Quản lý văn bản
 • id van ban
  2750
 • 107/2016/QH13
 • 06/04/2016
 • Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực