Quản lý văn bản
 • id van ban
  2751
 • 134/2016/NĐ-CP
 • 01/09/2016
 • Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực