Quản lý văn bản
 • id van ban
  2752
 • 100/2016/NĐ-CP
 • 01/07/2016
 • Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực