Quản lý văn bản
 • id van ban
  2769
 • 19/2016/QĐ-TTg
 • 06/05/2016
 • Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 • Văn bản Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm soát HQ,QLRR,SHTT
 • Lĩnh vực chi tiết
  Kiểm soát HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực