Quản lý văn bản
 • id van ban
  2771
 • 45/2016/NĐ-CP
 • 26/05/2016
 • Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Xử lý vi phạm
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực