Quản lý văn bản
 • id van ban
  2772
 • 31/2016/NĐ-CP
 • 06/05/2016
 • Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiển dịch thực vật.
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Xử lý vi phạm
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực