Quản lý văn bản
 • id van ban
  2783
 • 67/2017/NĐ-CP
 • 25/05/2017
 • Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Xử lý vi phạm
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực