Quản lý văn bản
 • id van ban
  2837
 • 102/2020/NĐ-CP
 • 01/09/2020
 • Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Phân tích, phân loại
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực