Quản lý văn bản
 • id van ban
  2838
 • 100/2020/NĐ-CP
 • 28/08/2020
 • Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khác liên quan thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực