Quản lý văn bản
 • id van ban
  2844
 • 28/2020/QĐ-TTg
 • 24/09/2020
 • Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
 • Văn bản Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực