Quản lý văn bản
 • id van ban
  575
 • Công ước ATA
 • 06/12/1961
 • Công ước hải quan về sổ ATA cho việc chấp nhận tạm thời hàng hoá
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Điều ước QT
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực