Tư vấn thủ tục hải quan
 • Mã số
 • CTY TNHH MTV GIA KHÁNH
 • 4900267860
 • Số 33 - Văn Vỉ - P.Chi Lăng - TP.Lạng sơn
 • 0253711722- DD: 01639338899
 • Về việc khai thông quan điện tử bằng phần mềm ECUS K4
 • Xin Quý Chi cục cung cấp thông tin về: Địa chỉ máy chủ Hải quan Cha Lo và Tên webservice để thiết lập thông số khai báo! Xin cảm ơn!

 • 28-01-2013
 • Chào bạn!

  Đối với phần mềm Ecus K4, Địa chỉ máy chủ Hải quan và tên webservice đã được cấu hình sẵn, trường hợp không có, doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hỗ trợ của chi cục để được hướng dẫn cấu hình và khai điện tử. ĐT: 0913717319.

 • 29-01-2013