Quản lý văn bản
 • id van ban
  2812
 • 979/2020/UBTVQH14
 • 27/07/2020
 • Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Pháp lệnh
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực