Quản lý văn bản
 • id van ban
  2845
 • 128/2020/NĐ-CP
 • 19/10/2020
 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực