Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Một số điểm mới đáng lưu ý quy định tại Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg như sau:

         - So với Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg, Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg đã loại bỏ 13 loại phế liệu sau đây ra khỏi Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cụ thể: 

           - Đối với 13 loại phế liệu nêu trên, doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật (quy định tại Điều 3 Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg).

          - Một số loại phế liệu gồm: “Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại (mã HS 4707.90.00)” và “Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hại lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép (mã HS 2618.00.00)” được phép nhập khẩu đến hết ngày 31/12/2021 (quy định tại Điều 2 Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg).

        Như vậy, một số mặt hàng phát sinh tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình những năm qua như: Thạch cao nguyên liệu dạng nguyên khai (mã HS: 2520.10.00); Giấy phế liệu: Giấy vụn Kraft (mã HS: 4707.10.00); Nhôm phế liệu và mảnh vụn của nhôm (mã HS: 7602.00.00); Đồng phế liệu và mảnh vụn của đồng (mã HS: 7404.00.00); Sắt phế liệu và mảnh vụn của sắt (mã HS: 7204.30.00); Nhựa phế liệu và mảnh vụn của nhựa (mã HS: 3915.90.00); Mảnh nhựa vụn polyme etylen (mã HS: 3915.10.90) vẫn được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg nếu đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

          Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020.


Tin liên quan

Thủ tục Hải quan điện tử
Một số văn bản về áp dụng thủ tục hải quan điện tử: Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng...
Xét thời hạn nộp thuế (ân hạn nộp thuế).
- Trình tự thực hiện:    - Đối với cá nhân, tổ chức: + Làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan. - Đối với cơ quan...
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu không nhằm mục đich thương mại
Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức: Người khai hải quan khai và nộp hồ sơ hải quan. + Đối với cơ...
Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
- Trình tự thực hiện:                        -          Đối với cá nhân, tổ chức: Thủ tục...
Giám sát phế thải của doanh nghiệp chế xuất
Ngày 09/5/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2245/TCHQ-GSQL về việc giám sát phế thải của doanh nghiệp chế...
Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến Cục Hải...
Hội nghị giao ban công tác phối kết hợp đấu tranh PCMT giữa 3 lực lượng “Công An - Bộ đội Biên phòng - Hải quan” quý II năm 2010
Ngày 11/8/2010 tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Phòng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) đã chủ...