Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định gồm 3 Chương 37 Điều, trong đó Chương 1 quy định chung gồm 6 Điều; Chương 2 quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan gồm 28 Điều; Chương 3 điều khoản thi hành gồm 3 Điều. Các lĩnh vực vi phạm hành chính gồm: (1) Vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục hải quan; (2) Vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; (3) Vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; (4) Vi phạm các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Việc triển khai thực hiện Nghị định ban hành lần này có một số điểm cần chú ý như sau:

Thứ nhất: Không quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan như tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP trước đó. Việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính được thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai: Nghị định giảm số trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Từ 10/12/2020, còn 04 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, cụ thể:

- Không xử phạt theo quy định của Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính:  Hàng hóa, phương tiện vận tải được được vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng…;

- Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014: Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

So với quy định tại Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 45/2016/NĐ-CP thì quy định mới này chỉ giữ lại 02 trường hợp và đã bỏ đi 05 trường hợp cũ liên quan đến việc khai nhầm lẫn, khai sai thông tin và trường hợp khai không đúng, vi phạm nhưng hàng hóa có trị giá thấp.

- Người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý Thuế;

- Hàng hóa gửi vào Việt Nam không phù hợp với hợp đồng do không bảo đảm chất lượng như mẫu hàng hóa đã giao, không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường… nhưng đã được người gửi hàng, người nhận hàng thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo các chứng từ liên quan khi chưa đăng ký tờ khai hải quan. Lưu ý: Các trường hợp không phù hợp với hợp đồng này không bao gồm hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu…

Thứ ba: Nghị định cũng bổ sung nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và nâng mức tiền phạt với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 128/2020/NĐ-CP bổ sung hành vi vi phạm về giám sát hải quan. Cụ thể, bổ sung mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Thực hiện tiêu hủy phế liệu, phế phẩm từ hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, hoạt động của doanh nghiệp chế xuất mà không thông báo với cơ quan hải quan;

+ Đưa nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đến cơ sở khác gia công lại hoặc đến cơ sở, nơi lưu giữ khác với địa điểm ban đầu đã thông báo với cơ quan hải quan để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu mà không thông báo cho cơ quan hải quan;

+ Thực hiện vận chuyển hàng hóa từ kho chứa hàng miễn thuế đến cửa hàng miễn thuế, tàu bay và ngược lại mà không thông báo hoặc không được sự đồng ý của cơ quan hải quan.

Thứ tư: Nghị định đã bổ sung hành vi vi phạm xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc có nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao của Việt Nam.

Việc triển khai thực hiện tốt Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ góp phần bảo đảm, duy trì trật tự quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời minh bạch hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu; khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan. Vì vậy, cán bộ, công chức hải quan cũng như doanh nghiệp, người dân cần nắm chắc và hiểu rõ nội dung Nghị định để thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu một cách có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia ký kết.

Tin liên quan

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Hải quan Việt Nam
Tự hào chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Hải quan, với khí thế thi đua sôi nỗi, trong hai ngày 09...
Thủ tục xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá nhập khẩu
- Trình tự thực hiện:             - Đối với cá nhân, tổ chức:...
Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tham gia hiến máu tình nguyện
Đã thành thông lệ, cứ tháng 3 hàng năm, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình lại hăng hái tham gia hoạt động hiến máu...
Triển khai VNACCS/VCIS: Hệ thống thông quan điện tử hiện có sẽ ra sao?
Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sắp vận hành là điều mà giới DN và ngành Hải quan đang hết sức kì vọng...
Không còn ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh-Lạng Sơn
Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Hải quan sáng nay 29-6, ông Phùng Quang Hội, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh-...
Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức nguyên liệu vật tư, và đăng ký sản phẩm xuất khẩu
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Việc đăng ký, điều chỉnh định mức và đăng ký sản...
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ
- Trình tự thực hiện:  + Đối với người khai hải quan Bước 1- Khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ của người khai hải...