Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng Kế hoạch số 1173/KH-HQQB ngày 01 tháng 11 năm 2013 về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Theo quy định tại Điều 8- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thì ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Việc chọn ngày 9/11 xuất phát từ ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam (ngày 9/11/1946). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn hệ thống VNACCS/VCISHội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn hệ thống VNACCS/VCIS

Năm 2013 là năm đầu tiên cả nước tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, trong đó tuần cao điểm được thực hiện từ ngày 04 đến 10/11/2013. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2013 trên toàn quốc là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ở tỉnh Quảng Bình cũng có kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 với chủ đề là: “Ngày Pháp luật- Ngày không vi phạm pháp luật”.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 với những nội dung cụ thể như:

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp luật (lồng ghép phổ biến Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan) tại Văn phòng Cục và tất cả các đơn vị trực thuộc Cục.

- Treo băng rôn với khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” tại trụ sở Cục và trụ sở các đơn vị trực thuộc.

- Viết bài tuyên truyền trên trang Web của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, trực tiếp thực thi, áp dụng rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, không chỉ áp dụng Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, mà còn áp dụng văn bản pháp luật của rất nhiều các bộ ngành liên quan. Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về các văn bản pháp luật là rất cần thiết cho cả cán bộ, công chức Hải quan và doanh nghiệp, người dân, góp phần cho công tác quản lý nhà nước về Hải quan có hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2013, thông qua Ngày Pháp luật hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức, triển khai thực hiện được nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Cục đã tổ chức một số ‘Ngày Pháp luật’ hàng tháng để phổ biến cho công chức, người lao động trong cơ quan các văn bản pháp luật như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Dữ trữ quốc gia, Luật Xuất bản, Luật Thủ đô, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh, Luật Phòng chống khủng bố, Luật Khoa học công nghệ, Luật Hoà giải ở cơ sở, Luật Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú, Luật Bình đẳng giới... Liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức và cho cộng đồng doanh nghiệp các văn bản như : Luật Xử lý vi phạm hành chính 2013, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 hướng dẫn Luật Xử lý VPHC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Thông tư 128/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử, giới thiệu các văn bản liên quan đến Hệ thống thông quan điện tử tự động và một cửa quốc gia (VNACC/VCIS) sẽ được ngành Hải quan áp dụng trong thời gian tới...

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã mở chuyên mục "Bản tin văn bản pháp luật” trên trang web haiquanquangbinh.gov.vn nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân; khuyến khích, vận động cán bộ, công chức viết bài, đưa tin về pháp luật hải quan, về hoạt động hải quan trên Báo Hải quan, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Một kênh tuyên truyền pháp luật khác có hiệu quả của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đó là công khai, minh bạch các thủ tục hải quan, chế độ chính sách quản lý nhà nước về hải quan tại các cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan; đồng thời, thông qua vai trò của cán bộ, công chức hải quan, trực tiếp tư vấn thủ tục hải quan, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, người xuất nhập cảnh về các văn bản pháp luật hải quan, qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, ma tuý, năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương tổ chức đợt tuyên truyền lưu động tại các xã Dân Hoá, Trọng Hoá (huyện Minh Hoá- Quảng Bình), lắp đặt biển tuyên truyền, in và phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma tuý, buôn lậu và các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma tuý, buôn lậu, vi phạm pháp luật.

Có thể nói, việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật ở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình không chỉ là một ngày cao điểm, một dịp cao điểm mà là việc làm thường xuyên hàng tháng, hàng ngày, không chỉ thực hiện trong cán bộ, công chức hải quan mà còn hướng đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Qua đợt triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện phương châm, khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của mọi người.

Vĩnh Trường

Tin liên quan

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký hợp đồng gia công đối với hàng hoá đặt gia công ở nước ngoài
- Trình tự thực hiện: 1. Đối với người khai hải quan: Bước 1.  Khai hợp đồng gia công - Tạo các thông tin khai hải...
Quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không...
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật thuế XNK năm 2016
Ngày 06/4/2016, Quốc hội khóa 13 thông qua Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (Luật Thuế XNK...
Chi cục Hải quan cửa khẩu Chalo tăng cường công tác phối hợp, chung tay phòng chống tội phạm ma túy
Hưởng ứng tháng cao đểm phòng chống ma túy và “ngày toàn dân phòng, chống tội phạm ma túy 26/6”, Chi cục Hải quan...
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế
Bộ Tài chính vừa có văn bản số 7538/BTC-CST ngày 06/6/2012 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện...
Đội Kiểm soát Hải quan dâng hương nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016), sáng ngày 25 tháng 7 năm 2016, đại diện Chi bộ,...
Còn vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử
Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong quá trình triển khai thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), vẫn phát sinh một số...