Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng Kế hoạch số 1173/KH-HQQB ngày 01 tháng 11 năm 2013 về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Theo quy định tại Điều 8- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thì ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Việc chọn ngày 9/11 xuất phát từ ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam (ngày 9/11/1946). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn hệ thống VNACCS/VCISHội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn hệ thống VNACCS/VCIS

Năm 2013 là năm đầu tiên cả nước tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, trong đó tuần cao điểm được thực hiện từ ngày 04 đến 10/11/2013. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2013 trên toàn quốc là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ở tỉnh Quảng Bình cũng có kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 với chủ đề là: “Ngày Pháp luật- Ngày không vi phạm pháp luật”.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 với những nội dung cụ thể như:

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp luật (lồng ghép phổ biến Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan) tại Văn phòng Cục và tất cả các đơn vị trực thuộc Cục.

- Treo băng rôn với khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” tại trụ sở Cục và trụ sở các đơn vị trực thuộc.

- Viết bài tuyên truyền trên trang Web của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, trực tiếp thực thi, áp dụng rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, không chỉ áp dụng Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, mà còn áp dụng văn bản pháp luật của rất nhiều các bộ ngành liên quan. Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về các văn bản pháp luật là rất cần thiết cho cả cán bộ, công chức Hải quan và doanh nghiệp, người dân, góp phần cho công tác quản lý nhà nước về Hải quan có hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2013, thông qua Ngày Pháp luật hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức, triển khai thực hiện được nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Cục đã tổ chức một số ‘Ngày Pháp luật’ hàng tháng để phổ biến cho công chức, người lao động trong cơ quan các văn bản pháp luật như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Dữ trữ quốc gia, Luật Xuất bản, Luật Thủ đô, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh, Luật Phòng chống khủng bố, Luật Khoa học công nghệ, Luật Hoà giải ở cơ sở, Luật Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú, Luật Bình đẳng giới... Liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức và cho cộng đồng doanh nghiệp các văn bản như : Luật Xử lý vi phạm hành chính 2013, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 hướng dẫn Luật Xử lý VPHC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Thông tư 128/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử, giới thiệu các văn bản liên quan đến Hệ thống thông quan điện tử tự động và một cửa quốc gia (VNACC/VCIS) sẽ được ngành Hải quan áp dụng trong thời gian tới...

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã mở chuyên mục "Bản tin văn bản pháp luật” trên trang web haiquanquangbinh.gov.vn nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân; khuyến khích, vận động cán bộ, công chức viết bài, đưa tin về pháp luật hải quan, về hoạt động hải quan trên Báo Hải quan, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Một kênh tuyên truyền pháp luật khác có hiệu quả của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đó là công khai, minh bạch các thủ tục hải quan, chế độ chính sách quản lý nhà nước về hải quan tại các cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan; đồng thời, thông qua vai trò của cán bộ, công chức hải quan, trực tiếp tư vấn thủ tục hải quan, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, người xuất nhập cảnh về các văn bản pháp luật hải quan, qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, ma tuý, năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương tổ chức đợt tuyên truyền lưu động tại các xã Dân Hoá, Trọng Hoá (huyện Minh Hoá- Quảng Bình), lắp đặt biển tuyên truyền, in và phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma tuý, buôn lậu và các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma tuý, buôn lậu, vi phạm pháp luật.

Có thể nói, việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật ở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình không chỉ là một ngày cao điểm, một dịp cao điểm mà là việc làm thường xuyên hàng tháng, hàng ngày, không chỉ thực hiện trong cán bộ, công chức hải quan mà còn hướng đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Qua đợt triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện phương châm, khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của mọi người.

Vĩnh Trường

Bài ngẫu nhiên

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”,  ngày 19/11/2015, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình...
Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình: Tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về học tập, quán triệt và triển khai Nghị...
Sẽ thí điểm thủ tục hải quan điện tử một cửa tại TP.HCM
Tổng cục Hải quan vừa nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP.HCM về triển khai thí điểm Đề án thủ tục hải...
Hải quan Đồng Tháp: Triển khai các biện pháp ngăn chặn thuốc lá lậu
Theo đánh giá của Cục Hải quan Đồng Tháp, trong những tháng đầu năm 2012, mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu không...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình làm việc với Đoàn Giám sát cải cách hành chính – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
Ngày 27/8/2010 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng...
Cục HQQB khởi công xây dựng khu nuôi chó nghiệp vụ phát hiện ma túy
Được sự đồng ý của Tổng cục Hải quan, sáng ngày 05/11/2013 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tiến hành Lễ động...
Hải quan CK quốc tế Lào Cai tích cực triển khai TTHQĐT
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai là một trong 2 đơn vị được Cục Hải quan Lào Cai triển...