Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua vào 23/6/2014 tại kỳ họp thứ VII và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. So với Luật Hải quan sửa đổi năm 2005, Luật Hải quan sửa đổi lần này có nhiều điểm mới trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong đó, đáng chú ý có các điểm như sau:

Thứ nhất, về địa bàn hoạt động hải quan: Tại điều 7, Luật Hải quan năm 2014 bổ sung các địa điểm là địa bàn hoạt động hải quan, gồm: Khu vực lưu giữ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan; khu vực, địa điểm khác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, được phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, về phạm vi trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới: Tại Khoản 1, Điều 88, Luật Hải quan năm 2014, bổ sung thẩm quyền truy đuổi của lực lượng Hải quan như sau: “Trường hợp có căn cứ xác định hàng hoá buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan thì cơ quan Hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc dừng, truy đuổi phương tiện vận tải nước ngoài đang đi trong vùng biển Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật biển Việt Nam”.

Lực lượng Hải quan CKQT Cha Lo sử dụng chó nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm.Lực lượng Hải quan CKQT Cha Lo sử dụng chó nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tại Khoản 4, Điều 88, Luật Hải quan năm 2014 bổ sung phạm vi trách nhiệm thực hiện, phối hợp tuần tra, kiểm soát như sau: “Tại vùng nội thủy, lãnh hải quan, vùng tiếp giáp lãnh hải, cơ quan Hải quan được thực hiện, phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải; thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong vùng nội thủy, lãnh hải phù hợp với quy định của Luật biển Việt Nam”.

Thứ ba, về thẩm quyền của cơ quan Hải quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới: Tại Điều 89, Luật Hải quan năm 2014 quy định cơ quan Hải quan có thẩm quyền được sử dụng cờ hiệu, đèn hiệu, pháo hiệu, còi, loa; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, Luật Hải quan trước đây chỉ có quy định được sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ.

Thứ tư, về thẩm quyền của cơ quan Hải quan, công chức Hải quan trong việc xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới: Luật Hải quan năm 2014 bổ sung thêm thẩm quyền tạm dừng phương tiện vận tải cho cơ quan Hải quan, công chức Hải quan. Cụ thể, Điều 90 quy định: “Trường hợp có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội Kiểm soát trên biển thuộc Cục Điều tra Chống buôn lậu có thẩm quyền dừng phương tiện vận tải, tạm giữ người, áp giải người vi phạm”.

Luật Hải quan năm 2014 có thay đổi về địa bàn hoạt động cũng như tăng thẩm quyền của cơ quan Hải quan và công chức Hải quan sẽ tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa của lực lượng Hải quan. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn của lực lượng Hải quan trước nhiệm vụ được giao. Để triển khai thực hiện tốt những quy định mới của Luật, chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau:

- Tuyên truyền cho doanh nghiệp, nhân dân và các lực lượng liên quan biết những nội dung mới do Luật định để họ biết, chấp hành và hỗ trợ cơ quan Hải quan thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phổ biến, quán triệt cho công chức Hải quan những điểm mới của Luật và trách nhiệm của công chức Hải quan làm công tác này. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức để công chức hải quan thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền cho phép, đồng thời tránh việc sử dụng sai thẩm quyền vì mục đích tư lợi, gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân.

- Cần trang bị cho lực lượng kiểm soát hải quan cờ hiệu, đèn hiệu, pháo hiệu, còi, loa và đảm bảo về phương tiện để phục vụ truy đuổi phương tiện vận tải khi được xác định chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan. Ngay cả đảm bảo về phương tiện và lực lượng để thực hiện phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải; thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong vùng nội thủy, lãnh hải phù hợp với quy định của Luật biển Việt Nam quy định tại Điều 88 – Luật Hải quan.

- Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa lực lượng làm công tác kiểm soát hải quan các cấp trong ngành Hải quan và giữa lực lượng kiểm soát Hải quan với các lực lượng ngoài ngành như: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Quản lý thị trường…

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát để nắm chắc tình hình tại các địa bàn hoạt động kiểm soát Hải quan (trong đó có khu vực lưu giữ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan), tổ chức các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp vi phạm.

- Với việc có thay đổi về địa bàn hoạt động và bổ sung thẩm quyền đòi hỏi lực lượng làm công tác kiểm soát Hải quan cần những kỹ năng, kiến thức và quân số tương ứng. Để làm được điều đó, đòi hỏi Hải quan các cấp phải đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn công chức làm công tác này có trình độ, năng lực, phẩm chất phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Luật Hải quan năm 2014 cơ bản giải quyết về mặt pháp lý những vướng mắc trong thực tiễn phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thời gian qua. Tin tưởng rằng, đây là tiền đề quan trọng để lực lượng Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tình hình mới.

Nguyễn Phương Thắng

Tin liên quan

Tuyên truyền phòng chống ma túy tại bản Eo Bù - Chút Mút
Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2015, ngày 15/6/2015, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh...
Hướng dẫn khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu
Thực hiện điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020 về việc...
Hải quan Đồng Nai thu gần 300 tỉ đồng từ KTSTQ
Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Đồng Nai tiến hành kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) gần 20 vụ, ấn định thuế và thu...
THÔNG BÁO: Chuẩn bị tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014
Thực hiện Thông tư số 80/2011/TT - BTC ngày 9/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị...
CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH TRI ÂN NGÀY 27/7
Tháng 7 về, hòa chung trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), trong các ngày...
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 8 (THÁNG 09/2014)
Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thay thế Luật Hải quan năm...
Hải quan Cha Lo đẩy mạnh CCHĐH với việc thực hiện tốt Cơ chế Một cửa quốc gia, Một cửa Asean
Năm 2017, Chi cục HQCK Cha Lo đã giải quyết khối lượng lớn công việc, tăng hơn 30% so với năm 2016 (thông quan 24 nghìn...