Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. Đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng trong thực hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp làm tiêu chí áp dụng các chế độ ưu đãi thủ tục hải quan, phân luồng hàng hoá khi thực hiện thủ tục hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính về hải quan, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm quản lý hải quan.

Tuy nhiên, sau hơn 02 năm thực hiện, thấy rằng:  Nghị định số 127/2013/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, tuy Nghị định số 127/2013/NĐ-CP đã quy định tương đối đầy đủ, bao quát các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, nhưng quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế như: thiếu chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm phát sinh từ các quy định mới về thủ tục hải quan; một số hành vi vi phạm đã không còn phù hợp về khung phạt tiền, hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả; một số hành vi vi phạm không còn phù hợp do đã có những thay đổi từ yêu cầu quản lý; một số hành vi có định danh chưa rõ ràng, chưa phù hợp nên quá trình thực hiện thiếu thống nhất; một số quy định về cưỡng chế không phù hợp trong thực tiễn nên khi tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc.

Để bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý hải quan hiện nay; đồng thời loại bỏ những hành vi vi phạm nhỏ, đã có các biện pháp quản lý hiệu quả để giải quyết thỏa đáng; tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, ngày 26 tháng 05 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

Nhằm triển khai thi hành có hiệu quả Nghị định số 45/2016/NĐ-CP, góp phần đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan và pháp luật có liên quan, chúng tôi xin giới thiệu các nội dung sửa đổi cơ bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đến cán bộ, công chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; xuất cảnh, nhập cảnh biết và thực hiện. 

Sau đây là những nội dung sửa đổi cơ bản của Nghị định số 45/2016/NĐ-CP

1. Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

Theo quy định của Nghị định, ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, phương tiện vận tải; 

b) Buộc thực hiện việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng cửa khẩu, tuyến đường quy định; 

c) Buộc loại bỏ bao bì, nhãn hàng hóa đã thay đổi do hành vi vi phạm; 

d) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại; 

đ) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tiêu hủy đối với tang vật vi phạm không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hoặc phải có giấy phép mà không có giấy phép, trừ hàng hóa xuất khẩu; 

e) Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm không còn.” 

2. Quy định về những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi như sau:  

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP

1. Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.

2. Nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu, gửi hàng hóa vào Việt Nam nhưng đã được người gửi hàng, người nhận hoặc người đại diện hợp pháp thông báo bằng văn bản với cơ quan hải quan, được thủ trưởng cơ quan hải quan nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chấp nhận trước thời điểm quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu là ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất độc Bảng I trong Công ước cấm vũ khí hóa học.

2. Nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu, gửi hàng hóa vào Việt Nam nhưng đã được người gửi hàng, người nhận hoặc người đại diện hợp pháp thông báo bằng văn bản tới Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan; trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu là ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất độc Bảng I trong Công ước cấm vũ khí hóa học.

3. Các trường hợp được sửa chữa, khai bổ sung theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định này nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện.

5. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đúng với khai hải quan về số lượng, trọng lượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định này mà hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không đúng với khai hải quan có trị giá không quá 10% trị giá hàng hóa thực xuất khẩu, thực nhập khẩu, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng.

5. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đúng với khai hải quan về số lượng, trọng lượng quy định tại Điều 7 Nghị định này mà hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không đúng với khai hải quan có trị giá không quá 10% trị giá hàng hóa thực xuất khẩu, thực nhập khẩu, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng.

6. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu.

6. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu.

7. Vi phạm quy định về khai hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng của người xuất cảnh, nhập cảnh mà tang vật vi phạm có trị giá dưới 5.000.000 đồng”.

3. Quy định về các hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế; vi phạm quy định về khai hải quan; vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra, trốn thuế, gian lận thuế, vi phạm quy định về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ … được sửa đổi, bổ sung, cụ thể: 

- Đối với hành vi vi phạm quy định về khai thuế, nếu như trước đây, người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn thì chỉ phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp. Nhưng nay, ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định còn có thể bị phạt 10%  hoặc 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế cao hơn so với quy định. 

- Bổ sung hành vi cố ý không khai hoặc khai sai khác về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để trốn thuế, gian lận thuế vào danh sách các hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 

4. Các quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng chi tiết hoá, thêm loại hành vi vi phạm và mức xử phạt, ví dụ: hành vi không thông báo cho cơ quan hải quan khi hợp đồng thuê kho đã hết hạn; không đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan khi hợp đồng thuê kho đã hết hạn khỏi danh sách hành vi vi phạm quy định về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, đồng thời bổ sung thêm 2 hành vi, cụ thể: 

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Di chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác khi chưa được sự đồng ý của cơ quan hải quan;

a) Di chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác khi chưa có văn bản đồng ý của Cục trưởng Cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan;

b) Tự ý mở rộng, thu hẹp, di chuyển địa điểm kho ngoại quan;

b) Mở rộng, thu hẹp, di chuyển địa điểm kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ không được phép của cơ quan hải quan;

c) Lưu giữ hàng hóa không phù hợp với hợp đồng thuê kho ngoại quan, không phù hợp với điều kiện bảo quản, lưu giữ của kho;

d) Thực hiện các dịch vụ không được phép trong kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ;

c) Không mở sổ theo dõi việc xuất khẩu, nhập khẩu, xuất kho, nhập kho hàng hóa theo quy định của pháp luật.

đ) Không thực hiện chế độ báo cáo đối với kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ đúng thời hạn quy định;

 5. Bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Biển (trước đây Nghị định số 127/2013/NĐ-CP không quy định vấn đề này) 

*) Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng: 

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại Khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức. 

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại Nghị định này; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm d, e Khoản 4 Điều 4 Nghị định này.” 

*) Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển 

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức. 

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức. 

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, d Khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 

6. Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo;

 b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, d Khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 

7. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại Nghị định này; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, d Khoản 4 Điều 4 Nghị định này”. 

 6. Bãi bỏ Điều 23 của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về xử lý đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quan, hàng hóa không có chủ sở hữu, hàng hóa nhập khẩu buộc phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc phải tái xuất bị bãi bỏ. 

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm./.

Thanh Phương

Tin liên quan

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Hải quan Việt Nam
Tự hào chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Hải quan, với khí thế thi đua sôi nỗi, trong hai ngày 09...
Trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên
Sáng 30-5, Đảng uỷ khối cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ...
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/4/2012 đến ngày 30/04/2012
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của...
Hải quan Hà Giang truy thu gần 700 triệu đồng từ KTSTQ
Cục Hải quan Hà Giang cho biết, tính đến trung tuần tháng 6-2012, sau khi tiến hành kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), đơn vị...
Hải quan Hà Giang truy thu trên 1,1 tỉ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Ngày 12-9, ông Mai Tường Hướng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hải quan Hà Giang cho biết, đơn vị...
Khai thác tối đa hiệu quả các cam kết quốc tế
(HQ Online)- Sáng nay, 29-3, tại Hải Phòng, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế...
Thủ tục thay tờ khai hải quan
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức Người khai hải quan có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi...