Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2016. Tại Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo về tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ; báo cáo thi đua của Công đoàn cơ sở;  báo cáo hoạt động Ban thanh tra Nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo công khai tài chính năm 2016 và dự toán kinh phí năm 2017 cũng như nội dung phát động phong trào thi đua năm 2017. Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ công chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017 như sau: 

Ban lãnh đạo Cục và đại diện BCH Công đoàn cơ sở chủ trì Hội NghịBan lãnh đạo Cục và đại diện BCH Công đoàn cơ sở chủ trì Hội Nghị

- Triển khai nhiệm vụ năm 2017, bên cạnh thuận lợi vẫn có những khó khăn nhất định. Do đó, toàn Cục nêu cao quyết tâm cụ thể hoá và triển khai thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu và giải pháp của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trong năm 2017; tiếp tục thực hiện Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; tiếp tục vận hành tốt hệ thống VNACCS/VCIS, triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến. 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách Nhà nước năm 2017, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không phát sinh nợ thuế và đạt chỉ tiêu pháp lệnh 105 tỷ đồng do Bộ Tài chính giao: Giao Phòng Nghiệp vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị đánh giá, tìm hiểu nguồn thu, triển khai các biện pháp thu và tận thu, đảm bảo nguồn thu năm 2017. 

- Tăng cường và thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan phục vụ công tác phòng chống buôn lậu và Quản lý rủi ro.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng chống hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong đó chú trọng các loại hình, loại hàng trọng điểm; không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thuộc phạm vi, địa bàn đơn vị quản lý. 

- Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật thông tin; thực hiện quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; kế hoạch, chương trình công tác; quy chế quản lý tài chính; công tác cán bộ; các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các nội quy, quy chế của cơ quan; kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu… 

- Tập trung tuyên truyền các văn bản chế độ chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về Hải quan cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp; chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Cục. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương gắn liền thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan; các Chỉ thị, Quyết định của Tổng cục Hải quan về quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng và giữ vững khối đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; nâng cao vai trò của thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, nhất là công tác phối kết hợp giữa các đơn vị tham mưu và cơ sở trong triển khai nhiệm vụ. 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ theo định kỳ, kiểm tra đột xuất; theo dõi, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. 

- Thực hiện công tác điều động, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí làm việc theo đúng các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng Cục Hải quan; tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo năm 2017 của đơn vị.

- Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức và người lao động, từ đó kịp thời phản ánh đến các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể có biện pháp, giải pháp tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cán bộ công chức và người lao động. Động viên cán bộ, công chức và người lao động hăng say sáng tạo, nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người, góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Quang cảnh Hội nghịQuang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị này, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thống nhất cao và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017. Đặc biệt, là hưởng ứng các nội dung thi đua do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phát động; tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt phong trào thi đua trên cơ sở quán triệt khẩu hiệu thi đua của đơn vị năm 2017 là: “Kỷ cương – Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Hội nghị giao cho Chính quyền, BCH Công đoàn, Ban thanh tra Nhân dân và các tổ chức đoàn thể khác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ; ý kiến thảo luận của cán bộ, công chức, người lao động và kết luận của Hội nghị để tổ chức thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017.

Thanh Phương

Tin liên quan

Kiến nghị giảm 10/28 thủ tục liên quan đến giám sát hải quan và thuế
Tại Hội nghị Đối thoại với DN Hàn Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng...
Thảo luận về những nội dung sửa đổi Luật Hải quan
Ngày 13-6-2012, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp bàn về những nội dung chính sẽ được quy định tại Luật...
Hội nghị công tác PCMT 06 tháng đầu năm 2014 và ký kết Kế hoạch phối hợp 04 lực lượng HQ-CA-BP-CSB
Chiều ngày 27/6/2014, tại Trụ sở Đội tàu thuộc Đội KSHQ, Đội Kiểm soát thay mặt các lực lượng tổ chức Hội...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình công bố Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2017-2018 *** I. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Cục Hải quan tỉnh...
Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức nguyên liệu vật tư, và đăng ký sản phẩm xuất khẩu
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Việc đăng ký, điều chỉnh định mức và đăng ký sản...
Tập huấn Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-HQQB ngày 13/2/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Kế hoạch số 90/KH-HQCL ngày...