Năm 2017, Chi cục HQCK Cha Lo đã giải quyết khối lượng lớn công việc, tăng hơn 30% so với năm 2016 (thông quan 24 nghìn tờ khai, tăng 42%, chiếm 97,7% số lượng tờ khai của toàn Cục; trọng lượng hàng hóa 2,4 triệu tấn, tăng 34%, chiếm hơn 56%; trị giá hàng hóa 1,7 tỷ USD, tăng 68%, chiếm 94,4%); tiếp tục giữ vững vị trí lá cờ đầu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hải quan nói chung và công tác cải cách hiện đại hóa nói riêng, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Đạt được điều này, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, một trong những dấu ấn trong công tác năm 2017 là thực hiện tốt Cơ chế Một cửa quốc gia, Một cửa Asean, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Quang cảnh hoạt động XNK, XNC qua cửa khẩu Cha LoQuang cảnh hoạt động XNK, XNC qua cửa khẩu Cha Lo

Theo lộ trình hiện đại hóa chung, Chi cục HQCK Cha Lo bắt đầu triển khai cơ chế Một cửa quốc gia từ tháng 4/2016. Đến nay, hệ thống thông tin đã được kết nối, truy cập, khai thác một cách hiệu quả đối với những thủ tục hành chính được tích hợp giữa các bộ, ngành; phối hợp tiếp nhận thông suốt các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan trên Cơ chế Một cửa quốc gia của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu.

Theo đặc trưng về loại hình, loại hàng qua cửa khẩu, tại Chi cục HQCK Cha Lo chủ yếu kết nối thông tin với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gồm 03 thủ tục chính: kiểm dịch thực vật (từ ngày 16/4/2017), thủ tục đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi gia súc (từ tháng 6/2016) và kiểm dịch động vật (từ ngày 04/11/2017). Thời gian đầu, do đã quen với cách làm cũ, ngại thay đổi nên số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục trên Cơ chế Một cửa quốc giachưa nhiều. Qua quá trình tham gia triển khai, được sự hỗ trợ tích cực từphía cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan, hầu hết doanh nghiệp đều nhận thấy những tiện ích của việc thực hiện Cơ chế Một cửa quốc gia nên đã đồng thuận cao, thực hiện tốt.

Tính đến ngày 31/12/2017, Chi cục HQCK Cha Lo đã thực hiện 10.127/13.530 trường hợp thủ tục Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, chiếm 75%; 97/104 trường hợp thủ tục Giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật, chiếm 93,3%; 29/29 trường hợp thủ tục Giấy kiểm tra chất lượng mặt hàng thức ăn chăn nuôi, đạt 100%.

Kết nối Cơ chế Một cửa quốc gia đã giúp cho việc khai thác thông tin trên hệ thống nhanh chóng, chính xác; giảm thiểu được việc lưu trữ chứng từ; thời gian thông quan lô hàng nhập khẩu được rút ngắn, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Khai thác thông tin trên Cổng thông tin Một cửa quốc giaKhai thác thông tin trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia

Song song với những thuận lợi như đã đề cập, quá trình triển khai Cơ chế Một cửa quốc gia vẫn có vướng mắc đối với thủ tục kiểm dịch động vật, đó là: Hiện nay việc kết nối hệ thống giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Kiểm dịch động vật chưa đồng bộ, tra cứu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu trên Hệ thống E-CUSTOMS mất khá nhiều thời gian. Đối với vướng mắc này Chi cục HQCK Cha Lo đã có kiến nghị với Tổng cục Hải quan để nâng cấp chức năng này theo hướng cho phép tra cứu theo mã số doanh nghiệp hoặc theo số ký hiệu của chứng từ do cơ quan kiểm dịch cấp.

Cùng với việc triển khai Cơ chế Một cửa quốc gia, đầu năm 2018, Chi cục HQCK Cha Lo đã sẵn sàng để thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN. Theo chỉ đạo tại Công văn số 75/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 của Tổng cục Hải quan thì việc cấp C/O mẫu D điện tử gồm 05 nước trong Khối Asean là Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo đó, Chi cục HQCK Cha Lo đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tích cực hướng dẫn và vận động người khai hải quan thực hiện Cơ chế Một cửa Asean. Với những thuận lợi khi thực hiện C/O điện tử như không phải xuất trình C/O giấy, thời gian thông quan nhanh chóng…, các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu Cha Lo bắt đầu đã có chuyển biến về nhận thức; có sự hứng thú, trao đổi khi được cơ quan Hải quan giới thiệu, hướng dẫn cách thức thực hiện thủ tục trên Cơ chế Một cửa quốc gia.

Về phía Chi cục, ngoài những công tác đã triển khai như đã đề cập trên, do phần lớn hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo là hàng hóa tươi sống, xuất xứ từ Thái Lan, tập trung thực hiện thủ tục sau 16h hàng ngày nên để tránh trường hợp hệ thống gặp sự cố mà doanh nghiệp không có C/O giấy, đơn vị cũng đã kiến nghị với Tổng cục Hải quan trong trường hợp này cho phép cơ quan hải quan tạm chấp nhận cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế cho đến khi Hệ thống được khôi phục hoặc đến khi doanh nghiệp cung cấp C/O giấy, nhằm tạo thuận lợi cho phía doanh nghiệp khi làm thủ tục.

Thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệpThực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp

Thời gian tới, trên kết quả đạt được của việc triển khai cơ chế Một cửa quốc gia, với sự nỗ lực của cán bộ công chức trong đơn vị, sự chỉ đạo kịp thời của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Hải quan và sự đồng thuận cao của doanh nghiệp, Chi cục HQCK Cha Lo sẽ triển khai thành công Cơ chế Một cửa Asean theo lộ trình chung của toàn ngành, tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp, hiện đại trong giải quyết thủ tục hải quan, đáp ứng mục tiêu tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa./.

Minh Hồng

Song song với những thuận lợi như đã đề cập, quá trình triển khai Cơ chế Một cửa quốc gia vẫn có vướng mắc đối với thủ tục kiểm dịch động vật, đó là: Hiện nay việc kết nối hệ thống giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Kiểm dịch động vật chưa đồng bộ, tra cứu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu trên Hệ thống E-CUSTOMS mất khá nhiều thời gian. Đối với vướng mắc này Chi cục HQCK Cha Lo đã có kiến nghị với Tổng cục Hải quan để nâng cấp chức năng này theo hướng cho phép tra cứu theo mã số doanh nghiệp hoặc theo số ký hiệu của chứng từ do cơ quan kiểm dịch cấp.

Cùng với việc triển khai Cơ chế Một cửa quốc gia, đầu năm 2018, Chi cục HQCK Cha Lo đã sẵn sàng để thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN. Theo chỉ đạo tại Công văn số 75/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 của Tổng cục Hải quan thì việc cấp C/O mẫu D điện tử gồm 05 nước trong Khối Asean là Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo đó, Chi cục HQCK Cha Lo đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tích cực hướng dẫn và vận động người khai hải quan thực hiện Cơ chế Một cửa Asean. Với những thuận lợi khi thực hiện C/O điện tử như không phải xuất trình C/O giấy, thời gian thông quan nhanh chóng…, các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu Cha Lo bắt đầu đã có chuyển biến về nhận thức; có sự hứng thú, trao đổi khi được cơ quan Hải quan giới thiệu, hướng dẫn cách thức thực hiện thủ tục trên Cơ chế Một cửa quốc gia.

Về phía Chi cục, ngoài những công tác đã triển khai như đã đề cập trên, do phần lớn hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo là hàng hóa tươi sống, xuất xứ từ Thái Lan, tập trung thực hiện thủ tục sau 16h hàng ngày nên để tránh trường hợp hệ thống gặp sự cố mà doanh nghiệp không có C/O giấy, đơn vị cũng đã kiến nghị với Tổng cục Hải quan trong trường hợp này cho phép cơ quan hải quan tạm chấp nhận cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế cho đến khi Hệ thống được khôi phục hoặc đến khi doanh nghiệp cung cấp C/O giấy, nhằm tạo thuận lợi cho phía doanh nghiệp khi làm thủ tục.

Bài ngẫu nhiên

Thông báo mời thầu: Cải tạo mặt bằng lắp đặt máy soi; Đóng tủ vũ khí, công cụ hỗ trợ
- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình - Tên gói thầu số 1: Cải tạo mặt bằng lắp đặt máy soi - Tên gói...
Hải quan Đà Nẵng thu NSNN tăng 11,2%
Theo thông tin mới nhất từ Hải quan Đà Nẵng, đến trung tuần tháng 5, tổng thu NSNN của đơn vị đạt trên 895 tỉ...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình làm việc với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
Thực hiện chương trình giám sát năm 2016, từ ngày 29/8, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã làm việc với Tổ giám sát...
Đoàn Thanh niên Cục Hải quan giành huy chương Bạc tại Giải bóng đá nam truyền thống Đoàn Khối
Đoàn Thanh niên Cục Hải quan giành huy chương Bạc tại Giải bóng đá nam truyền thống Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần...
Hải quan Điện Biên phối hợp bắt giữ 29,88 gam thuốc phiện
Ngày 8-10, ông Nguyễn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang- Cục Hải quan Điện Biên cho biết, đơn...
Góp ý sửa Nghị định 12: Nên nới rộng quy định về cửa khẩu XNK
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 12/2006/NĐ-CP năm 2006 của Chính phủ đang trong thời gian lấy ý kiến rộng...
Đại hội Công đoàn cở sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII - Nhiệm kỳ 2012 - 2015.
Ngày 17/9/2012, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm...