Những năm gần đây, với lợi thế vị trí địa lý, giao thông thuận lợi và thiên nhiên ưu đãi, cộng với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, tỉnh Quảng Bình đã ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các lĩnh vực như: Du lịch, dịch vụ và thương mại; công nghiệp; nông nghiệp; y tế, đào tạo; cơ sở hạ tầng…Hiện nay, toàn tỉnh có 36 dự án của 23 nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 29.717 tỷ đồng (tương đương 1,29 tỷ USD) và 30 dự án của 24 nhà đầu tư đã thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn đầu tư 139.152 tỷ đồng (tương đương 6,05 tỷ USD).

Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phát sinh 10 dự án đầu tư đã thực hiện đăng ký Danh mục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu, gồm: Dự án nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và hàng nội thất cao cấp; Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình; Dự án Nhà máy chế biến gỗ Công nghiệp Trường Thành; Dự án Chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao; Dự án Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất Bioga và phân bón khoáng hữu cơ; Dự án Nhà máy nguyên liệu giấy xuất khẩu; Dự án Hệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện công suất 7,5 MW; Dự ánHệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện nhà máy clinker văn hóa; Dự án Tổ hợp nhà máy chế biến sâu quặng titan Quảng Bình, với tổng trị giá hàng nhập khẩu miễn thuế là: 37,3 triệu USD, số tiền thuế nhập khẩu được miễn là: 25,5 tỷ đồng.

Nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư, hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư khi triển khai dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chia sẽ một số thông tin liên quan đến chế độ ưu đãi về thuế nhập khẩu khi các nhà đầu tư có dự định nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư – đây cũng là những nội dung mà hầu hết các nhà đầu tư tại Quảng Bình thường thắc mắc, cụ thể:

Để xác định dự án của nhà đầu tư có thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư hay không thì nhà đầu tư cần đối chiếu các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư với Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục I và phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. Nếu thuộc đối tượng được ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư tiếp tục xác định hàng hóa nhập khẩu của mình có thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu hay không và thực hiện theo các căn cứ sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư bao gồm: (1) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; (2) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; (3) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Theo khoản 4 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nếu đáp ứng các quy định trên thì trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên, chủ dự án phải gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đến Cục Hải quan nơi thực hiện dự án, Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi quản lý tập trung của dự án đối với dự án được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, Cục Hải quan nơi lắp đặt tổ hợp, dây chuyền đối với danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền (khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP). Hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế được quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, gồm:

- Công văn thông báo Danh mục miễn thuế nêu rõ cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: 01 bản chính;

- Danh mục miễn thuế gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy: Danh mục miễn thuế theo Mẫu số 06 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: 02 bản chính, Phiếu theo dõi trừ lùi theo Mẫu số 07 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, trừ trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Bản trích lục luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc bản thuyết minh dự án: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế đối với trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 14 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Hợp đồng dầu khí, quyết định giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dầu khí, văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình công tác năm và ngân sách hàng năm đối với trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Hợp đồng đóng tàu, hợp đồng xuất khẩu tàu biển đối với trường hợp miễn thuế quy định tại điểm b, điểm c khoản 16 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Bản thuyết minh dự án sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm đối với trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo kết quả thầu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng cho thuê tài chính, trong trường hợp người nhập khẩu không phải là người thông báo Danh mục miễn thuế: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ các cơ sở pháp lý: Chính sách ưu đãi đầu tư; chính sách thuế; Danh mục quản lý của các cơ quan chuyên ngành; Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan (nếu có) để thực hiện kiểm tra hồ sơ thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế của chủ dự án.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Hải quan thông báo cho chủ dự án về việc đã tiếp nhận Danh mục miễn thuế; bổ sung hồ sơ còn thiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; giải trình, làm rõ những thông tin có trong hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế hoặc thông báo hàng hóa không thuộc đối tượng miễn thuế (điểm a khoản 6 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP).

Một số điểm lưu ý là: Tất cả các hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải đảm bảo phù hợp với chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách ưu đãi thuế. Đồng thời, hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải đảm bảo phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa; đảm bảo phù hợp với luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu kỹ thuật của dự án, các chứng từ tài liệu khác có liên quan.

Công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại dự án Nhà máy chế biến gỗ Công nghiệp Trường ThànhCông chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại dự án Nhà máy chế biến gỗ Công nghiệp Trường Thành

Trách nhiệm của chủ dự án chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính phải thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế (điểm d khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP). Trước đây, việc báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế được thực hiện báo cáo giấy đến cơ quan hải quan theo mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNKPhụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được thay thế tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC), tuy nhiên, từ ngày 08/8/2018, thủ tục tiếp nhận “Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế” được thực hiện trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a.

Trên đây, là những nội dung liên quan đến thủ tục thông báo Danh mục miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Trong quá trình làm thủ tục nếu có những vướng mắc cần được giải đáp đề nghị Quý doanh nghiệp có thể liên hệ tại Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – TP. Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình, SĐT: 02323.820.664 để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Nhật Trường - Đỗ Phượng

Bài ngẫu nhiên

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình với các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ
Tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do cho tổ quốc, phát huy đạo lý “uống nước...
Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc năm 2016, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, ngày...
Cần giải quyết vướng mắc về khai hải quan
Trước những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về quy định khai hải quan tại Luật Hải quan hiện hành,...
Chi đoàn - Tổ công đoàn Chi cục HQCK Cà Roòng thăm, tặng quà cho học sinh vùng cao
Ngày 21/9/2017, Chi đoàn Chi cục HQCK Cà Roòng phối hợp với Tổ Công đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các cháu học...
Đề xuất giải quyết thủ tục hải quan với hàng XK vào KTT Lao Bảo
Trong quá trình thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) chuyển cửa...
Chi cục HQCK Cảng Gianh: Tập huấn tại trụ sở doanh nghiệp phần mềm khai Hải quan điện tử – FPT.KTX.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách, hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Chi cục HQCK Cảng Gianh,...
Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình với chức năng  nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, địa bàn hoạt động rộng,...