Năm 2018, Chi cục HQCK Cha Lo giải quyết tốt khối lượng lớn công việc, thực hiện thủ tục hải quan cho 17.569 tờ khai hàng hóa, chiếm hơn 90% số lượng tờ khai của toàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Có được kết quả này là nhờ đơn vị tiếp tục chú trọng tăng cường triển khai công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan.

Xác định cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan là nhiệm vụ quan trọng, tác động lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từ cuối năm 2017, Chi cục HQCK Cha Lo đã xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu trọng tâm để triển khai công tác cải cách, hiện đại hóa một cách thường xuyên, liên tục trong cả năm 2018. Theo đó, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan được đơn vị thực hiện ở nhiều nội dung.

Tích cực tham gia góp ý, hoàn thiện thể chế

Năm 2018, Chi cục HQCK Cha Lo đã tham gia hơn 30 lượt văn bản góp ý đối với dự thảo các văn bản về chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực hải quan; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Bên cạnh đó, đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu và hành khách xuất nhập cảnh qua địa bàn nắm và thực hiện hiệu quả các văn bản quy định về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, nhất là các văn bản mới ban hành như: Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Tiếp tục hướng dẫn người nộp thuế tham gia thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp phí, lệ phí hải quan qua ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước; hạn chế tối đa việc thu phí, lệ phí hải quan bằng tiền mặt nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan. Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền thông qua 02 màn hình LED điện tử bố trí tại điểm làm thủ tục hải quan ở Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tuyên truyền pháp luật về Hải quan cho khách hàng thông qua Bảng Led tại địa điểm làm thủ tụcTuyên truyền pháp luật về Hải quan cho khách hàng thông qua Bảng Led tại địa điểm làm thủ tục

Đáng giá về điều này, anh Nguyễn Mạnh Hiệp – nhân viên thực hiện thủ tục hải quan cho Công ty TNHH Linfox Transport (doanh nghiệp FDI Logistics đầu tiên tại Quảng Bình) khẳng định: “Năm 2018, thực hiện các văn bản mới về quy trình thủ tục hải quan, quá trình thực hiện nhờ sự hướng dẫn của công chức hải quan Cha Lo nói riêng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói chung, đơn vị đã được tháo gỡ những khó khăn nhất định khi thực hiện Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ. Có thể nói, việc Công ty được Tổng cục Hải quan công nhận bãi ngoại quan chuyên dùng tại khu vực Bãi Dinh, xã Dân Hóa đã tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty trong thời gian tới, nhất là giảm thiểu các chi phí trong hoạt động logistics của mình”.

Kiểm soát tốt thủ tục hành chính

Trong năm, Chi cục đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa quốc gia; đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn, không để tồn đọng, chuyển sang kỳ sau.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tại Chi cục HQCK Cha Lo có 195 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS với 16.030/16.034 tờ khai (04 tờ khai thủ công), đạt tỉ lệ 99,9%; thực hiện 163 bộ hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%; thực hiện 12.439/13.088 hồ sơ trên Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 95%. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã bắt đầu triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) đối với Kho ngoại quan của Công ty TNHH Đức Toàn.

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phương tiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyếnTiếp nhận, giải quyết hồ sơ phương tiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ; cùng với thái độ phục vụ của công chức hải quan tận tình, chuyên nghiệp theo đúng tinh thần Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đã được ghi nhận qua kết quả đo thời gian giải phóng hàng năm 2018 tại Chi cục, khi các chỉ số đo được đều giảm đáng kể về thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với các lần đo trước.

Nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cán bộ công chức

Để thực hiện được điều này, Chi cục HQCK Cha Lo chú trọng triển khai công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ công chức trong đơn vị thông qua các cuộc họp hay sinh hoạt định kỳ. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương đảm bảo đúng quy định; giải quyết đúng quy trình thủ tục đối với hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Triển khai nghiêm túc Quy chế hoạt động công vụ của ngành Hải quan ban hành theo Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017; quán triệt và triển khai quy chế Kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan ban hành tại Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018.

Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội/Tổ theo quy định tại Quyết định số 221/QĐ-HQQB của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Ứng dụng các sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến Cục công nhận về bố trí lực lượng công chức đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy trình thủ tục tại cửa khẩu.

Với kết quả đạt được như trên, lần nữa khẳng định hiệu quả mang lại từ công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nhằm cung cấp những dịch vụ công tốt nhất cho cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn cửa khẩu Cha Lo; tiếp tục khẳng định vị thế Hải quan Cha Lo - lá cờ đầu trong công tác cải cách phát triển hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình./.

                                                                                      Minh Hồng 

Tin liên quan

Tổng cục Trưởng Nguyễn Ngọc Túc làm việc với Tổng Thư ký WCO
Ngày 28-6-2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tổ chức...
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ
 Trình tự thực hiện:  + Đối với người khai hải quan Bước 1- Khai tờ khai nhập khẩu tại chỗ của người khai hải...
Ấn định thuế hàng tạm nhập tái xuất hết hạn nhưng chưa thanh khoản
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4515/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai một số...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tăng cường ứng dụng thủ tục Khai hải quan từ xa, tiến tới thực hiện thủ tục Hải quan điện tử
Khai hải quan từ xa là một trong những biện pháp của ngành Hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và...
Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức: Thuyền trưởng khai, nộp cho Hải quan cảng các chứng từ theo...
Đề xuất giải quyết thủ tục hải quan với hàng XK vào KTT Lao Bảo
Trong quá trình thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) chuyển cửa...
KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (17/3/2003- 17/3/2013)
Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Vững bước đi lên . Cách đây tròn 10 năm, ngày 17/3/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết...