Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục lấy công tác thi đua làm động lực, đổi mới về nội dung lẫn hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể công chức, người lao động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Xác định rõ, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ cuối năm 2019 đến giữa tháng 02 năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát động 03 phong trào thi đua với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ phong trào thi đua thường xuyên đến các đợt thi đua dài hạn, đột xuất

Với khẩu hiệu "Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả", Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; triển khai đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc, các Tổ/Đội và từng cá nhân cụ thể. Phong trào thi đua năm 2020 với mục tiêu tổng quát và nhiều mục tiêu cụ thể được xây dựng, tập trung vào việc đổi mới về nội dung lẫn hình thức thi đua. Cụ thể là: đổi mới mạnh mẽ nhận thức và hành động của công chức và người lao động, đổi mới trên nhiều lĩnh vực công tác từ quản lý nhà nước về hải quan đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện kỷ luật kỷ cương; phát huy mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc và trực thuộcKý giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc

Các nội dung thi đua của năm 2020 thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020, lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn của ngành, của tỉnh và đất nước. Thể hiện quyết tâm này, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Lấy nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu thi đua hàng đầu, đợt thi đua đặc biệt này còn chú trọng triển khai nội dung thi đua xây dựng Chi bộ, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, hướng đến Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Quảng Bình với chủ đề "Kỷ cương – Liêm chính – Sáng tạo – Hiệu quả, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước và các ngày lễ lớn năm 2020".

Để đạt được các chỉ tiêu thi đua, xác định ý thức, vai trò của công chức người lao động là cốt lõi nên trong các phong trào thi đua trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng cụ thể nhiệm vụ cho từng công chức, từng bộ phận để cùng nhau thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực, năng động trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động phong trào góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản thân và đơn vị. Đây cũng chính là mục đích của phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025" được Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phát động nhằm phát huy hình ảnh người cán bộ công chức nói chung và công chức Hải quan nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 và cả giai đoạn 2020-2025.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phong trào thi đua

Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn liền với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện sự quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong nội dung của các đợt thi đua thường xuyên và đột xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình năm 2020.

Để đổi mới nội dung thi đua này so với những năm trước, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lấy vai trò của thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" làm tiêu chí thi đua hàng đầu.

Thủ trưởng các đơn vị, BCH các tổ chức đoàn thể phải là người gương mẫu tiên phong, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương (về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ).

Các đơn vị cơ sở tổ chức ký cam kết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đuaCác đơn vị cơ sở tổ chức ký cam kết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua

Theo đó, tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, các phong trào thi đua được phát động gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể giao cho từng Tổ/Đội, bộ phận và mỗi công chức gắn với từng lĩnh vực công việc do lãnh đạo đơn vị trực tiếp phân công, theo dõi. Định kỳ theo tháng, quý có sự đánh giá quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; từ đó, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, nuôi dưỡng điển hình tiên tiến, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân công chức, người lao động; biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

Lấy thi đua làm đòn bẫy, ngay từ những ngày đầu tháng đầu triển khai nhiệm vụ, khí thế thi đua đã sôi nổi trong toàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được thể hiện ở những hành động, công việc thiết thực, hứa hẹn lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển của ngành và quê hương Quảng Bình Hai giỏi./.

Minh Hồng

Tin liên quan

Thanh niên Hải quan Cha Lo và niềm vui tháng mười một
Khi trong lòng hân hoan với những niềm vui của tuổi trẻ, đoàn thanh niên Hải quan Cha Lo lại tiếp tục cùng nhau triển...
Albania trở thành thành viên thứ 142 tham gia Công ước HS
Ngày 16/5/2012, Chính phủ Albania đã chính thức ký kết với Tổng Thư ký của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) Văn kiện...
Gỡ vướng cho DN Hàn Quốc về thủ tục hải quan
Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, các DN Hàn Quốc đã phản ánh những vướng mắc liên quan đến chính sách...
Hải quan – Biên phòng cửa khẩu Cha Lo phối hợp bắt giữ ma túy và pháo nổ
Vào lúc 10h30’ phút ngày 09/12/2015 tại Trạm liên ngành cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng Hải quan - Biên Phòng và...
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia; tạo điều kiện thuận lợi...
Điều tra vụ TNTX 250 tấn đường có dấu hiệu buôn lậu
Trong quá trình thực hiện tạm nhập tái xuất cho 250 tấn đường (xuất xứ Thái Lan) một doanh nghiệp đã tự ý phá niêm...
Mở cửa khẩu quốc tế thuộc cặp cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 685/QĐ-TTg ngày 7-6-2012 về việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ số...