Ngày 07/12/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình “Giao lưu - Biểu dương tập thể, cá nhân nữ điển hình trong các phong trào thi đua, cuộc vận động” nhằm tôn vinh 9 tập thể và 47 cá nhân nữ có thành tích xuất sắc.

Các tập thể trong chương trình tôn vinhCác tập thể trong chương trình tôn vinh

Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chú trọng, thường xuyên triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong cán bộ đoàn viên, người lao động. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Đoàn viên, người lao động Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn minh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Đ/c Hoàng Thị Nam Hương –Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ trong chương trình giao lưu – biểu dương ĐHTTĐ/c Hoàng Thị Nam Hương –Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ trong chương trình giao lưu – biểu dương ĐHTT

Hưởng ứng sâu rộng các phong trào trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên khuyến khích cán bộ công chức, nhất là công chức nữ thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam,hình ảnh người chiến sỹ hải quan; tổ chức tốt các nội dung thi đua nhằm xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động. 

Nhờ vậy, trong số 9 tập thể và 47 cá nhân nữ điển hình trong phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2010-2020 được Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình tôn vinh,Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình vinh dự có 01 cá nhân đồng chí Hoàng Thị Nam Hương được BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tập thể Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được BCH Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Thành tích của tập thể và cá nhân của Công đoàn cơ sở Cục giai đoạn 2010-2020 tiếp tục tạo động lực thi đua để đơn vị xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thời gian tới.