Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại các Công văn số 6095/TCHQ-CCHĐH ngày 17/9/2020, Công văn số 38/CCHĐH-CL ngày 23/9/2020 và Kế hoạch số 905/KH-HQQB ngày 22/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo được chọn là đơn vị đại diện Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2020. Theo đó, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã tiến hành đo thời gian đối với tất cả các loại hình hàng hóa xuất, nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục.

Công chức Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hóa XNKCông chức Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hóa XNK

Đo thời gian giải phóng hàng là nhiệm vụ được Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện định kỳ hàng năm, với mục đích nhằm đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan, đánh giá, kiểm soát quá trình thực hiện thủ tục hải quan, xác định thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như đánh giá năng lực, tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Quá trình đo được thực hiện từ khi Hệ thống tiếp nhận đăng ký tờ khai chính thức đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng, tập trung ở các khâu: kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thời gian tác nghiệp của cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan (cơ quan kiểm dịch, cơ quan kiểm tra chất lượng). Qua việc phân tích, đánh giá dữ liệu, so sánh kết quả đo giữa các năm làm cơ sở để đánh giá hiệu quả việc thực hiện các giải pháp giảm thời gian thông quan hàng hóa và định hướng cho các năm tiếp theo. Đồng thời, làm căn cứ để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo nói riêng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói chung.

Công chức Hải quan thực hiện kiểm tra hàng hóa, PTVTCông chức Hải quan thực hiện kiểm tra hàng hóa, PTVT

Với mục đích đó, Chi cục đã tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, thành lập Tổ đo gồm các công chức đã có kinh nghiệm trong các cuộc đo trước, xây dựng chi tiết các nội dung triển khai trước và trong cuộc đo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên về phạm vi, quy mô và phương pháp ghi chép các nội dung thông tin cần thu thập. Đồng thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa nội dung cuộc đo cho cộng đồng Doanh nghiệp, các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Tổ triển khai cấp Cục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai ghi nhận và thu thập dữ liệu đo của công chức, đảm bảo tính khách quan, phản ánh đúng thời gian thực tế các bước thao tác nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan và không bỏ sót mẫu biểu trong quá trình thực hiện.

Kết thúc quá trình theo dõi, thu thập, ghi nhận đầy đủ các dữ liệu và tổng hợp, phân tích, đánh giá các kết quả đo, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, thời gian trung bình từ khi đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng đối với hàng hóa xuất khẩu là 04:59:27 giây, nhập khẩu là 01:12:02 giây (trung bình chung 02:03:02 giây), đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu trong Quyết định 1418/QĐ-TCHQ ngày 25/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc Ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016-2020 là thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và dưới 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Trong đó, hầu hết các khoảng thời gian tác nghiệp của công chức Hải quan cũng như thời gian kiểm tra, trả kết quả của các cơ quan quản lý chuyên ngành đều giảm so với kỳ đo năm 2019.

Trên cơ sở các kết quả đo năm 2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã thực hiện đánh giá, đưa ra các giải pháp để duy trì kết quả đạt được, chấn chỉnh, khắc phục các khoảng thời gian tác nghiệp còn kéo dài, đảm bảo việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi; đồng thời làm cơ sở để Chi cục kiện toàn đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Tin liên quan

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 3 (khóa XI)
Ngày 05/02/2012, tại Hội trường Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, đã diễn ra Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW3 (Khóa...
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đối thoại với DN
Tại Hội nghị đối với các DN hoạt động XNK thường xuyên trên địa bàn do Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn...
Luật thi đua khen thưởng năm 2013 và các NĐ, TT hướng dẫn thi hành nâng cao tiêu chuẩn đối với danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng,...
Lại gặp vướng mắc về thủ tục NK xe ô tô hồi hương
Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đang gặp vướng mắc đối với  2 trường hợp xin NK xe ô tô theo chế độ tài sản di...
Hải quan Quảng Ninh: Thu giữ 59.000 con gà giống nhập lậu
Đội Kiểm soát Hải quan số 2 (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết, rạng sáng ngày 20-9, Đội đã tổ chức, bắt giữ 4 xe...
Nhiều lợi ích khi doanh nghiệp tuân thủ pháp luật
HQ Online)- Thông tư 38/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4-2015. Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ đánh giá, phân...
QUY ĐỊNH THUẾ SUẤT TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA
Nhằm kịp thời thực thi các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại...