Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp kéo dài trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, du lịch; tác động lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã kịp thời, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong điều kiện dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nhằm ứng phó như: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020, Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020. UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/3/2020, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/3/2020. Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13/3/2020. Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trên qua các văn bản: 1806/TCHQ-VP ngày 20/3/2020, 2466/TCHQ-KTSTQ ngày 17/4/2020, 2632/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020.

Công chức Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hóa XNKCông chức Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hóa XNK

 Hải quan tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo của các cấp trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể hóa thành các chương trình hành động như: triển khai các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt theo chỉ đạo tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, theo đó, đơn vị đã kịp thời giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu; chỉ đạo các Chi cục HQCK triển khai phương án thay đổi lái xe, đổi đầu kéo và container để hàng hóa được thông quan nhanh chóng, không bị ùn tắc; tham mưu đề xuất dừng việc kiểm tra báo cáo quyết toán tại một số doanh nghiệp; đề nghị Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xem xét, giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình; tham mưu văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Bình nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp về quản lý lái xe vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong thời gian dịch bệnh; tạm dừng hoạt động kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan trong năm 2020; không thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm ... Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các khâu nghiệp vụ như khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục qua mạng bằng các chương trình nghiệp vụ của hải quan, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, thanh toán tiền thuế qua hệ thống 24/7; giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế, miễn thuế…; duy trì giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan thông qua các hình thức như trực tiếp làm việc tại trụ sở cơ quan hải quan, trả lời bằng văn bản hoặc qua điện thoại, trả lời trên Trang Thông tin điện tử Cục HQQB, gửi email của các doanh nghiệp đối tác,… đặc biệt giải quyết công việc từ xa và hội họp bằng phương thức trực tuyến trong thời gian giản cách xã hội.

HQQB tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khănHQQB tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp song song với thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh, đã góp phần tích cực tạo môi trường xuất nhập khẩu thông thoáng, an toàn. Tuy số lượng tờ khai làm thủ tục hải quan và kim ngạch hàng hóa trong năm có giảm nhưng số lượng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tăng 28 doanh nghiệp so với năm 2019, điều này chứng tỏ hiệu quả từ công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đã góp phần tích cực giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế của đất nước nói chung và của ngành Hải quan nói riêng khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, xung đột thương mại Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu. Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, kế hoạch công tác và chương trình hành động của Tổng cục Hải quan để tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, phân tích những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để xây dựng môi trường xuất nhập khẩu an toàn, thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.