- Trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Tại ga liên vận biên giới

Ngay sau khi tàu nhập cảnh đến ga liên vận biên giới, trưởng tàu hoặc người đại diện (sau đây gọi chung là trưởng tàu) nộp hồ sơ giấy tờ theo quy định cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới

+ Tại ga liên vận nội địa

Ngay sau khi tàu chuyên chở hàng hoá đến ga liên vận nội địa, trưởng tàu hoặc người đại diện hợp pháp nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa:

1) Các giấy tờ còn nguyên niêm phong của Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới;

2) Giấy giao tiếp toa xe: 01bản chính;

3) Giấy giao tiếp hàng quá cảnh (nếu có): 01 bản chính.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới có trách nhiệm:

1) Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ do trưởng tàu nộp;

2) Đối chiếu kiểm tra thực tế về đầu máy, số lượng, số hiệu từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;

3) Kiểm tra niêm phong của tổ chức vận tải đối với từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;

4) Niêm phong hải quan từng toa xe chứa hàng hoá hoặc từng lô hàng sẽ dỡ xuống ga liên vận nội địa; trường hợp hàng hóa không thể niêm phong được như hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời… thì trưởng tàu chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng hàng hóa;  

5) Giám sát trong quá trình tàu đỗ tại ga: dỡ hàng hoá, hành lý ký gửi xuống kho, bãi để làm thủ tục nhập khẩu tại ga;

6) Lập biên bản bàn giao hàng hoá nhập khẩu chuyển cảng cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa: 02 bản;

7) Đóng dấu nghiệp vụ lên những giấy tờ do trưởng tàu nộp; niêm phong hồ sơ hải quan gồm: bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống ga liên vận nội địa: 01 bản chính; vận tải đơn dỡ hàng tại ga liên vận nội địa: 01 bản chính; biên bản bàn giao: 01 bản, giao cho trưởng tàu hoặc người đại diện để nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa.

+  Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa có trách nhiệm:

1) Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ do trưởng tàu nộp;

2) Đối chiếu kiểm tra thực tế về số lượng và số hiệu từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;

3) Kiểm tra niêm phong của tổ chức vận tải, niêm phong của Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới (nếu có) đối với từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;

4) Giám sát trong quá trình tàu đỗ tại ga;

5) Đóng dấu nghiệp vụ và trả lại các giấy tờ do Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới gửi đến

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:

- Thành phần hồ sơ:

Tại ga liên vận biên giói khi tàu nhập cảnh:

1 Bản kê hàng hoá nhập khẩu hoặc bản lược khai hàng hoá nhập khẩu: 01 bản chính;

2. Vận tải đơn: 01 bản chính liên thứ 3;

3. Giấy giao tiếp toa xe (đối với tàu chuyên chở hàng hoá): 01 bản chính;

4. Danh sách hành khách và phiếu gửi hành lý không mang theo người của hành khách (đối với tàu chở hành khách): 01 bản chính;

5. Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống từng ga liên vận nội địa: nộp 02 bản chính (theo mẫu của Tổng cục Hải quan).

+ Tại ga liên vận nội địa:

1. Giấy giao tiếp toa xe: 01bản chính;

2. Giấy giao tiếp hàng quá cảnh (nếu có): 01 bản chính.

- Thời hạn giải quyết: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật

- Cơ quan thực hiện thủ  tục hành  chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

Kết quả thực hiện: hoàn tất thủ tục nhập cảnh

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống từng ga liên vận nội địa

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Quyết định 1127/QĐ-TCHQ ngày 3/6/2009 v/v ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát về hải quan.

mẫu: 22-BLK/ĐS/2009

                                                              BẢN TRÍCH LƯỢC KHAI HÀNG HOÁ DỠ XUỐNG TỪNG GA LIÊN VẬN NỘI ĐỊA

STT

 

 

Nhãn hiệu tầu nhập cảnh

Ngày tàu đến Việt Nam

Số Vận tải đơn

Số hiệu toa xe

Số niêm phong

Ngày khởi hành

Ga gửi hàng

Ga nhận hàng

 

Tên hàng

 

 

Luợng hàng

 

Đơn vị tính

 

Hải quan

Hãng vận tải

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Ngày ..... tháng ..... năm 20......

Ngày ..... tháng ..... năm 20......

Ngày ..... tháng ..... năm 20......

(3) Hải quan ga liên vận nội địa

(2) Hải quan ga liên vận biên giới

(1) Người lập bản trích

(ký tên, đóng dấu công chức)

(ký tên, đóng dấu công chức)

(ký và ghi rõ họ tên)

Tin liên quan

Áp dụng tình tiết vi phạm nhiều lần khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan
Trong khoa học pháp lý, vi phạm pháp luật được hiểu là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách...
Đoàn cơ sở Cục HQQB với các hoạt động kỷ niệm 83 Ngày thành thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2014)
Tháng 3 về, trong không khí hân hoan của tuổi trẻ cả nước chào mừng 83 mùa xuân Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời...
Lịch sử hình thành và phát triển
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh nhà và theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình, ngày...
Ấm lòng nơi biên giới
Sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 năm 2020, con đường từ thành phố Đồng Hới lên Cửa Khẩu quốc tế Cha Lo có nhiều...
Xử phạt một lần hay xử phạt từng lần?
Trên thực tế, tình trạng DN không thực hiện đúng thời hạn thanh khoản hồ sơ theo quy định (để quá hạn) diễn ra...
Tịch thu 4 xe sang nhập lậu
Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Hải Phòng vừa quyết định tịch thu, sung công quỹ 4 xe ô tô sang nhập lậu từ...
Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu
- Trình tự thực hiện:  + Đối với người khai hải quan: a) Chuẩn bị dữ liệu thông tin khai hải quan điện tử, gồm:...