- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá đưa vào nội địa như thủ tục nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài theo đúng quy định của từng loại hình nhập khẩu tương ứng.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Hải quan kho ngoại quan giám sát việc xuất hàng ra khỏi kho ngoại quan và xác nhận trên Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan : 02 bản chính.

+ Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu: 1 bản chính;

+ Giấy uỷ quyền xuất hàng (nếu không ghi trong hợp đồng thuê kho);

+ Phiếu xuất kho theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính

- Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 8giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

- Lệ phí (nếu có): 20.000 đồng/tờ khai

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Mẫu tờ khai hàng hóa nhập/xuất kho ngoại quan HQ/2002/KNQ

+ Tờ khai hàng hoá nhập khẩu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Hàng hoá từ kho ngoại quan được đưa vào nội địa trong các trường hợp sau:

+ Hàng hoá nhập khẩu được đưa vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP;

+ Hàng hoá được đưa vào nội địa để gia công, tái chế.

+ Hàng hoá là máy móc thiết bị thuê của nước ngoài khi kết thúc hợp đồng đã tái xuất và gửi kho ngoại quan được đưa vào nội địa để thực hiện hợp đồng thuê tiếp theo.

+ Trường hợp có lý do chính đáng và được Cục trưởng Hải quan nơi có kho ngoại quan chấp nhận, hàng hoá đã xuất khẩu gửi kho ngoại quan được làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa. Thủ tục hải quan thực hiện như hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài.

12- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

+     Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

              + Quyết định 1473/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan.

HẢI QUAN VIỆT NAM                                                                                                                         HQ/2002-KNQ

TỜ KHAI HÀNG NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN

(Bản lưu người khai Hải quan)

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Cục Hải quan…………………………………

Chi cục Hải quan…………………….............

Tờ khai số:……./KNQ/……./……

Ngày đăng ký:……………………

Số lượng tờ khai……………………

Cán bộ đăng ký: (Ký, ghi rõ họ tên)

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHAI HÀNG NHẬP KHO

1. Người thuê kho ngoại quan:

2. Hợp đồng thuê kho:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

3. Giấy phép:

Số:

Ngày:

Thời hạn hết hiệu lực:

4. Chủ kho ngoại quan

5. Địa điểm kho ngoại quan

6. Cảng, địa điểm xếp hàng:

7. Phương tiện vận tải nhập:

Tên, số hiệu:

Ngày đến:

8. Vận tải đơn:

Số:

Ngày:

9. Cửa khẩu nhập

Số

TT

10. TÊN HÀNG

QUY CÁCH PHẨM CHẤT

11. XUẤT XỨ

12. ĐƠN VỊ TÍNH

13. LƯỢNG HÀNG NHẬP KHO

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

14. Chứng từ kèm:            Bản chính                              Bản sao

- Hợp đồng thuê kho:     ………………                  ………………..

- Bản kê chi tiết:            ……………….                 ………………..

- Vận tải đơn:                 ……………….                ………………..

- Giấy phép:                   ……………….                ………………..

- Tờ khai xuất khẩu:       ……………….                ……………….

- Tờ khai nhập khẩu:

-……………………………………………………………………..

15. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên tờ khai này.

                                   Ngày….tháng …….năm 200…

                                   Người khai hải quan

                  (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

B. PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN

16. Xác nhận hàng nhập kho ngoại quan

            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

17. Lệ phí hải quan:

- Biên lai thu lệ phí số: ….ngày……………

Lệ phí…………………………………………

- Biên lai thu lệ phí số:...ngày……………

Lệ phí………………………………………

- Biên lai thu lệ phí số: ….ngày……………

Lệ phí…………………………………

- Biên lai thu lệ phí số:….ngày……………

Lệ phí ……………………………….

- Biên lai thu lệ phí số: ….ngày……………

Lệ phí………………………………………………

                   

 

 

C- PHẦN THEO DÕI HÀNG XUẤT KHO NGOẠI QUAN

Ngày xuất kho

Tên hàng

Lượng hàng

Luỹ kế

Cửa khẩu xuất

Người khai hải quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Xác nhận của Hải quan kho ngoại quan

Xác nhận của Hải quan Cửa khẩu xuất

18

19

20

21

22

23

24

25

               
       
       
       
       
               
       
       
       
       
               
       
       
       
       
               
       
       
       
       

26. Ghi chép khác của Hải quan

27. Thanh khoản hàng nhập, xuất kho ngoại quan của Hải quan

                            Ngày…. tháng…. năm 200…

                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tin liên quan

Quảng Trị: Khởi tố vụ án buôn lậu, chống người thi hành công vụ
Ngày 14-3-2012, Công an huyện Cam Lộ đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án buôn lậu, chống người thi hành công vụ xảy...
Hội nghị công tác PCMT 06 tháng đầu năm 2014 và ký kết Kế hoạch phối hợp 04 lực lượng HQ-CA-BP-CSB
Chiều ngày 27/6/2014, tại Trụ sở Đội tàu thuộc Đội KSHQ, Đội Kiểm soát thay mặt các lực lượng tổ chức Hội...
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
- Trình tự thực hiện:  1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá phục vụ các yêu cầu khẩn cấp: + Đối với cá nhân,...
Thông báo chức năng tra cứu giấy nộp tiền trên cổng thông tin điện tử của TCHQ
Thực hiện chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hóa xuất...
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
- Trình tự thực hiện: 1- Trong thời hạn 30ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu ký xác nhận giao hàng cho doanh nghiệp...
Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu
- Trình tự thực hiện:  + Đối với người khai hải quan: a) Chuẩn bị dữ liệu thông tin khai hải quan điện tử, gồm:...
Tổng cục Hải quan gặp mặt phóng viên xuân Nhâm Thìn 2012
Ngày 16/1/2012, Tổng cục Hải quan đã tổ chức gặp mặt các đại biểu, phóng viên báo, đài có nhiều đóng góp với...