cuakhauchalocuakhauchaloNăm 2011 với nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao của lãnh đạo cùng với nỗ lực của tập thể công chức, hợp đồng lao động (HĐLĐ) và sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo TCHQ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài Ngành, sự ủng hộ của nhân dân, nhất là cộng đồng các doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tóm gọn nổi bật trong 10 điểm sau:

1. Các con số: 179,4 tỷ đồng là số thuế thu NSNN năm 2011, bằng 149,5% chỉ tiêu kế hoạch; 5.326 tờ khai đã làm thủ tục hải quan, tăng 92,5% so với năm 2010; trọng lượng hàng hóa đạt 1.076 nghìn tấn, tăng 62%; kim ngạch hàng hóa đạt 191 triệu USD, tăng 27,5%, đây là những con số đạt mức cao nhất từ trước đến nay của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, đơn vị đã làm thủ tục thông quan 65,4 nghìn lượt phương tiện XNC, tăng 26%; 247,3 nghìn lượt người XNC, tăng 38%.

2. Năm 2011 là "Năm Kiểm tra sau thông quan", đơn vị đẩy mạnh công tác Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) và đạt được một số kết quả nổi bật, đã tiến hành KTSTQ 23 cuộc, tổng số tiền truy thu gần 256 triệu đồng; góp phần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 568/CT-TCHQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục trưởng TCHQ về việc tăng cường công tác KTSTQ, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật thuế, pháp luật Hải quan.

3. Công tác phòng CBL, gian lận thương mại được đảm bảo, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn - xã hội: Đã bắt giữ và xử lý 52 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hoá vi phạm 421,4 triệu đồng, tổng số tiền phạt 309 triệu đồng. Trong đó, phối hợp với lực lượng Biên phòng phát hiện và xử lý 04 vụ ma túy.

4. Tổ chức bộ máy ổn định, đội ngũ công chức, HĐLĐ từng bước được sắp xếp, bố trí hợp lý theo hướng tiêu chuyên trách, chuyên sâu. Trong năm, đã tuyển dụng mới 23 công chức, nâng tổng số công chức, HĐLĐ lên 144 người, quân số đông nhất từ trước đến nay. Bổ nhiệm mới 03 chức danh lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục, 01 Lãnh đạo cấp Đội thuộc Chi cục, nâng tổng số công chức Lãnh đạo các cấp lên 24 đồng chí.

5. Tổ chức tổng kết Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Hải quan Quảng Bình giai đoạn 2008-2010; xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Hải quan Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 (đã được TCHQ phê duyệt theo quyết định 2756/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2011 của TCHQ).

6. Quyết định bãi bỏ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000; đồng thời ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (gồm 12 quy trình) và làm các thủ tục đăng ký hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

7. Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chuyển đến làm việc tại trụ sở mới (địa chỉ Đường Thống Nhất, P. Đức Ninh Đông, Tp Đồng Hới). Trụ sở mới khang trang, hiện đại, tạo thuận lợi cho đơn vị và công chức, HĐLĐ triển khai tốt nhiệm vụ, phù hợp với công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan.

8. Đổi tên Chi cục HQCK Cảng Gianh thành Chi cục HQCK Cảng Hòn La, chuyển trụ sở chính của Chi cục đến Khu Kinh tế Cảng Hòn La thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Việc đổi tên Chi cục HQCK Cảng Hòn La đã đánh dấu bước phát triển, mở ra một thời kỳ mới, phục vụ hoạt động giao lưu buôn bán, thương mại và du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với các nước bạn Lào, Thái Lan thông qua tuyến đường 12A và Cảng Hòn La – cửa ngõ thông ra biển Đông.

9. Năm 2011 được đơn vị lấy làm năm kỷ luật, kỷ cương, gắn liền với việc triển khai thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ vậy trong năm không có công chức, HĐLĐ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

10. Đây cũng là năm Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và nhiều cá nhân, đơn vị thuộc và trực thuộc đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao qúy. Trong đó, tập thể đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai, 01 cá nhân và 02 đơn vị trực thuộc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lan Hương – Hải Lâm.

Tin liên quan

Đội Kiểm soát Hải quan hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy 2014"
Trước tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới ma...
Một vài kinh nghiệm về công tác phúc tập hồ sơ hải quan
Phúc tập là gì? Ngày mới vào Ngành, hai chữ “phúc tập” xuất hiện lần đầu tiên trong “kho từ điển” của tôi,...
Thủ tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo qui định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC...
Thủ tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo qui định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày...
Chi cục HQCK Cha Lo tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Luật XLVPHC
Từ ngày 01/07/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Luật xử lý vi phạm hành chính...
Đoàn viên công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tham gia hiến máu nhân đạo
Hưởng ứng kêu gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, ngày 21/7/2014, đoàn viên Công đoàn Cục Hải quan tỉnh...
Hải quan Cha Lo đẩy mạnh CCHĐH với việc thực hiện tốt Cơ chế Một cửa quốc gia, Một cửa Asean
Năm 2017, Chi cục HQCK Cha Lo đã giải quyết khối lượng lớn công việc, tăng hơn 30% so với năm 2016 (thông quan 24 nghìn...
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (tạm nhập để tái chế)
 Trình tự thực hiện:  + Đối với người khai hải quan - Khai báo như đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất. Ngoài các...