- Trình tự thực hiện:

-          Đối với cá nhân, tổ chức:

Người nộp thuế thực hiện việc kê khai như trường hợp khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và trường khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

-          Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Cơ quan HQ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kê khai của người nộp thuế như trường hợp khai bổ sung.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

-      Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            + Văn bản tự khai báo sửa chữa, khai bổ sung;

+ Các tài liệu chứng minh.

- Số lượng hồ sơ: 01bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan tiếp nhận đủ hồ sơ khai nộp tiền thuế thiếu bổ sung.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra hồ so khai nộp bổ sung

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Mẫu số  02: Khai bổ sung về  hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007;

+    Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế .

+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Mẫu số 02 – Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 

 KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

-------------------------------------------

 

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI BỔ SUNG

1. Tên người khai bổ sung:

2. Mã số thuế:

3. Khai bổ sung cho Tờ khai hải quan số…, ngày…: 

    Thuộc Phụ lục số… kèm theo Tờ khai hải quan

    Số thứ tự mặt hàng khai bổ sung trên tờ khai hải quan/Phụ lục Tờ khai:

    Thuộc hợp đồng mua bán số:

4. Nội dung đã khai :

                        4.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:

                        4.2.  Mã số hàng hóa:                           

                        4.3. Xuất xứ:                                        

                        4.4. Lượng hàng:                                  

                        4.5. Đơn vị tính:                        

                        4.6. Đơn giá nguyên tệ:                         

                        4.7. Trị giá nguyên tệ:                            

                        4.8. Trị giá tính thuế:                             

                        4.9. Tỷ giá tính thuế:                             

                        4.10. Thuế suất (%):                              

                                    - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        4.11. Tiền thuế:                                     

                                    - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        4.12. Thu khác :                                    

                        4.13. Tổng số tiền thuế và thu khác:       

                        - …

5. Nội dung khai bổ sung:

                        5.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:                  

                        5.2.  Mã số hàng hóa:                                       

                        5.3. Xuất xứ:                                                    

                        5.4. Lượng hàng:                                              

                        5.5. Đơn vị tính:                                    

                        5.6. Đơn giá nguyên tệ:                                     

                        5.7. Trị giá nguyên tệ:                                        

                        5.8. Trị giá tính thuế:                                         

                        5.9. Tỷ giá tính thuế:                                         

                        5.10. Thuế suất (%):                                          

                                    - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        5.11. Số tiền thuế phải nộp:                               

                                    - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        5.12. Số tiền thuế chênh lệch:                 [12.5 = (11.5)- (11.4)]

                        - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        5.13. Số tiền thu khác phải nộp:             

                        5.14. Số tiền thu khác chênh lệch:                      [14.5 = (13.5)- (12.4)]

                        5.15. Tổng số tiền thuế và thu khác phải nộp:      

                        5.16. Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệnh: [16.5 = (15.5)- (13.4)]

                        - …

6. Lý do khai bổ sung:

 

                                                                                                       …, ngày…tháng…năm

                                                                                                              Người khai bổ sung

                                                                                                   (Ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)

--------------------------------------------------------------------------------------------

B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

1- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung:

     Cán bộ tiếp nhận :   

2- Kết quả kiểm tra nội dung khai bổ sung:

…, ngày…tháng…năm…

Số:…

(Ghi rõ nội dung khai bổ sung đúng hay không đúng  và cơ sở pháp lý/lý do. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Trường hợp khai không đúng thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì ghi chú về việc này và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo qui định.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chú ý :

-             Mục Nội dung đã khai và Nội dung khai bổ sung chỉ ghi những nội dung liên quan đến  khai bổ sung.

-            Nếu số tiền thuế chênh lệch tăng thì ghi dấu cộng (+)  trước  dãy số chênh lệch,  nếu số tiền thuế chênh lệch  giảm  thì ghi dấu trừ (-)  trước  dãy số chênh lệch.

-           Mẫu này sử dụng cho 01 tờ khai

-      Trường hợp có nhiều mặt hàng cần khai bổ sung trong cùng một tờ khai thì lập phụ lục tương tự cho từng mặt hàng.

-          Mẫu này cũng được sử dụng cho trường hợp khai không đúng thời hạn 60 ngày kể từ  ngày đăng ký tờ khai hải quan qui định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư  số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính    

Tin liên quan

Quảng Ninh: Đội KSHQ số 1 bắt giữ 56 vụ buôn lậu
Theo Đội Kiểm soát Hải quan (KSHQ) số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã bắt giữ và...
Phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 55 viên ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cà Roòng
Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 09/03/2015, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng, lực lượng Hải quan (Đội...
Hải quan Lào Cai phối hợp bắt giữ 1,4 tấn nội tạng động vật nhập lậu
Chiều ngày 13-7, Cục Hải qun Lai Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 1,4 tấn nội tạng động vật nhập...
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn thăm và làm việc tại Cục Hải quan Hà Tĩnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ làm việc tại cửa khẩu quốc...
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đối thoại với DN
Tại Hội nghị đối với các DN hoạt động XNK thường xuyên trên địa bàn do Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn...
Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam...
Thu nộp tiền thuế; tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng chuyển khoản vào NSNN qua KBNN
Thu nộp tiền thuế (thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), tiền phí, lệ phí (lệ phí làm thủ tục...