Trong quá trình phát triển trên mọi mặt kinh tế - văn hóa - xã hội…, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế, nhìn chung nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Bên cạnh sự phát triển lành mạnh của đại đa số nhân dân thì vẫn còn một số ít cá nhân, nhất là lớp trẻ tiêm nhiễm lối sống thực dụng, sa vào các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm…làm ảnh hưởng không nhỏ đến các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tinh thần tốt đẹp của dân tộc ta, là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Thực tế cho thấy, mặc dù Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chúng ta đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tệ nạn xã hội, sự lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, tuy nhiên trong thực tế mức độ chẳng những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên.

Theo thống kê của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình, hiện nay, toàn tỉnh có 7/7 huyện, thành phố; 86/159 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS với 1.166 trường hợp, trong đó có 223 người chuyển AIDS, 75 người đã tử vong. Đặc biệt, đối tượng nhiễm HIV không còn tập trung trong một số nhóm nguy cơ cao mà đã xuất hiện trong nông dân và cán bộ công chức Nhà nước. Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai rộng khắp với sự tham gia của hầu hết các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Thời gian qua, ngành Tài chính, Hải quan nói chung, Cục Hải quan Quảng Bình nói riêng đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, nhất là tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức hiểu biết, nhận thức sâu sắc đại dịch HIV/AIDS là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng con người, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời để CBCC hiểu biết đầy đủ hơn về cở sở khoa học và thực tiễn của tinh thần "Sống chung với AIDS và những vấn đề kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử liên quan tới HIV/AIDS".

Cục Hải quan Quảng Bình thực hiện tốt công tác này thông qua sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa gia đình của mỗi một CBCC, HĐLĐ đến cơ quan và xã hội, từ công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đến việc phối hợp với các lực lượng hữu quan khác ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý ngay tại biên giới, qua đó góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy trong nội địa.

Giải pháp mang tính căng cơ là việc sử dụng các biện pháp đồng bộ, hữu hiệu nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Đây là giải pháp quan trọng để không những Cục Hải quan Quảng Bình mà mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình chấp hành và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Để thực hiện tốt giải pháp này Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Bình ý thức được rằng: cần phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền , các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị và phối hợp với các ban ngành hữu quan…Bên cạnh đó, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiều chủ thể: gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình là môi trường gần gũi, thuận lợi trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Nhà trường là môi trường sư phạm quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục và là nơi tập trung hầu hết giới trẻ đang học tập. Xã hội là sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, UBMTTQVN và các thành viên, các tổ chức xã hội, các cơ sở y tế, chữa bệnh, cải tạo, dạy nghề…trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, chú trọng đến vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể tại đơn vị như đoàn thanh niên, công đoàn, tổ nữ công…

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, với tư cách là một trong những thành viên Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm Tỉnh, Cục Hải quan Quảng Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS . Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện hỗ trợ để kịp thời phát hiện, bắt giữ các hành vi liên quan đến ma túy, mại dâm trên địa bàn qua đó hạn chế việc lây lan căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Nguyễn Đình Tổng

Tin liên quan

Cục HQ Quảng Bình: Giải nhì liên hoan nghệ thuật quần chúng công – nông – binh Quảng Bình năm 2012
Hoà chung không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 55 năm Bác Hồ về thăm Quảng Bình và chào mừng năm du lịch quốc gia,...
Hải quan Quảng Bình thu NSNN đạt 95% kế hoạch
Đến hết quý III-2012, Cục Hải quan Quảng Bình thu ngân sách Nhà nước đạt 171,1 tỉ đồng, tương đương 95% kế hoạch...
Sơ đồ tổ chức bộ máy
                 Cục Trưởng: Hoàng Văn Hiển  - Điện thoại: (0232) 3820662  - Email: hienhv@customs.gov.vn Phó Cục...
Xác định trách nhiệm của cơ quan Hải quan về phân loại trước mã số
Trước ý kiến của Ủy ban Tài chính- Ngân sách và đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Quản lý thuế sửa...
Giao ban giữa Hải quan ba tỉnh Bắc miền Trung – Việt Nam với Hải quan Vùng III - Lào
Được sự nhất trí của Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính Việt Nam và Cục Hải quan - Bộ Tài chính Lào, ngày...
Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu
- Trình tự thực hiện:             - Đối với cá nhân, tổ...