Ngày 13/3, tại Hội trường Chi cục, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Hoàng Văn Hiển - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đến dự và chỉ đạo. Tham gia Đại hội có: 29 đảng viên chính thức và 04 đảng viên dự bị trên tổng số 33 đảng viên được triệu tập.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo Chính trị của Chi bộ, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đ/c Hoàng Văn Hiển phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hiển đã ghi nhận những thành tích chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Phương Thắng đã phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Hiển trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phương Thắng được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Hoa được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

Đ/c Hoàng Văn Hiển chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Quốc Phú

Ngày 11/3/2020, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Anh Tình, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh và toàn diện”, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, cụ thể những kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh chỉ đạo và đạt được thành tích trên các mặt công tác, cụ thể là: Đã lãnh đạo đơn vị thực hiện và thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm, hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức, cụ thể: kim ngạch hàng hóa XNK đạt 360 triệu USD, tăng 32% so với nhiệm kỳ trước; thu NSNN đạt 383 tỷ đồng, tăng 82%; công tác đấu tranh phòng chống buôn lâu, gian lận thương mại, ma túy qua biên giới đã đạt được những kết quả tốt, cơ bản kiểm soát được tình hình; công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan cũng đạt được kết quả nổi bật, triển khai hiệu quả Luật Hải quan 2014 và áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Cơ chế một cửa quốc gia & một cửa ASEAN, Dịch vụ công trực tuyến, đề án nộp thuế điện tử 24/7, đặc biệt triển khai thành công hệ thống giám sát hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Hòn La.

Về công tác quốc phòng- an ninh, đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác quốc phòng- an ninh; chỉ đạo sâu sát trong công tác phòng CBL, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, vũ khí, pháo nổ, tài liệu phản động qua biên giới; xây dựng lực lượng tự vệ gắn liền với lực lượng PCCC, phòng chống bão lụt và cứu hộ, cứu nạn. Tình hình ANTT trong cơ quan, khu vực cửa khẩu được đảm bảo, tài sản cơ quan được bảo vệ an toàn; công tác PCCC, phòng chống bão lụt đạt hiệu quả tốt.

Về công tác xây dựng Đảng: Chi bộ thường xuyên chú trọng và tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng ủy cấp trên. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng gắn với quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp phó của người đứng đầu. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã bồi dưỡng, theo dõi được 04 quần chúng ưu tú, trong đó đã kết nạp được 02 đảng viên mới, tăng 100% so với nhiệm kỳ trước

Cùng với đó, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỷ luật kỷ cương hành chính và quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cấp phó của người đứng đầu. Đặc biệt, Chi bộ đã tổ chức thành công đợt sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” với chủ đề “Đoàn kết để xây dựng Chi bộ, đơn vị ngày càng vững mạnh” (được Đảng ủy Cục đánh giá rất cao về hình thức và nội dung).

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm tính toàn diện, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, cũng đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước, thể thao, văn hóa - văn nghệ; phong trào ủng hộ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa có bề nổi và chiều sâu, đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tình, Đảng ủy viên – Phó Cục trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội, nội dung các báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017-2020 được trình bày tại Đại hội.

Đồng chí Phó Cục trưởng biểu dương những thành tích nổi bật của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là đã lãnh chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác thu NSNN vượt chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ tiêu khác đều tăng so với nhiệm kỳ trước, mặc dù thời gian của nhiệm kỳ này ngắn hơn nhiệm kỳ trước. Đây là sự nổ lực phấn đấu không ngừng của tập thể Chi bộ, đơn vị và toàn bộ đảng viên.

Đ/c Nguyễn Anh Tình – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí khẳng định, Chi bộ đã triển khai và thực hiện đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng gắn với quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp phó của người đứng đầu.

Đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020- 2022, đồng chí Phó Cục trưởng đã quán triệt, đề cập đến một số nội dung trọng tâm đề nghị Chi bộ, đơn vị cần quan tâm, lưu ý để bổ sung vào kế hoạch, chương trình công tác của nhiệm kỳ tới, như: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác quốc phòng - an ninh, trong đó bám sát chỉ đạo của cấp trên, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, HĐH hải quan; duy trì Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, hệ thống giám sát hải quan tự động, Cơ chế một cửa quốc gia & một cửa ASEAN, Dịch vụ công trực tuyến, đề án nộp thuế điện tử 24/7, kịp thời tháo gỡ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Song song với đó, tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin và QLRR trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ hải quan tại các khâu trước, trong và sau thông quan; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng CBL, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới trong điều kiện môi trường thông quan điện tử; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tằng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, công chức, người lao động; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của Đảng cấp trên; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, lưu ý là thông tin mạng thông tin xã hội, thông tin phải đúng định hướng, chính thống, tránh các thông tin gây nhiễu trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận.

Ngoài ra, Chi bộ cần tiếp tục đổi mới phư­ơng thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc của BCH; công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối các tổ chức đoàn thể-chính trị xã hội; định hướng phát triển, bồi dưỡng, xây dựng nhân tố điển hình, tạo nguồn phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng.

Đ/c Phó Cục trưởng chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Cuối cùng là bầu được BCH Chi bộ đủ sức, đủ tài, có năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lới Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội diễn ra với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đã tiến hành bầu cử cấp ủy Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Hoàng Kim Đồng được bầu giữ chức vụ Bí thư, Đồng chí Phan Nhật Trường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và Chi ủy viên là Đồng chí Phan Hải Lâm.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, người lao động đoàn kết, nỗ lực chung sức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

                                                                             Hải Lâm

Ngày 26/12/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-HQQB về việc giao chỉ tiêu thu thuế từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) năm 2020, theo đó Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 184 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, Chi cục HQCK cảng Hòn La đã cử tổ công tác trực tiếp đến một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng truyền thống qua địa bàn như: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần khoáng sản Hoàng Long, Công ty cổ phần XNK Quảng Bình,… để nắm thông tin về tình hình hoạt động XNK và khả năng nộp thuế vào NSNN năm 2020. Qua các buổi làm việc, được biết dịch Covid-19 phần nào ảnh hưởng đến các hợp đồng mua bán với phía đối tác Trung Quốc (một số mặt hàng như: dăm gỗ, quặng, clinke). Tuy nhiên các doanh nghiệp đều cam kết sẽ duy trì hoạt động XNK đối với các mặt hàng truyền thống qua địa bàn cảng Hòn La trong năm 2020. Thông qua dịp này, đơn vị đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK thông qua việc hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, nêu cao tinh thần, thái độ làm việc, giải quyết thủ tục...; đồng thời, vận động các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nộp thuế điện tử 24/7, triển khai thực hiện nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu (theo nội dung tại Công văn số 7330/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2019) nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc thu và nộp ngân sách, rút ngắn thời gian xử lý chứng từ, thông quan hàng hóa.

Nắm tình hình thông tin tại Công ty CP XNK Quảng Bình

Nắm tình hình thông tin tại Công ty CP VLXD Việt Nam

Khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, ngoài số thu từ các mặt hàng truyền thống như quặng, clinke, dăm gỗ…; Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Trường An – là doanh nghiệp lần đầu làm thủ tục qua địa bàn, nhập khẩu lô xăng Ron95 với 04 tờ khai và gần 35 tỷ đồng bao gồm thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt. Dự kiến, Công ty sẽ còn tiếp tục mở tờ khai qua địa bàn cảng Hòn La trong năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, Chi cục đã thu được hơn 51 tỷ đồng, đạt 28% chỉ tiêu thu thuế Cục giao, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số mang tính ổn định và thuyết phục cho lộ trình thu thuế từ giờ đến hết năm, vì rằng để thu được hơn 15 tỷ đồng/tháng đối với Chi cục cũng khá khó khăn và mặt hàng xăng dầu không phải là mặt hàng thường xuyên làm thủ tục qua địa bàn; nguồn thu còn phải được huy động từ các mặt hàng khác. Qua nắm thông tin, ngoài Công ty cổ phần XNK Hải Dương đã làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng than qua địa bàn từ năm 2019, dự kiến trong năm 2020 này sẽ có thêm Công ty cổ phần Lec Group nhập khẩu than qua cảng Hòn La, một phần cung cấp cho khách hàng tiêu thụ trong nước, một phần quá cảnh sang Lào. Nếu thuận lợi, than cũng là một trong những mặt hàng góp phần cho đơn vị đạt chỉ tiêu thu thuế.

Hoạt động XNK qua địa bàn Hòn La những tháng đầu năm 2020

Trước thách thức lớn về chỉ tiêu thu thuế trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, bên cạnh công tác phòng, chống dịch; Chi cục đã xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung một số giải pháp cụ thể như: Tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp, thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; nâng cao hiệu quả việc nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; tuyên truyền, vận động, khuyến khích doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn, góp phần nâng cao số thu thuế vào NSNN. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin và quản lý rủi ro trong tất cả các khâu (trước, trong và sau); triển khai các khâu nghiệp vụ cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng CBL, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới trong điều kiện môi trường thông quan điện tử; nâng cao chất lượng công tác KTSTQ, tham vấn trị giá hải quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN;...

Với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động, hy vọng năm 2020 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

                                                                                                 Ánh Vân

alt

Ngày 27/12/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động ngành Hải quan tại Quyết định số 3748/QĐ-TCHQ, tiếp tục khẳng định quyết tâm của toàn ngành trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm...

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục lấy công tác thi đua làm động lực, đổi mới về nội dung lẫn hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể công chức, người lao động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Xác định rõ, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ cuối năm 2019 đến giữa tháng 02 năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát động 03 phong trào thi đua với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ phong trào thi đua thường xuyên đến các đợt thi đua dài hạn, đột xuất

Với khẩu hiệu "Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả", Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; triển khai đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc, các Tổ/Đội và từng cá nhân cụ thể. Phong trào thi đua năm 2020 với mục tiêu tổng quát và nhiều mục tiêu cụ thể được xây dựng, tập trung vào việc đổi mới về nội dung lẫn hình thức thi đua. Cụ thể là: đổi mới mạnh mẽ nhận thức và hành động của công chức và người lao động, đổi mới trên nhiều lĩnh vực công tác từ quản lý nhà nước về hải quan đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện kỷ luật kỷ cương; phát huy mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc

Các nội dung thi đua của năm 2020 thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020, lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn của ngành, của tỉnh và đất nước. Thể hiện quyết tâm này, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Lấy nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu thi đua hàng đầu, đợt thi đua đặc biệt này còn chú trọng triển khai nội dung thi đua xây dựng Chi bộ, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, hướng đến Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Quảng Bình với chủ đề "Kỷ cương – Liêm chính – Sáng tạo – Hiệu quả, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước và các ngày lễ lớn năm 2020".

Để đạt được các chỉ tiêu thi đua, xác định ý thức, vai trò của công chức người lao động là cốt lõi nên trong các phong trào thi đua trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng cụ thể nhiệm vụ cho từng công chức, từng bộ phận để cùng nhau thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực, năng động trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động phong trào góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản thân và đơn vị. Đây cũng chính là mục đích của phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025" được Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phát động nhằm phát huy hình ảnh người cán bộ công chức nói chung và công chức Hải quan nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 và cả giai đoạn 2020-2025.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phong trào thi đua

Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn liền với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện sự quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong nội dung của các đợt thi đua thường xuyên và đột xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình năm 2020.

Để đổi mới nội dung thi đua này so với những năm trước, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lấy vai trò của thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" làm tiêu chí thi đua hàng đầu.

Thủ trưởng các đơn vị, BCH các tổ chức đoàn thể phải là người gương mẫu tiên phong, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương (về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ).

Các đơn vị cơ sở tổ chức ký cam kết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua

Theo đó, tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, các phong trào thi đua được phát động gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể giao cho từng Tổ/Đội, bộ phận và mỗi công chức gắn với từng lĩnh vực công việc do lãnh đạo đơn vị trực tiếp phân công, theo dõi. Định kỳ theo tháng, quý có sự đánh giá quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; từ đó, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, nuôi dưỡng điển hình tiên tiến, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân công chức, người lao động; biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

Lấy thi đua làm đòn bẫy, ngay từ những ngày đầu tháng đầu triển khai nhiệm vụ, khí thế thi đua đã sôi nổi trong toàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được thể hiện ở những hành động, công việc thiết thực, hứa hẹn lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển của ngành và quê hương Quảng Bình Hai giỏi./.

Minh Hồng

Tin liên quan

Hải quan An Giang bắt giữ ngoại tệ, hàng hóa vận chuyển trái phép
Sau vụ việc Đội Kiểm soát Hải quan bắt giữ gần 11.000 USD và 200 triệu đồng vào ngày 16-9, các đơn vị...
Tăng cường thực thi bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ
Theo số liệu từ Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) - Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm, Cục đã tiếp nhận...
Kiểm tra sau thông quan đã ngăn chặn nhiều “lỗ hổng”
Năm 2012, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò của mình...
Cần thống nhất trong xử lí vi phạm về hải quan
Cục Hải quan TP.HCM cho biết, trong quá trình thực hiện việc xử lí vi phạm hành chính về hải quan, đơn vị đang gặp...
Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình
Nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, ngày 19/4/2014, Khoa Thuế và Hải...
Hải quan Việt Nam sẵn sàng trao đổi thông tin với Liên bang Nga
Sáng 10-7, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã tiếp ngài Maxim Golikov, Đại...
Tám tháng đầu năm Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát hiện bắt giữ, xử lý 42 vụ buôn lậu và gian lận thương mại
Tính đến ngày 15/8/2011, các đơn vị trong toàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát hiện bắt giữ, xử lý 42 vụ...