haiquanhonlaVừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) trong đơn vị. Đây là nội dung trong kế hoạch số 347/KH-HL ngày 01/11/2011 của Chi cục HQCK Cảng Hòn La về việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quý IV năm 2011 đã được Lãnh đạo Cục phê duyệt.

Nội dung dợt tập huấn chủ yếu là giới thiệu Thông tư số 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài và Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Ngoài ra, giới thiệu thêm phần mềm khai Hải quan từ xa FPT và nâng cao kỹ năng khai thác các phần mềm nghiệp vụ của Ngành phục vụ công tác thống kê, báo cáo, thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan,…

Song song với truyền đạt lý thuyết là các bài tập tình huống làm ví dụ minh họa để CBCC làm quen với một Hợp đồng gia công cụ thể, thực hành thao tác trực tiếp trên phần mềm; đồng thời nêu ra những tồn tại, hạn chế thường gặp của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết một Hợp đồng gia công, sử dụng, khai thác thông tin trên các chương trình nghiệp vụ của Ngành để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Đợt tập huấn đã đạt được mục đích và yêu cầu của kế hoạch đề ra. CBCC tham gia tập huấn đã nắm bắt được các nội dung cơ bản của Thông tư số 117/2011/TT-BTC và Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2011 của Tổng cục Hải quan; kỹ năng sử dụng, khai thác phần mềm khai Hải quan từ xa FPT, các phần mềm nghiệp vụ của Ngành được nâng lên.

Với kết quả đó, trong năm tới Chi cục sẽ duy trì công tác tự tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho CBCC đơn vị nhằm nâng cao trình độ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nguyễn Lương Cường.

kiemtrasautqNăm 2011 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với lực lượng kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) khi Tổng cục Hải quan quyết định chọn là “Năm kiểm tra sau thông quan”, đồng thời ban hành Chỉ thị 568/CT-TCHQ ngày 09/02/2011 về tăng cường công tác KTSTQ. Qua một năm triển khai, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung mà Chỉ thị đề ra, góp phần đưa công tác KTSTQ tại đơn vị lên một tầm cao mới.

Lực lượng KTSTQ được thành lập theo Quyết định số 16/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ Tài chính (ở Tổng cục Hải quan) và Quyết định số 37/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 của Bộ Tài chính (ở các Cục Hải quan địa phương). Với sự tồn tại của lực lượng KTSTQ và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro, ngành Hải quan bước đầu đã xác lập hình thức “hậu kiểm” và chuyển dần phương thức quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. Trải qua 8 năm xây dựng và hoạt động, lực lượng KTSTQ đã từng bước trưởng thành, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là trong việc đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, phát hiện bất cập, vướng mắc của các quy định pháp luật, truy thu thuế cho ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cáo ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Để chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa phương thức quản lý từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra sau thông quan và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Hải quan, Tổng cục Hải quan đã quyết định chọn năm 2011 là “Năm kiểm tra sau thông quan”, đồng thời ban hành Chỉ thị 568/CT-TCHQ ngày 09/02/2011 về tăng cường công tác KTSTQ. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Bình đã đưa vào nội dung của Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện, đồng thời Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng Kế hoạch số 101/KH-HQQB ngày 01/3/2011 để triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác KTSTQ. Điều đó đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cấp ủy và lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Bình.

Quyết tâm này đã được cụ thể hóa thông quan việc chỉ đạo các cửa khẩu áp dụng mạnh mẽ phương pháp quản lý rủi ro để giảm tỉ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, tăng tỉ lệ miễn kiểm tra hồ sơ, tạo sự thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Nhờ vậy mà năm 2011, tại Cục Hải quan Quảng Bình, tỉ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng đỏ) là 12% (giảm 64% so với năm 2010), tỉ lệ miễn kiểm tra hồ sơ (luồng xanh) là 48% (tăng 290% so với năm 2010).

ktstq2

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục đã quan tâm tăng cường lực lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức KTSTQ. Trong năm đã bổ sung 1 cán bộ Lãnh đạo Chi cục và 07 công chức có trình độ đào tạo phù hợp cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan. Ngoài ra, Cục còn kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ phúc tập hồ sơ tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu (mỗi chi cục có 1 lãnh đạo cấp đội và 2 công chức thực hiện nhiệm vụ phúc tập hồ sơ hải quan sau khi hàng hóa đã được thông quan). Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Lãnh đạo Cục đã xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; trong đó đã định hướng xây dựng nhóm công chức KTSTQ và cử đi tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ KTSTQ, trị giá, điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ... nhằm tạo nguồn luân chuyển công chức cho lực lượng KTSTQ trong thời gian tới.

Về cơ sở vật chất, Cục Hải quan Quảng Bình đã trang bị đầy đủ máy vi tính nối mạng, máy ảnh, máy ghi âm, xe máy và các trang thiết bị cần thiết khác để lực lượng KTSTQ thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. Nhìn chung, cơ sở vật chất cho hoạt đông KTSTQ về cơ bản đã được đáp ứng đầy đủ, góp phần nêu cao tinh thần làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác KTSTQ.

Với sự quyết tâm cao của cấp ủy và Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Bình, cũng như sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan, năm 2011, công tác KTSTQ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm đơn vị đã kiểm tra sau thông quan 23 cuộc (trong đó có 3 cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp), truy thu tiền thuế, tiền phạt trên 255 triệu đồng (chỉ tiêu đề ra là 200 triệu đồng). Tính về số liệu doanh nghiệp, đơn vị đã kiểm tra, đánh giá 21 doanh nghiệp, đạt tỉ lệ 9,6% tổng số doanh nghiêp XNK qua địa bàn (chỉ tiêu đề ra là 5%). Về mặt hàng, đã tiến hành KTSTQ hầu hết các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu qua địa bàn, các mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro (như gỗ, khoáng sản, trái cây...). Về công tác phúc tập hồ sơ, đã phúc tập gần 4.000 bộ hồ sơ hải quan, qua đó, phát hiện được một số sai sót để chấn chỉnh, khắc phục, phát hiện được một số dấu hiệu nghi ngờ để chuyển cho lực lượng KTSTQ tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Tuy đã đạt được những thành tích nổi bật, nhưng trong quá trình hoạt động, lực lượng KTSTQ vẫn còn gặp phải một số khó khăn như: Việc triển khai các biện pháp thu thập thông tin từ các ngành khác, đặc biệt là thông tin từ nước ngoài còn khó khăn; chế độ phụ cấp đặc thù cho lực lượng KTSTQ chưa có... Khắc phục những khó khăn đó, Lãnh đạo và công chức Cục Hải quan Quảng Bình đã có nhiều giải pháp, sáng kiến để triển khai nhiệm vụ. Một trong những giải pháp mang tính hiệu quả lâu dài là tuyên truyền pháp luật để doanh nghiệp hiểu, nắm vững và chấp hành pháp luật về hải quan, hạn chế, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Theo đó, đơn vị đã triển khai mạnh mẽ các hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội nghị khách hàng, biên soạn và phát tài liệu cho doanh nghiệp, trực tiếp tư vấn và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, viết bài, đưa tin, làm phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả hoạt động, về chế độ, chính sách hải quan. Nhờ vậy mà trong thời gian qua, phần lớn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn Quảng Bình đã thực hiện tốt pháp luật hải quan, ít xảy ra vi phạm, sai sót, không có đơn thư khiếu nại, kiến nghị về việc giải quyết thủ tục hải quan.

Qua một năm thực hiện Chỉ thị 568/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, nhìn chung, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã đạt được mục tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, góp phần nâng cao sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp và truy thu thuế cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về Hải quan trên địa bàn.

Hải Yến.

2011.11.14.15.17.33Vừa qua Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định đổi tên Chi cục Hải quan cửa
khẩu (HQCK) cảng Gianh thành Chi cục HQCK cảng Hòn La. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ có đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ); các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh, các đồng chí cán bộ hưu trí cùng toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) Chi cục HQCK cảng Hòn La.

Chi cục HQCK cảng Gianh thành lập ngày 05/11/1997 theo quyết định số 451/QĐ-TCCB của Tổng cục trư­ởng TCHQ, có chức năng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho ngư­ời và phư­ơng tiện, thực hiện các biện pháp thu thuế, đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên địa bàn. Từ đó đến nay CBCC của Chi cục qua nhiều thế hệ đã từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC) trên địa bàn tỉnh.

Trải qua quá trình hơn 14 năm xây dựng và phát triển, tập thể Chi cục HQCK cảng Gianh và nhiều cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao qúy. Trong đó, 6 lần được UBND tỉnh Quảng Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004-2008, góp phần bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế cả nước. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tỉnh Quảng Bình trong những năm gần đây trong đó có Khu kinh tế Hòn La. Cảng Hòn La cũng không ngừng được nâng cấp. Hoạt động XNK, XNC tại Cảng Hòn La tăng đáng kể cả quy mô về số lượng và chủng loại hàng hóa. Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu bức thiết cho hoạt động thương mại tại Cảng Hòn La, trên cơ sở đề nghị của TCHQ và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra quyết định 2070/QĐ-BTC ngày 26/8/2011 đổi tên Chi cục HQCK cảng Gianh thành Chi cục HQCK Cảng Hòn La.

Sau khi đổi tên Chi cục HQCK Cảng Hòn La, trụ sở chính của Chi cục chuyển đến địa điểm Khu kinh tế Hòn La (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) cho phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan tại Cảng Hòn La.

Về mô hình tổ chức bộ máy của Chi cục HQCK Cảng Hòn La sau khi được đổi tên, gồm 05 Đội: Nghiệp vụ Cảng Hòn La, Nghiệp vụ Cảng Gianh, Nghiệp vụ Đồng Hới, Đội Giám sát và Đội Tổng hợp (giữ nguyên và đổi tên 4 Đội, thành lập mới 01 Đội; dự kiến đến năm 2015 quân số Chi cục là 40 người và đến năm 2020 là 50 người). Chi cục HQCK Cảng Hòn La sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan ở 3 địa bàn, đó là: cảng Hòn La thuộc huyện Quảng Trạch, Cảng Gianh thuộc huyện Bố Trạch và địa bàn Thành phố Đồng Hới.

Về trụ sở làm việc của Chi cục, Cục Hải quan Quảng Bình cũng đã đề nghị Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Bình và các ngành liên quan cho phép được thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hòn La.

Việc đổi tên Chi cục HQCK cảng Hòn La trên cơ sở kế thừa truyền thống của Chi cục HQCK cảng Gianh, đánh dấu bước phát triển của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, mở ra một thời kỳ mới, phục vụ hoạt động giao lưu buôn bán, thương mại và du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với nước ngoài qua Cảng biển, đáp ứng được yêu cầu phát triển khai tế đối ngoại của tỉnh Quảng ngày càng tăng.

Hải Lâm

Khai tu xa 1 CustomKhai hải quan từ xa là một trong những biện pháp của ngành Hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá, tạo ra các dịch vụ công phục vụ cộng đồng các doanh nghiệp. Với mục đích tạo sự thuận lợi, đồng thời quản lý tốt sự tuân thủ pháp luật đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thương mại, đầu tư và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ tháng 03/2008 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã đưa vào vận hành chương trình Khai hải quan từ xa. Đây là một bước tiến quan trọng trong nổ lực thay đổi phương thức khai Hải quan truyền thống, tiến tới khai Hải quan điện tử.

 Tiện ích và những khó khăn ban đầu

Từ chương trình này, doanh nghiệp có thể thực hiện khai hải quan tại bất cứ ở đâu, thời gian nào nếu có máy tính kết nối mạng Internet và địa chỉ truy cập do cơ quan Hải quan cung cấp (doanh nghiệp có thể khai tại trụ sở doanh nghiệp hoặc trụ sở cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai…).

Thời gian đầu mặc dù đơn vị đã triển khai mạnh và sâu rộng nhưng chương trình Khai hải quan từ xa chưa thu hút được số lượng doanh nghiệp tự giác đăng ký do nhiều lý do khách quan và chủ quan, như: Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị tin học, mạng Internet cũng như trình độ nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên doanh nghiệp khi làm thủ tục Hải quan, do hệ thống điện lưới, chất lượng đường truyền Internet không ổn định...

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp

Ý thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, nhất là triển khai có hiệu quả chương trình Khai hải quan từ xa, Cục Hải quan đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế; tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp; cử cán bộ nghiệp vụ, cán bộ tin học trực tiếp đến trụ sở doanh nghiệp hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp. 

Đặc biệt, trong năm 2010 đơn vị triển khai chương trình tiếp nhận dữ liệu khai từ xã mới theo chuẩn Hải quan điện tử của ngành Hải quan. Với mô hình tiếp nhận dữ liệu khai báo này, doanh nghiệp có thể sử dụng bất kỳ phần mềm khai báo hải quan nào đạt chuẩn trao đổi dữ liệu của TCHQ để khai báo và truyền dữ liệu tới cơ quan Hải quan. Song song với việc triển khai mô hình tiếp nhận khai báo hải quan theo chuẩn khai Hải quan điện tử, đơn vị đã giới thiệu và tổ chức lớp tập huấn về sử dụng phần mềm khai Hải quan điện tử CDS Live (theo phiên bản mới của Công ty GOL), hiện đang được nhiều doanh nghiệp đăng ký sử dụng vì có nhiều ưu điểm, tính năng hữu ích, đồng thời khắc phục được các nhược điểm của các phần mềm trước đây.

Khai tu xa 2 Custom

Sự thích nghi và kết quả đã đạt được

Việc làm này đã bước đầu làm thay đổi nhận thức của nhiều doanh nghiệp về những thuận tiện và lợi ích thiết thực do chương trình Khai hải quan từ xa đã mang lại. Đó là giảm bớt thời gian và nhân lực trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, doanh nghiệp có nhiều chọn lựa trong việc khai hải quan, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian đi lại và từng bước giúp doanh nghiệp quen dần với việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Nếu như năm 2008, tỷ lệ khai Hải quan từ xa tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chỉ chiếm khoảng 46% tính từ thời điểm triển khai có 318/684 tờ khai thương mại (TM) làm thủ tục khai hải quan từ xa, với 27 doanh nghiệp thì năm 2009 đã có 2.049/2.523 tờ khaitờ khai TM làm thủ tục khai từ xa, chiếm tỷ lệ 81%, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2009 là 70%, với 77 doanh nghiệp đăng ký khai. Tính đến ngày 15/10/2010 đã có 104 doanh nghiêp đăng ký khai báo Hải quan từ xa, với 1.959/2.267 tờ khai TM làm thủ tục khai từ xa, chiếm tỷ lệ 86,4% (tăng 6% so với năm 2009), có đơn vị như Chi cục HQCK Cảng Gianh tỷ lệ khai hải quan từ xa là 99%.

Đến nay các doanh nghiệp đã dần thích nghi, tích cực tham gia các chương trình triển khai mở rộng khai báo hải quan từ xa. Số lượng doanh nghiệp đăng ký khai hải quan trừ xa ngày càng tăng, đã có trên 150 doanh nghiệp được cấp tài khoản truy nhập chương trình từ xa. Đây được xem là cơ sở quan trọng để chuẩn bị triển khai thủ tục hải quan điện tử và khi triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, giảm thiểu giấy tờ trong hồ sơ hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá.

Hải quan điện tử sẽ không còn bao xa nữa!

Trên cơ sở thành công của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thí điểm Hải quan điện tử tại Quyết định 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Chính phủ và Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính, ngành Hải quan triển khai Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2050, nhất là tiếp tục mở rộng triển khai thí điểm thủ tục Hải quan điện tử trong toàn Ngành vào năm 2011.

Thực hiện công văn 5738/TCHQ-CCHĐH ngày 27/9/2010 của TCHQ về việc dự kiến mở rộng triển khai thí điểm TTHQĐT tại các Cục Hải quan địa phương năm 2011, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch số 634/KH-HQQB ngày 12/10/2010 về triển khai Hải quan điện tử. Theo đó, sẽ tập trung nguồn lực triển khai khi đơn vị có Trụ sở mới và được thí điểm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Gianh (vào đầu quý 2/2011) với loại hình kinh doanh XNK, chuyển cửa khẩu và SXXK. Năm 2012 sẽ mở rộng triển khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chalo.

                                                                           Hải Lâm - Hữu Trường

Cha Lo CustomĐược thành lập vào ngày 11/8/1993 đến nay Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tròn 17 năm xây dựng và phát triển. Tuy ra đời muộn hơn so với nhiều đơn vị khác trong cả nước nhưng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã sớm ổn định tổ chức, hoàn thiện bộ máy và triển khai kịp thời công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngành và địa phương giao.

Cách đây 65 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (nay là Cộng hoà XHCNVN). Chỉ sau 8 ngày (10/9/1945), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 27/SL thành lập tổ chức Hải quan Việt Nam đầu tiên với tên gọi là Sở Thuế quan và Thuế gián thu (trực thuộc Bộ Tài chính) - chính thức thiết lập chủ quyền thuế quan trên toàn lãnh thổ, đánh dấu sự ra đời của Hải quan Việt Nam.

Từ đó đến nay, Hải quan Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Qua mỗi giai đoạn cách mạng, nhiệm vụ, tên gọi và tổ chức của Hải quan có những thay đổi cho phù hợp, nhưng vị trí và vai trò của Hải quan ngày càng được khẳng định trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh nhà và theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình, ngày 11/8/1993 Tổng cục tr­ưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 294/TCHQ-TCCB thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, sau đó 01 tháng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chính thức được ra mắt hoạt động (12/9/1993), đánh dấu bước phát triển quan trọng của tỉnh Quảng Bình cũng như mở ra một trang sử mới cho lực lượng Hải quan trên mảnh đất Quảng Bình.

Khi thành lập, đơn vị chỉ có 28 ng­ười trên cơ sở Trạm trả hàng Phi mậu dịch Đồng Hới, Hải quan cửa khẩu Chalo và một số chuyển về từ các đơn vị khác. Trong đó chỉ có 01 đồng chí có trình độ đại học, 02 đồng chí đang theo học đại học, 01 đồng chí cán bộ lãnh đạo đã học qua lý luận chính trị và quản lý kinh tế. Chư­a đến 1/3 cán bộ, công chức  học qua lớp nghiệp vụ Hải quan. Cán bộ biết vi tính, ngoại ngữ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cơ sở vật chất (Trụ sở làm việc, phương tiện và các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác nghiệp vụ) không đáng kể.

Quá trình xây dựng và phát triển, đến nay đội ngũ cán bộ Hải quan ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng: Ngày nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng được hệ thống bộ máy, tổ chức hải quan địa bàn theo nguyên tắc Tập trung - Thống nhất, gồm 2 đơn vị tham mưu (Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ), 4 Chi cục (Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Gianh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chalo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng, Chi cục KTSTQ)và 1 Đội Kiểm soát Hải quan. Đội ngũ cán bộ Hải quan lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với tổng biên chế đến nay là 105 người (kể cả HĐLĐ), tăng gần 4 lần so với năm 1993. Trong đó 57,9% trình độ đại học (ngạch KTVHQ), 24,2% cao đẳng trung cấp (ngạch KTVTCHQ) và 17,9% sơ cấp (nhân viên HQ). Nhiều cán bộ được đào tạo có hệ thống, có trình độ trung cấp, cao cấp về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, có kỹ năng vận hành công nghệ quản lý hiện đại, đội  ngũ cán bộ quản lý liên tục được trẻ hoá.

Cơ sở vật chất ngày được củng cố, trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT), phương tiện nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công tác. Hầu hết các đơn vị cửa khẩu đã có trụ sở làm việc khang trang, hiện đại. Mạng thông tin được thiết lập từ Tổng cục đến Cục, Chi cục và Đội Kiểm soát. Đặc biệt, từ năm 2007 kết nối mạng WAN ngành Tài chính và lắp đặt 02 hệ thống điện thoại vệ tinh VSAT IP tại Chi cục HQCK Chalo và Cà Roòng. Hiện nay (trừ Chi cục Cà Roòng), hầu hết các đơn vị đã lắp đặt dịch vụ Internet tốc độ cao.

Những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong công tác hải quan. Đó là nâng cấp và vận hành các hệ thống CNTT phiên bản mới, phù hợp với Luật hải quan, Luật Quản lý Thuế phục vụ công tác nghiệp vụ, như: Chương trình khai Hải quan từ xa, KT559, SLXNK-QLRR, GTT22, Vi phạm; phần mềm Thống kê Thuế, Thống kê tập trung, SXXK, quản lý hàng Gia công…

Đặc biệt,  đơn vị đã xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa Hải quan Quảng Bình giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2020 (kế hoạch này đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt theo Quyết định 1239/QĐ-TCHQ ngày 26/5/2008); triển khai công tác quản lý, điều hành qua mạng NetOffice_HQQB, giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 (Hệ thống này đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định 268/QĐ-TĐC ngày 03/3/2009). Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình là đơn vị 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và là đơn vị thứ 9 trong tổng số 33 Cục Hải quan địa phương được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000.

Trong hoạt động chuyên môn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; bám sát các chính sách chế độ của Nhà nước, các quy trình nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo giám sát, quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa XNK, người và phương tiện XNC trên cơ sở phương châm hành động chung của ngành Hải quan ''Thuận lợi, tận tuỵ, chính xác''. Đặc biệt, từ khi Luật Hải quan ra đời và có hiệu lực, thủ tục hải quan đơn giản, thời gian làm thủ tục, thông quan hàng hóa nhanh chóng. Khối lượng công việc, hàng hoá làm thủ tục trong những năm gần đây không ngừng tăng lên. Nếu như trước đây kim ngạch XNK đạt khoảng 6 - 7 triệu USD/năm thì những năm gần đây bình quân hàng năm đạt trên 40 triệu USD, có năm gần 75 triệu USD (như năm 2009). Phương tiện XNC tăng nhanh, từ chổ chỉ có vài nghìn lượt/năm đến nay có trên 44 nghìn lượt/năm làm thủ tục (như năm 2009) .

 Thu thuế XNK đã đạt được những kết quả phấn khởi, chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn. Từ năm 2001 đến nay (trừ năm 2009) đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu thu nộp Ngân sách Nhà nước thuế XNK, bình quân hàng năm thu từ 50 - 60 tỷ đồng. Tám tháng đầu năm 2010, số thu NSNN là 124 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch, tăng 161% so với cùng kỳ năm 2009; với tổng kim ngạch XNK  là 107  triệu USD, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2009.

Công tác phòng CBL và gian lận thương mại được đảm bảo, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn - xã hội. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 583 vụ, trị giá khoảng 7,7 tỷ đồng. Nổi bật nhất là phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng khám phá thành công chuyên án 604B, thu giữ 199 bánh heroin ngày 25/6/2004; phối hợp với Biên phòng bắt giữ 5.847 viên thuốc tân dược gây nghiên ngày 12/7/2008, 1,06 kg cần sa ngày 17/6/2009 và gần 54 kg ma túy tổng hợp ngày 22/7/2008.

Trải qua 17 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã đoàn kết một lòng, tích cực phát huy nội lực, xây dựng được khối đoàn kết nội bộ, luôn đề cao công tác giáo dục chính tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho CBCC, kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục truyền thống, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể trong toàn đơn vị.

Nội bộ đoàn kết, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Những năm qua, không có đơn thư khiếu nại tố cáo, không có trường hợp CBCC gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực, bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc hay hình sự, tạo nên niềm tin với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có những bước tiến vượt bậc. Năm 2000, Chi bộ được nâng lên thành Đảng bộ. Từ 12 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng bộ đã có 62 đồng chí. Là một trong các tổ chức cơ sở Đảng mạnh của Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh), nhiều năm liền tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó 3 năm liền được công nhận vững mạnh, tiêu biểu (2005-2007). Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Tổ Nữ công, Hội Cựu chiến binh, Chi Hội Luật gia hoạt động có nề nếp và hiệu quả, luôn được công nhận vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Cùng với công tác chuyên môn, đơn vị luôn quan tâm và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ từ thiện. Phong trào thi đua luôn được duy trì, phát triển và đổi mới cả nội dung lẫn hình thức. Gắn với đó là các hoạt động thể thao, văn hoá - văn nghệ, thi tìm hiểu Pháp luật. Đây được xem là điểm mạnh của đơn vị trong những năm qua. Hoạt động thể thao, văn hoá - văn nghệ thực sự thu hút sự tham gia nhiệt tình của CBCC và trở thành hoạt động văn hoá, tinh thần bổ ích, mang lại sức mạnh để vượt lên những khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với thành tích 17 năm xây dựng và phát triển, tập thể Cục và nhiều cá nhân, đơn vị thuộc và trực thuộc đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao qúy, trong đó có: 03 Huân chương lao động hạng Ba, 01 Huân chương chiến công hạng Ba, 09 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 08 Cờ thi đua Bộ Tài chính, UBND tỉnh, 103 bằng khen Bộ Tài chính, UBND tỉnh và TCHQ, 07 lượt Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, 82 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở…

Đó là một minh chứng cho thấy hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã bám sát đường lối, chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và Nhà n­ước, CBCC Hải quan đã tận tuỵ phục vụ địa phương, đất nước, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước.

Phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đã đạt được trong 17 năm xây dựng và trưởng thành, với xu thế phát triển của toàn Ngành, nhất là công tác cải cách, phát triển hiện đại hoá Hải quan trước yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương, trên cơ sở phương châm hành động ''Thuận lợi, tận tuỵ, chính xác'', tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2010 và giai đoạn 2006-2010, đặc biệt triển khai mạnh mẽ kế hoạch cải cách, hiện đại hóa Hải quan Quảng Bình giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến 2020 làm tiền đề cho việc triển khai kế hoạch 5 năm (2011-2015) sắp tới.

Mục tiêu cao cả, nhiệm vụ to lớn, toàn thể CBCC Hải quan cần phát huy truyền thống tốt đẹp với tinh thần thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp lớn dưới đây:

Một là, Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Luật Hải quan, Luật Hải quan sửa đổi, Luật quản lý Thuế; thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ hải quan; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách và hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN từ thuế XNK do Bộ Tài chính, HĐND tỉnh và TCHQ giao hàng năm, gắn với đẩy mạnh công tácTTXLTTNVHQ, KTSTQ, phòng CBl và gian lận thương mại, nhất là các loại tội phạm ma tuý và các hoạt động liên quan đến an ninh chính trị, an ninh kinh tế qua các cửa khẩu.

Hai là, Thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan trên cơ sở Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050. Lấy cải cách, hiện đại hóa để phát triển, tập trung đầu tư để hiện đại hóa Hải quan các đơn vị, địa bàn trọng tâm, trọng điểm.

Theo đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kế hoạch cải cách, hiện đại hóa Hải quan Quảng Bình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2008-2010, định hướng triển khai đến năm 2020; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành công việc qua mạng tin học Văn phòng (NetOffice); duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000, tiến tới chuyển đổi ISO 9001:2008; thực hiện tốt việc giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, đối thoại doanh nghiệp, giải quyết vướng mắc từ cấp Cục đến Chi cục, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch theo phương châm ''Thuận lơi, tận tuỵ, chính xác'' trên cơ sở áp dụng phương pháp quản lý rủi ro và Hải quan điện tử.

Ba là, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh theo hướng củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn hoá cán bộ, xây dựng đội ngũ CBCC hải quan có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, chuyên sâu, được trang bị và làm chủ kỷ thuật hiện đại.

Trong đó chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống các biểu hiện tiêu cực tham nhũng của CBCC Hải quan theo Quyết định 517 ngày 17/6/2004, Quyết định 2489 ngày 24/12/2007, Chỉ thị 1461 ngày 30/6/2008 của TCHQ; Chỉ thị 04 ngày 15/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đặc biệt gần đây nhất là Chỉ thị 4590/CT-TCHQ ngày 11/8/2010 của TCHQ về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ an toàn nội bộ ngành Hải quan, gắn với triển khai cuộc vận động ‘‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’.

Bốn là, củng cố và tăng cường khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là tự thanh tra kiểm tra, gắn với công tác Giám sát, kiểm tra đột xuất và thanh tra công vụ.

Năm là, tiếp tục phong trào thi đua yêu nước trên các mặt công tác chào mừng các sự kiện chính trị và ngày lễ kỷ niệm quan trọng của dân tộc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2010, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng lực lượng Hải quan tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới.

Ban biên tập Website HQQB

Bài ngẫu nhiên

Xem xét vấn đề thuế của Công ty CP giày Thống Nhất
Theo thông tin từ Cục Thuế Xuất nhập khẩu- Tổng cục Hải quan, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến...
Chi cục HQCK cảng Hòn La nâng cao hiệu quả tuyên truyền tháng cao điểm phòng, chống ma túy
Hiện nay, tệ nạn ma tuý ở nước ta vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc...
Cục Hải quan QB thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chiều ngày 27/8/2015, Đoàn công tác Tổng cục Hải quan do đồng chí Nguyễn Viết Hồng, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Thường...
Giải bóng chuyền truyền thống thanh niên khu vực Cảng Gianh lần thứ XI năm 2017
Từ ngày 25-26/3/2017, Giải bóng chuyền truyền thống thanh niên khu vực Cảng Gianh lần thứ XI năm 2017 được tổ chức...
Đồng chí Cục trưởng thăm và làm việc tại Chi cục HQCK Cà Roòng và Chi cục HQCK Cha Lo
Trong 02 ngày 03 và 04 tháng 9 năm 2015, Đoàn công tác của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình do đồng chí Lê Chí Hồng – Cục...
Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính pháo các loại
Ngày 25/11/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã chủ trì tổ chức tiêu hủy 44,6 kg pháo hoa không xác định được...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổng kết công tác năm 2015
Chiều ngày 22/01/2016, được sự nhất trí của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ...