Thực hiện Thông tư số 80/2011/TT - BTC ngày 9/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 của Chính phủ; Quyết định số 2333/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014 thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức thi (có lịch thi kèm theo):

- Thời gian thi: 02 ngày (Thứ 7 và Chủ Nhật), ngày 06/9 – 07/9/2014

- Tổ chức thi tại 3 khu vực:

+ Miền Bắc: tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (Đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đối diện Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia - Hà Nội).

+ Miền Trung: tại Học viện Chính trị khu vực III (232 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

+ Miền Nam: tại Trường Đại học Tài chính – Marketing (Số 2C Phổ Quang, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

2. Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi CCCNVKHQ:

2.1. Môn Pháp luật Hải quan:

- Luật Hải quan ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005;

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

- Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/12/2012;

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

- Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

- Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2.2. Môn Thủ tục hải quan đối với một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu: giám sát quản lý:

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục, kiểm tra giám sát hải quan.

- Nghị định Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

- Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

2.3. Môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương:

- Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày Thông tư số 21 /2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

- Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010
của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ mẫu E.

- Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

- Nghị định số 87/2012/NĐ – Cp ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Các văn bản hướng dẫn Thông tư 22/2014/TT-BTC được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn), mục “Hệ thống VNACCS/VCIS”.

- Tài liệu hướng dẫn người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS trên Trang thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn), mục “Hệ thống VNACCS/VCIS”.

- Luật SHTT năm 2005 của Quốc hội.

- Bộ Luật hình sự năm 2009 của Quốc hội.

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP

- Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực SHCN.

- Thông tư 44/2011/TT-BTC Ngày 01/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công tác chống hàng giả, bảo vệ quyền SHTT của cơ quan Hải quan.

- Hiệp định về khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT TRIP’s.

- Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ.

- Incoterms 2010

- Thanh toán quốc tế: thanh toán đối lưu, nhờ thu, phiếu trơn

- Vận tải: chứng từ vận tải

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014 thông báo để các đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

DỰ KIẾN LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2014

Thời gian: từ ngày 6/9/2014 đến ngày 7/9/2014

Ghi chú: Việc thực hiện lịch thi đều phải theo hiệu lệnh thống nhất của Hội đồng thi nghiệp vụ cấp chứng chỉ khai hải quan năm 2014.Ghi chú: Việc thực hiện lịch thi đều phải theo hiệu lệnh thống nhất của Hội đồng thi nghiệp vụ cấp chứng chỉ khai hải quan năm 2014.

Tổng cục Hải quan

Bài ngẫu nhiên

Mừng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tròn 20 năm
Chúng tôi – những công chức trẻ, không được vinh dự chứng kiến buổi đầu khai sinh Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình...
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Chalo 25 năm thành lập (28/3/1987-28/3/2012)
25 năm là một chặng đường xây dựng và phát triển với bao lần thay đổi, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Chalo...
Đại hội Công đoàn cở sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII - Nhiệm kỳ 2012 - 2015.
Ngày 17/9/2012, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm...
Thời hiệu xử phạt hành vi vi phạm về thuế là 5 năm
Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất trong việc xác...
Thanh niên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn La vì biển, đảo quê hương
Đất nước Việt Nam với hình chữ S, có bờ biển dài khoảng 3.260 km từ Bắc xuống Nam chiếm tỷ lệ khoảng 100km2 đất...
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 – 2017
Được sự nhất trí của Đảng ủy – Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh, ngày 21/5/2014...
Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình với chức năng  nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, địa bàn hoạt động rộng,...