- Trình tự thực hiện

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nếu không đồng ý, cá nhân, tổ chức có quyền tiếp tục khiếu nại.

+ Đối với cơ quan hải quan:

            - Bước 1: Cục Hải quan tiếp nhận Đơn Khiếu nại của tổ chức, cá nhân;

            - Bước 2: Kiểm tra Đơn Khiếu nại;

            - Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn Khiếu nại, Cục trưởng Cục Hải quan ra thông báo thụ lý giải quyết Đơn Khiếu nại (trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do);

            - Bước 4: Củng cố tài liệu, thu thập chứng cứ liên quan đến giải quyết khiếu nại; Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại (nếu cần thiết); Xem xét, xử lý nội dung khiếu nại

- Bước 5: Trong thời hạn quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quan ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định.

 

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

- Thông qua các hệ thống bưu chính

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn Khiếu nại

- Số lượng hồ sơ: 01 Đơn

 

- Thời hạn giải quyết: 45 – 70 ngày (theo quy định) kể từ ngày cơ quan Hải quan ra Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố         

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan tỉnh, thành phố   

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cục trưởng Cục Hải quan ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai bằng văn bản.

 

- Lệ phí (nếu có): Không

 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Không

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số  58/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính.

Tin liên quan

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình triển khai các quyết định điều động cán bộ lãnh đạo
Triển khai các Quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc điều động công chức lãnh đạo,...
Người khai Hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế
- Trình tự thực hiện:    - Đối với cá nhân, tổ chức: + Tại thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan, Người khai Hải...
Bắt giữ 02 vụ vận chuyển trái phép súng ngắn và 1200 viên đạn thể thao qua cửa khẩu Cha Lo.
Vào lúc 14h30’ ngày 22/10/2014 tại Trạm liên ngành cửa khẩu Cha Lo, Chi cục HQCK Cha Lo và Đồn BPCK Cha Lo phối hợp kiểm...
CNTT làm thay đổi các hoạt động cốt lõi của Hải quan và đối tác
Tổ chức Hải quan Thế giới vừa tổ chức thành công Triển lãm và Hội thảo về công nghệ thông tin hải quan năm 2012...
Hội nghị tuyên truyền pháp luật tháng 8 năm 2012
Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 280/KH-HQQB ngày 06/5/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện...
Năm 2015: Tiếp tục thực hiện theo Biểu thuế XNK ưu đãi 2014
Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố về việc áp dụng mức thuế suất thuế...
Hải quan Bình Dương kiến nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp
Trước những khó khăn chung của doanh nghiệp hiện nay, Cục Hải quan Bình Dương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, đồng...