Ngày 30/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14650/BTC-TCHQ hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu.

Để tạo thuận lợi trong việc phối hợp với các Bộ, ngành và kịp thời hỗ trợ Doanh nghiệp xử lý vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã ban hành công văn số 3935/GSQL-GQ1 ngày 31/12/2020 để thông báo đầu mối phối hợp, hỗ trợ.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình niêm yết và thông báo công khai nội dung Công văn này để các Doanh nghiệp biết, thực hiện.

Văn bản đính kèm
FileGhi chúFile size
Download this file (3935-GS.signed.pdf)3935/GSQL-GQ1Đầu mối xử lý vướng mắc2452 Kb