- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: Khai báo trên tờ khai hải quan, nộp và xuất trình bộ hồ sơ theo quy định

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Hải quan kho ngoại quan lập Biên bản bàn giao hàng hóa, giám sát việc xuất hàng ra khỏi kho ngoại quan và xác nhận trên Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan: 02 bản chính.

+ Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan mới: 1 bản chính;

+ Giấy uỷ quyền xuất hàng (nếu không ghi trong hợp đồng thuê kho);

+ Phiếu xuất kho.

+ Biên bản bàn giao: 02 bản chính

- Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 8giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

- Lệ phí (nếu có): 20.000 đồng/tờ khai

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Mẫu tờ khai hàng hóa nhập/xuất kho ngoại quan HQ/2002/KNQ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

+     Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Quyết định 1473/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan.

HẢI QUAN VIỆT NAM                                                                                                                        HQ/2002-KNQ

TỜ KHAI HÀNG NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN

(Bản lưu người khai Hải quan)

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Cục Hải quan…………………………………

Chi cục Hải quan…………………….............

Tờ khai số:……./KNQ/……./……

Ngày đăng ký:……………………

Số lượng tờ khai……………………

Cán bộ đăng ký: (Ký, ghi rõ họ tên)

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHAI HÀNG NHẬP KHO

1. Người thuê kho ngoại quan:

2. Hợp đồng thuê kho:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

3. Giấy phép:

Số:

Ngày:

Thời hạn hết hiệu lực:

4. Chủ kho ngoại quan

5. Địa điểm kho ngoại quan

6. Cảng, địa điểm xếp hàng:

7. Phương tiện vận tải nhập:

Tên, số hiệu:

Ngày đến:

8. Vận tải đơn:

Số:

Ngày:

9. Cửa khẩu nhập

Số

TT

10. TÊN HÀNG

QUY CÁCH PHẨM CHẤT

11. XUẤT XỨ

12. ĐƠN VỊ TÍNH

13. LƯỢNG HÀNG NHẬP KHO

1

2

3

4

5

14. Chứng từ kèm:            Bản chính                              Bản sao

- Hợp đồng thuê kho:     ………………                  ………………..

- Bản kê chi tiết:            ……………….                 ………………..

- Vận tải đơn:                 ……………….                ………………..

- Giấy phép:                   ……………….                ………………..

- Tờ khai xuất khẩu:       ……………….                ……………….

- Tờ khai nhập khẩu:

-……………………………………………………………………..

15. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên tờ khai này.

                       Ngày….tháng …….năm 200…

                                   Người khai hải quan

                  (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

B. PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN

16. Xác nhận hàng nhập kho ngoại quan

            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

17. Lệ phí hải quan:

- Biên lai thu lệ phí số:.....ngày…

Lệ phí…………………………

- Biên lai thu lệ phí số: ...ngày……………

Lệ phí…………………………

- Biên lai thu lệ phí số: ..ngày……

Lệ phí…………………

- Biên lai thu lệ phí số:...ngày.....

Lệ phí………………………

- Biên lai thu lệ phí số:....ngày………

Lệ phí……

C- PHẦN THEO DÕI HÀNG XUẤT KHO NGOẠI QUAN

Ngày xuất kho

Tên hàng

Lượng hàng

Luỹ kế

Cửa khẩu xuất

Người khai hải quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Xác nhận của Hải quan kho ngoại quan

Xác nhận của Hải quan Cửa khẩu xuất

18

19

20

21

22

23

24

25

26. Ghi chép khác của Hải quan

27. Thanh khoản hàng nhập, xuất kho ngoại quan của Hải quan

                            Ngày…. tháng…. năm 200…

                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tin liên quan

Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS
Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia gồm 02 hệ thống nhỏ: (i) Hệ thống...
Đội Kiểm soát Hải quan dâng hương nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016), sáng ngày 25 tháng 7 năm 2016, đại diện Chi bộ,...
Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm
- Trình tự thực hiện:  1. Đối với doanh nghiệp chế xuất. - Đối với nguyên vật liệu, sản phẩm: + Trước khi tiến...
Ngăn chặn thẩm lậu sữa từ Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo vào nội địa
Nhằm hạn chế lợi dụng chính sách ưu đãi thuế GTGT để thẩm lậu mặt hàng sữa vào nội địa, tránh thất thu thuế,...
Hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tại xã Ngư Thủy Nam- Lệ Thủy
Hưởng ứng phong tràoThanh niên hàng năm, cùng với việc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch...
Chi cục HQCK Cà Roòng đón Đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Bình đến thăm và làm việc
Ngày 17/4/2015, đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó...
Hướng dẫn thủ tục hải quan hàng gia công với thương nhân nước ngoài
Ngày 2-8, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với...