1. Đánh giá chung

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước trong tháng 4/2012 đạt 17,92 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 8,962 tỷ USD, giảm 5,5%, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,959 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng 3/2012. Kết quả là cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2012 thặng dư 3 triệu USD. 

Tính đến hết tháng 4 năm 2012, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 67,44 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá hàng hoá xuất khẩu đạt 33,76 tỷ USD, tăng 22,6%; trong khi đó, trị giá hàng hóa nhập khẩu là 33,68 tỷ USD, tăng 3,6%. Với kết quả trên thì cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong 4 tháng/2012 thặng dư 78 triệu USD.

Theo số liệu Thống kê Hải quan, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng qua đạt 35,66 tỷ USD, tăng 31,3% so với 4 tháng/2011. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 18,37 tỷ USD, tăng 42,1% và chiếm 54,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trị giá nhập khẩu của khu vực các doanh nghiệp này là 17,29 tỷ USD, tăng 21,6%, chiếm 51,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước xuất khẩu đạt 15,39 tỷ USD trong 4 tháng/2012, tăng 5,4% và nhập khẩu là 16,39 tỷ USD, giảm 10,5%.

2. Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

Hàng dệt may: Trị giá xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 4/2012 đạt 1,03 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước trong 4 tháng/2012 lên 4,23 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam với kim ngạch đạt trên 2,17 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 51% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 4 tháng qua sang thị trường EU chỉ đạt 617 triệu USD, giảm 2,7%; tiếp theo là Nhật Bản 580 triệu USD, tăng 25% và Hàn Quốc: 293 triệu USD, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm 2011.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2012 đạt 583 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2012 lên 2,07 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng qua, trị giá xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 626 triệu USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 88 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thị trường lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam là EU đạt 734 triệu USD, chỉ tăng 5,1% (tương ứng tăng 35 triệu USD).

Hàng thủy sản: kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2012 đạt 505 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng 3/2012, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2012 đạt 1,79 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Thị trường dẫn đầu nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam vẫn là EU với 357 triệu USD, giảm 10,6%. Tiếp theo, thị trường Hoa Kỳ với 338 triệu USD, tăng 19,2% ; Nhật Bản: 311 triệu USD, tăng 33,7%; Hàn Quốc: 148 triệu USD, tăng 21,5%;…

Cà phê: lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 4/2012 là 168 nghìn tấn, trị giá đạt 353 triệu USD, giảm 19,1% về lượng và giảm 19,2% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết 4 tháng/2012, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt gần 700 nghìn tấn, trị giá đạt 1,46 tỷ USD, giảm 0,5% về lượng và giảm 3,4% về trị giá so với 4 tháng/2011.

Gạo: Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 4/2012, lượng gạo xuất khẩu đạt 872 nghìn tấn và trị giá đạt 380 triệu USD, tăng 39,6% về lượng và tăng 32% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết 4 tháng/2012, tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 2,2 triệu tấn, trị giá đạt 1,03 tỷ USD, giảm 19,2% về lượng và giảm 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011.

Trong 4 tháng đầu năm nay, gạo của Việt Nam xuất sang các châu lục đều giảm nhưng lại tăng đột biến sang thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, trong tháng 4/2012 xuất khẩu gạo sang Trung Quốc  đạt 393 nghìn tấn, tiếp tục tăng mạnh so với các tháng trước đó. Tính đến hết tháng 4/2012 tổng lượng gạo  xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 680 nghìn tấn, tăng gấp hơn 4,4 lần và chiếm 31% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Tiếp theo là sang Malaixia: 258 nghìn tấn, tăng 26,9%; sang Inđônêxia: 255 nghìn tấn, giảm 62,5%; sang Bờ Biển Ngà: 116 nghìn tấn, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước...

Biểu đồ 1: Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc năm 2010 -2011 và 4 tháng năm 2012

tinh hinh xnk 4 2012tinh hinh xnk 4 2012

Cao su: tháng 4/2012, lượng cao su xuất khẩu đạt 53 nghìn tấn, trị giá đạt 178 triệu USD, giảm 2,9% về lượng và giảm 0,7% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 4/2012, tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước đạt 267 nghìn tấn, tăng 34,9%, trị giá đạt 802 triệu USD, giảm 7,2% so với 4 tháng/2011.

 Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 4 tháng/2012 với 147 nghìn tấn, tăng 18,7% so với 4 tháng/2011 và chiếm tới 55% lượng cao su xuất khẩu của cả nước; tiếp theo là các thị trường: Malaixia: 36,5 nghìn tấn, tăng gấp 3 lần; Đài Loan: 12,4 nghìn tấn, tăng 62,3%; Ấn Độ: 11,2 nghìn tấn, tăng gấp hơn 6 lần; Hàn Quốc: 10,9 nghìn tấn, tăng 11,8%;… so với cùng kỳ năm 2011.

Dầu thô: Lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 4 đạt 655 nghìn tấn, nâng tổng lượng xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2012 lên 2,37 triệu tấn, giảm 16,4%. Do giá xuất khẩu bình quân tăng 13,7% nên trị giá đạt 2,32 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản: hơn 1 triệu tấn, tăng gấp hơn 3,4 lần; sang Trung Quốc: 325 nghìn tấn, tăng 13%; sang Ôxtrâylia: 290 nghìn tấn, giảm 37,6%; sang Malaixia: 339 nghìn tấn, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Than đá: Trong tháng lượng than đá xuất khẩu của cả nước là 1,3 triệu tấn, nâng tổng lượng than đá xuất khẩu trong 4 tháng lên 4,5 triệu tấn, giảm 3,1%, trị giá là 402 triệu USD, giảm 10,4% so với 4 tháng/2011. Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhập khẩu than đá của Việt Nam với gần 3,49 triệu tấn, tăng 6,9% và chiếm tới hơn 77% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Điện thoại các loại & linh kiện: Trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2012 là 665 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại & linh kiện 4 tháng/2012 đạt mức kỷ lục với 3,02 tỷ USD. Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại & linh kiện xuất xứ của Việt Nam trong 4 tháng/2012 là EU với 1,4 tỷ USD, chiếm gần 46% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là Ảrập Xê út: 263 triệu USD; Hồng Kông: 168 triệu USD; Nga: 162 triệu USD... so với cùng kỳ năm 2011.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 4/2012 đạt 535 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng lên 2,17 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 548 triệu USD; EU đạt 367 triệu USD; Hoa Kỳ đạt 269 triệu USD; Malaixia đạt 161 triệu USD.

Máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng: kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng trong tháng đạt 438 triệu USD, giảm 10,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 4 tháng/2012 lên gần 1,69 tỷ USD.

Trong 4 tháng/2012, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng sang các thị trường như: Nhật Bản: 394 triệu USD, Hoa Kỳ: 299 triệu USD, Trung Quốc: 111 triệu USD, Hồng Kông: 88,5 triệu USD, Ấn Độ: 81 triệu USD, …

Chất dẻo nguyên liệu: trong tháng 4/2012, Việt Nam xuất khẩu nhóm hàng này đạt 17,3 nghìn tấn với trị giá đạt 28,8 triệu USD; giảm 22,7% về lượng và giảm 28,5% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 4/2012, tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 75,2 nghìn tấn và 135 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và 56,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011.

Việt Nam xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu trong 4 tháng/2012 chủ yếu sang các thị trường: Inđônêsia: 17,3 nghìn tấn, tăng 120%; Trung Quốc: 15,5 nghìn tấn, tăng 165%; Thái Lan: 10,5 nghìn tấn, tăng mạnh 182%; … trong khi đó xuất khẩu giảm mạnh sang các thị trường như: Nhật Bản: 2,1 nghìn tấn, giảm 70,8%; Ấn Độ: 1,76 nghìn tấn, giảm 60,3%;… so với 4 tháng/2011.

3. Một số nhóm hàng nhập khẩu chính

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng là 1,31 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Tính đến hết 4 tháng/2012, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này là 4,75 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó khối các doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu 2,5 tỷ USD, tăng 34% và khối các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu gần 2,25 tỷ USD, giảm 20,8%.

Biểu đồ 2: Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng của các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước 4 tháng/2012 theo thị trường

tinh hinh xnk 4 2012 2tinh hinh xnk 4 2012 2

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc: 1,47 tỷ USD, giảm 8%; Nhật Bản: 945 triệu USD, tăng 10%; Hàn Quốc: 463 triệu USD, tăng 25,7%; Đức: 284 triệu USD, tăng 14,5%; Đài Loan: 272 triệu USD, tăng 2,2%; Hoa Kỳ: 246 triệu USD, tăng 1,5%; … so với 4 tháng/2011.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng này trong tháng đạt gần 824 triệu USD, giảm 10,3% so với tháng 3/2012, nâng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2012 lên 3,44 tỷ USD.

 Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất nhóm hàng này cho Việt Nam trong 4 tháng/2012 với kim ngạch đạt 853 triệu USD, tăng 41,8%. Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc: 760 triệu USD, tăng 55,7%; Nhật Bản: 512 triệu USD, tăng 83,4%; Hoa Kỳ: 325 triệu USD, tăng hơn 6,2 lần và Singapore: 303 triệu USD, tăng 5,3 lần; … so với cùng kỳ năm 2011.

Nguyên vật liệu cho ngành dệt may da giày: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt gần 1,07 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng 3/2012. Tính đến hết tháng 4/2012, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 3,72 tỷ USD, giảm 7,6% so với 4 tháng/2011; trong đó, kim ngạch nhập khẩu vải là 2,05 tỷ USD, giảm 3,5%; nguyên phụ liệu: 942 triệu USD, tăng 1,1%; sơ, xợi: 440 triệu USD, giảm 17,7%; bông: 282 triệu USD, giảm 34,3%.Xăng dầu các loại: trong tháng, lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là gần 895 nghìn tấn, trị giá đạt 923 triệu USD, tăng 17,2% về lượng và tăng 15,8% về trị giá so với tháng 3/2012. Tính đến hết 4 tháng/2012, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là gần 3 triệu tấn, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm 2011 với trị giá là hơn 3 tỷ USD, giảm 16,9% (tương ứng giảm 619 triệu USD).

Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Singapore với 1,27 triệu tấn, giảm 32,5%; tiếp theo là Trung Quốc: 390 nghìn tấn, giảm 11,2%; Đài Loan: 375 nghìn tấn, giảm 34,2%; Hàn Quốc: 371 nghìn tấn, giảm 18,1%; Thái Lan: 212 nghìn tấn, tăng 26,7%; Cô oét: 202 nghìn tấn, giảm 31,3%;…so với 4 tháng/2011.

Sắt thép các loại: lượng nhập khẩu trong tháng là 663 nghìn tấn, tăng 9,6% so với tháng trước, nâng tổng lượng nhập khẩu sắt thép của cả nước lên 2,46 triệu tấn, tăng 2%, trị giá đạt 1,98 tỷ USD, giảm 0,8% so với 4 tháng/2011.

Lượng phôi thép nhập khẩu trong tháng 4/2012 là hơn 25,7 nghìn tấn, giảm 40,8% so với tháng trước, nâng lượng nhập khẩu trong 4 tháng/2012 lên 137,6 nghìn tấn, giảm 66,5%, trị giá đạt 89 triệu USD, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng/2012 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc: 635 nghìn tấn, tăng 19,1%; Nhật Bản: 566 nghìn tấn, giảm 11,3%; Hàn Quốc: 542 nghìn tấn, tăng 7,8%; Đài Loan: 269 nghìn tấn, tăng 13,8%... so với 4 tháng/2011.

Ôtô nguyên chiếc: lượng nhập khẩu ô tô trong tháng 4 đạt 2,19 nghìn chiếc, giảm 14% so với tháng trước với trị giá nhập khẩu là 44,6 triệu USD, giảm 18,9%. Tính đến hết tháng 4/2012, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về là 9,49 nghìn chiếc, giảm 55,7% với trị giá là 181 triệu USD, giảm 53,7% so với  cùng kỳ năm 2011.

Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại từ tháng 01/2011 đến tháng 4/2012

tinh hinh xnk 4 2012 3tinh hinh xnk 4 2012 3

 Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với hơn 4,5 nghìn chiếc, giảm 51,6% và chiếm 47,6% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. Tiếp theo là Thái Lan: 1,4 nghìn chiếc, giảm 22,9%; Trung Quốc: hơn 1 nghìn chiếc, giảm 47%; Ấn Độ: 961 chiếc, tăng 26%; …

Phân bón các loại: Trong tháng, lượng phân bón nhập khẩu của cả nước là 228 nghìn tấn, trị giá đạt 106 triệu USD, giảm 1,8% về lượng và tăng 1,9% về trị giá so với tháng 3/2012. Tính đến hết 4 tháng/2012, cả nước nhập khẩu 848 nghìn tấn phân bón, trị giá đạt 373 triệu USD, giảm 34,3% về lượng và giảm 21,9% về trị giá.

Việt Nam nhập khẩu phân bón trong 4 tháng/2012 chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường: Trung Quốc: 403 nghìn tấn, giảm 12,7%; Nhật Bản: 93 nghìn tấn, giảm 8,3%; Canada: 66 nghìn tấn, giảm 16,4%; Philippin: 60,8 nghìn tấn, giảm 40%;… so với cùng kỳ năm 2011.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Trong tháng 4/2012, cả nước nhập khẩu 146 triệu USD nhóm hàng thức ăn gia súc & nguyên liệu, giảm 6,9% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2012 lên 607 triệu USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc & nguyên liệu trong 4 tháng/2012 chủ yếu từ các thị trường: Ấn Độ: 165 triệu USD, giảm 45,4%; Hoa Kỳ: 90,6 triệu USD, tăng 13,9%; Achentina: 58,8 triệu USD, giảm 31,4%;  Braxil: 50,5 triệu USD, giảm 11,6%; … so với 4 tháng/2011.

Theo customs.gov.vn

Tin liên quan

Thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức Trách nhiệm của người vận tải: + Làm thủ tục hải quan để...
Luật Hải quan 2014 - Nhiều cải cách thuận lợi cho doanh nghiệp
Luật Hải quan 2014 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, gồm có 8 Chương, 104 Điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ...
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật thuế XNK năm 2016
Ngày 06/4/2016, Quốc hội khóa 13 thông qua Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (Luật Thuế XNK...
MA TÚY, MỐI HIỂM HỌA KHÔNG CHỈ RIÊNG AI
Trong những năm gần đây ma túy đã và đang trở thành một đại dịch nguy hiểm, nó không chỉ là hiểm họa của mỗi...
Khai sai mã số, một DN bị truy thu 16 tỉ đồng thuế
Theo tin từ Chi cục Kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan TP.HCM, đơn vị vừa ra quyết định truy thu hơn 16 tỉ đồng tiền...
Thanh niên Hải quan sống đẹp, sống có ích mỗi ngày
(Bài viết nhân dịp Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2014)...
Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số cho Thủ tục Hải quan điện tử
Sau khi nhận được chữ ký số (USB) từ nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để Đăng ký Doanh...