nha may dung quatnha may dung quatBộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1308/QĐ-BTC ban hành Quy trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ. Trong đó quy định cụ thể quy trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; Nhận hồ sơ, xem xét và thẩm định; Trình tự cấp bảo lãnh Chính phủ và quản lý bảo lãnh...

Có thể thuê đơn vị độc lập thẩm định dự án

Theo đó, các loại hình khoản vay được cấp bảo lãnh chính phủ gồm: Khoản vay trong nước bằng hình thức thoả thuận vay bằng nội tệ hoặc ngoại tệ; Khoản vay nước ngoài bằng hình thức thoả thuận vay; Khoản vay trong nước bằng hình thức phát hành trái phiếu và khoản vay nước ngoài bằng hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế.

Người được bảo lãnh Chính phủ gồm các DN thuộc mọi thành phần kinh tế; Các tổ chức tài chính, tín dụng; và Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN), Bộ Tài chính sẽ là đơn vị chủ trì, trực tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các khoản vay bằng hình thức thoả thuận vay trong và ngoài nước, khoản phát hành trái phiếu quốc tế; Chủ trì, trực tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn phát hành và quản lý bảo lãnh sau phát hành đối với các khoản phát hành trái phiếu trong nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ có nhiệm vụ tham gia thẩm định năng lực tài chính của Người được bảo lãnh là các doanh nghiệp.

Để thẩm định phương án tài chính và khả năng trả nợ của dự án đối với bảo lãnh khoản vay trong nước, khoản vay nước ngoài bằng hình thức thoả thuận vay và phát hành trái phiếu quốc tế, Cục QLN&TCĐN sẽ thẩm định phương án tài chính và khả năng trả nợ của dự án theo quy định của điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 15/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp cần thiết, Cục QLN&TCĐN xem xét bổ sung một số yếu tố khác như: Quy hoạch của lĩnh vực có liên quan do cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); Môi trường kinh doanh; Tính khả thi của nguồn thu từ dự án…

Ngoài ra, Cục QLN&TCĐN có thể thuê một đơn vị độc lập phù hợp và ký hợp đồng tư vấn đối với từng dự án vay cụ thể hoặc trong một thời kỳ để thẩm định và cho ý kiến tư vấn về tình hình tài chính của doanh nghiệp đề nghị được bảo lãnh, tính khả thi của dự án vay vốn và tình hình thực tế triển khai dự án của doanh nghiệp, đánh giá các khó khăn và thuận lợi khi thực hiện dự án để tham khảo và đưa vào báo cáo thẩm định.

Khi Cục QLN&TCĐN cần lấy ý kiến của các đơn vị trong Bộ Tài chính có liên quan, thì trong vòng 5 ngày làm việc, các đơn vị có trách nhiệm hoàn thành bản góp ý.

Thời gian hoàn tất thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với trình tự cấp bảo lãnh chính phủ, Quy trình cũng nêu rõ các thời hạn phải hoàn thành phê duyệt Thư bảo lãnh, phát hành Thư bảo lãnh, thông báo bảo lãnh và đăng ký khoản vay…

Cục QLN&TCĐN sẽ theo dõi tình hình tài chính của Người được bảo lãnh

Hồ sơ bảo lãnh được lưu chiểu tại Cục QLN&TCĐN. Cục này cũng có trách nhiệm theo dõi các khoản vay trong và ngoài nước, khoản phát hành trái phiếu quốc tế và trong nước sau khi cấp bảo lãnh Chính phủ, báo cáo Bộ các vấn đề có liên quan về dự án, khoản vay và khoản phát hành trái phiếu trên cơ sở các thông tin do cơ quan chủ quản hoặc người được bảo lãnh cung cấp.

Cục QLN&TCĐN sẽ có trách nhiệm theo dõi tình hình tài chính, tình hình giải ngân và trả nợ, tình hình góp vốn theo cam kết của Người được bảo lãnh, tiến độ triển khai dự án, công trình so với dự kiến (theo báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ do Người được bảo lãnh cung cấp).

Trong trường hợp Người được bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ trả nợ phải xử lý theo Điều 18 Nghị định 15/2011/NĐ-CP và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính xử lý, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục QLN&TCĐN có trách nhiệm xem xét: Nghĩa vụ nợ đến hạn của Người được bảo lãnh; Tình hình tài chính 3 năm gần nhất của Người được bảo lãnh và ý kiến của đại diện chủ sở hữu hoặc công ty mẹ của Người được bảo lãnh về việc trả nợ thay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Cục QLN&TCĐN có trách nhiệm thường xuyên giám sát các dự án, khoản vay, khoản phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo Quy định của Luật Quản lý nợ công, Nghị định 15/2011/NĐ-CP và Nghị định 01/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời có trách nhiệm theo dõi các báo cáo định kỳ về dự  án và khoản vay, khoản phát hành trái phiếu được cấp bảo lãnh do Người được bảo lãnh cung cấp và trực tiếp báo cáo Bộ về các rủi ro có thể phát sinh của dự án và khoản vay.

Theo Hải quan Online.

Bài ngẫu nhiên

Khảo sát ý kiến doanh nghiệp năm 2015
Để xác định chỉ số hài lòng về việc phục vụ hành chính trong lĩnh vực Hải quan theo các mục tiêu cải cách hành...
Gỡ vướng cho DN Hàn Quốc về thủ tục hải quan
Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, các DN Hàn Quốc đã phản ánh những vướng mắc liên quan đến chính sách...
Hải quan Quảng Trị thu giữ hàng vi phạm trị giá trên 3,5 tỉ đồng
Ông Nguyễn An Định, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, tính từ đầu năm đến...
Hải quan Quảng Ninh: 96,6% tờ khai thực hiện TTHQĐT
Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) cho...
Tổng cục Hải quan chính thức triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
(HQ Online)- Bắt đầu từ tháng 11/2017, toàn ngành Hải quan sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin và triển khai mở...
Giải thể thao nội bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình năm 2018
Diễn ra từ ngày 25 đến 26/4/2018, Giải thể thao nội bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình năm 2018 chào mừng kỷ niệm 43...
Doanh nghiệp tuân thủ sẽ được tạo thuận lợi ở mức cao nhất
(HQ Online)- Sáng nay 20-5, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo Đề án quản lý doanh nghiệp tuân thủ và...