Công chức HQ Đồng Nai đang thực hiện thủ tục hải quan.Công chức HQ Đồng Nai đang thực hiện thủ tục hải quan.Trong 6 tháng đầu năm 2012, Cục Hải quan Đồng Nai đã thực hiện tốt các biện pháp nhằm tăng thu cho ngân sách, thu nộp ngân sách nhà nước được 3.969 tỷ đồng, tính đến ngày 15/5/2012.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao là 10.150 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu năm trước 2.500 tỷ đồng, Cục Hải quan Đồng Nai đã tiến hành phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến tình hình thu, xây dựng các biện pháp hỗ trợ thực hiện chỉ tiêu thu. Từ đó, tiến hành phân bổ chỉ tiêu thuế đến từng Chi cục để phấn đấu thực hiện và xem đây là chỉ tiêu phân loại, đánh giá hàng năm.

Với nhiều biện pháp chủ động, cụ thể, công tác quản lý và thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt kết quả khả quan, đạt tiến độ thu đã đề ra.

Tính đến ngày 15/5/2012, đã thu được 3.969 tỷ đồng (thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt: 849 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng: 3.120 tỷ đồng) bằng 119,91% so với cùng kỳ năm trước, đạt 39,1% chỉ tiêu pháp lệnh cả năm. Ước thu đến ngày 30/6/2012 là 5.292 tỷ đồng, đạt 52,14% so với chỉ tiêu pháp lệnh cả năm.

Ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quản lý nợ thuế. Các đơn vị theo dõi quản lý thường xuyên và phân loại đối tượng nợ thuế, nợ phạt để có thông báo đốc thu, làm việc với doanh nghiệp và đôn đốc thu hồi, đồng thời tập trung, kiên quyết xử lý thu hồi nợ đối với những trường hợp doanh nghiệp có nợ đọng kéo dài.

Trường hợp đối tượng nợ thuế, nợ phạt chưa nộp thì đơn vị tiến hành triển khai các biện pháp như: có công văn gửi Cục Thuế đề nghị thông báo các khoản được hoàn của doanh nghiệp để bù trừ vào khoản nợ tại Hải quan; liên hệ với ngân hàng, tổ chức tín dụng để nắm số hiệu các tài khoản của doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan công an, ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư để tiến hành xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu giải thể, mất tích; đồng thời áp dụng tuần tự các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế như: Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế; kê biên tài khoản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật… nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Hải quan Đồng Nai phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao là 10.150 tỷ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu, Cục sẽ thực hiện một loạt các biện pháp cụ thể như: Tiếp tục theo dõi, quản lý sát tình hình thu nộp thuế; phân tích báo cáo kịp thời các yếu tố tác động đến số thu; đề xuất tham mưu xử lý vướng mắc về chế độ chính sách thuế ảnh hưởng đến quản lý thu nộp thuế. Tăng cường kiểm tra đôn đốc tình trạng nợ thuế quá hạn, chống nợ đọng mới phát sinh, tập trung truy đòi quyết liệt nợ cũ, chống thất thu thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, thực hiện tốt công tác phúc tập hồ sơ hải quan, đảm bảo 98% hồ sơ được phúc tập. Phấn đấu thực hiện 50 cuộc kiểm tra sau thông quan năm 2012. Tăng cường công tác phân loại áp mã hàng hóa, chống gian lận thương mại qua mã số HS. Tập trung kiểm tra định mức loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp có nghi vấn thuộc ngành hàng may mặc và giày da. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giá, lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tập trung thu thập, xử lý thông tin nghi vấn liên quan đến hàng hóa nhập gia công, sản xuất xuất khẩu, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.

Theo Hải quan Việt Nam.

Tin liên quan

Thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu
- Trình tự thực hiện:  + Người khai hải quan thực hiện:  Trên cơ sở đăng ký chuyển cửa khẩu được cơ quan hải...
Nộp tiền vào ngân sách cần ghi mã đơn vị quan hệ ngân sách
Báo Hải quan vừa nhận được phản ánh của Công ty TNHH Chang sung Vi Na (Bắc Ninh) phản ánh việc Công ty nộp tiền thuế...
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải xuất trả
 Trình tự thực hiện:  + Đối với người khai hải quan Bước 1- Lưu giữ tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu trước...
Triển khai VNACCS/VCIS: Hệ thống thông quan điện tử hiện có sẽ ra sao?
Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sắp vận hành là điều mà giới DN và ngành Hải quan đang hết sức kì vọng...
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất
Trình tự thực hiện:  + Đối với doanh nghiệp nội địa - Làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa theo loại hình...
Thủ tục hải quan đối với tái xuất xăng, dầu cho tàu bay
- Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức + Doanh nghiệp được áp dụng hình thức đăng ký tờ khai một lần...
Thuyền viên tàu Hồ Tây 02 nhập hàng không khai báo hải quan
Phó Hải đội trưởng Hải đội 3 (Hải đội Kiểm soát Hải quan trên biển khu vực miền Nam)- Cục Điều tra chống buôn...