Công chức Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng kiểm tra hàng hóa NK.Công chức Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng kiểm tra hàng hóa NK.Ngày 13-6-2012, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp bàn về những nội dung chính sẽ được quy định tại Luật Luật Hải quan sửa đổi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì buổi họp bàn. Tham dự còn có Tổng cục  trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, cùng đại diện một số vụ, cục của Bộ Tài chính, đại diện các vụ cục thuộc Tổng cục Hải quan và đại diện một số hải quan địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Trình bày những nội dung dự kiến sẽ được sửa đổi tại Luật Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho biết, Dự án Luật Hải quan sửa đổi được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Hải quan hiện hành còn phù hợp, bên cạnh đó sửa đổi, bổ sung những nội dung mới trên cơ sở kinh nghiệm đúc kết qua quá trình thực hiện pháp luật về hải quan. Đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới, vận dụng các chuẩn mực và điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động hải quan mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập.

Theo đó, Luật Hải quan sửa đổi dự kiến gồm 128 Điều, được bố cục thành 9 phần, trong đó giữ nguyên 28 Điều, sửa đổi 45 Điều, bổ sung 55 Điều mới. Bố cục dự thảo Luật sửa đổi cơ bản giữ nguyên như quy định hiện hành, tuy nhiên dự thảo chuyển Chương thành Phần và bổ sung thêm một phần thông tin hải quan và thống kê hải quan.

Trình bày những nội dung của Luật Hải quan sửa đổi, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho biết bao gồm những nội dung sau: xác định trước khi làm thủ tục XNK; hợp tác quốc tế về hải quan; địa bàn hoạt động hải quan; nhiệm vụ, tổ chức của hải quan; phần về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan được bố cục lại trên cơ sở chuẩn hóa chế độ quản lý hải quan thành 9 chương (Luật hiện hành bố cục nội dung này thành 6 mục).

Tại phần quy định về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan- là một nội dung quan trọng, được Luật sửa đổi bố cục trên cơ sở chuẩn hóa chế độ quản lý hải quan đối với hàng hóa. Trong đó bao gồm: áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan để đảm bảo áp dụng một cách đầy đủ, có hiệu quả chuẩn mực này của Công ước Kyoto sửa đổi. Về hồ sơ hải quan sẽ quy định cụ thể thời hạn nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, đối với các trường hợp miễn kiểm tra hồ sơ và quy định việc sử dụng tờ khai đơn giản đối với hàng hóa trị giá dưới 1 triệu đồng; khai hải quan sẽ bổ sung khai bổ sung và sửa chữa tờ khai và bổ sung thêm việc thông quan trên cơ sở lược khai hàng hóa; kiểm tra thực tế hàng hóa; đại lý hải quan; giám sát hải quan đối với hàng hóa; thông quan giải phóng hàng …

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, dự thảo Luật Hải quan sửa đổi cần phải nêu rõ sự cần thiết phải sửa đổi, đánh giá kỹ qua 11 năm triển khai thực hiện Luật đã bộc lộ những bất cập gì? Cần xác định rõ quan điểm xây dựng Luật Hải quan sửa đổi nhằm mục đích gì? Vai trò, nhiệm vụ chính của cơ quan Hải quan trong 10 năm tới là gì (nhiệm vụ thu thuế hay tạo thuận lợi cho thương mại) để từ đó thiết kế những nội dung trong Luật sửa đổi.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu cần làm rõ những điểm mới sẽ được sửa đổi trong Luật như: Hải quan một cửa; địa bàn hoạt động hải quan; doanh nghiệp ưu tiên, hợp tác quốc tế về hải quan; điều tra chống buôn lậu….

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào những nội dung mới sẽ được đưa vào Luật Hải quan sửa đổi như: địa bàn hoạt động hải quan; nhiệm vụ, tổ chức của Hải quan trong thời gian tới; chế độ kiểm tra giám sát hải quan; chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp….

Những nội dung thảo luận tại buổi họp sẽ được ban soạn thảo Luật Hải quan sửa đổi tổng hợp lại và sẽ trình lên tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính vào đầu tháng 7 tới.

Được biết, theo tiến trình, dự thảo Luật Hải quan sửa đổi sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ vào kỳ họp tháng 1- 2013 và sẽ trình xin ý kiến Quốc hội vào tháng 5- 2013.

Theo Hải quan Online.