Hoạt động tại Chi cục Hải quan CK cảng Cái Lân, Quảng NinhHoạt động tại Chi cục Hải quan CK cảng Cái Lân, Quảng NinhNghị định về thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Chính phủ. Sau một thời gian dài khẩn trương xây dựng, đến nay dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài chính hoàn chỉnh và chính thức trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Dự thảo Nghị định gồm 3 chương với 17 điều. Chương I - Quy định chung, gồm 7 điều (từ Điều 1 đến Điều 7) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích thuật ngữ ; quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan điện tử; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Hải quan, công chức Hải quan; hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; nguyên tắc tiến hành TTHQĐT. Chương II - TTHQĐT đối với hàng hóa XNK thương mại, gồm 8 điều (từ Điều 8 đến Điều 15) quy định về hồ sơ hải quan điện tử; khai hải quan điện tử; tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử; kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử; kiểm tra thực tế hàng hóa; chuyển cửa khẩu; giám sát hàng hóa XK, NK thực hiện TTHQĐT; thủ tục hải quan trong trường hợp hệ thống gặp sự cố. Chương III - Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (từ Điều 16 đến Điều 17) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định.

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định TTHQĐT

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa kí Tờ trình số 54/TTr-BTC trình Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK thương mại (gọi tắt là Nghị định về TTHQĐT).

Tại Tờ trình, Bộ Tài chính đã đề cập chi tiết tất cả các nội dung liên quan đến việc xây dựng Nghị định về TTHQĐT như: Sự cần thiết (cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn) về ban hành Nghị định; quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nghị định; quá trình xây dựng dự thảo Nghị định; bố cục, nội dung dự thảo…

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ một số tài liệu liên quan gồm: Dự thảo Nghị định (sau khi tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân); báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản thuyết minh chi tiết và báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định; bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định; bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định 103/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm TTHQĐT.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung đã thí điểm thành công, nội luật hóa một số điều ước quốc tế (về Hải quan) cho phù hợp với điều kiện của Hải quan Việt Nam. Các nội dung đã thực hiện trong giai đoạn thí điểm nhưng không mang lại hiệu quả cao sẽ được xem xét áp dụng trong giai đoạn tới.

Những điểm mới cơ bản của dự thảo Nghị định tập trung vào 4 vấn đề: Thời gian khai hải quan, xác nhận của cơ quan Hải quan, quản lý rủi ro thông quan hàng hóa và kết nối thực hiện Cơ chế một cửa.

Thứ nhất, về thời gian khai hải quan điện tử: Người khai hải quan điện tử được quyền khai hải quan 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần thay vì chỉ khai báo trong giờ hành chính như đối với thủ tục hải quan thủ công. Các thông tin khai hải quan điện tử được gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hệ thống này vận hành 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, do vậy người khai hải quan có thể thực hiện việc khai báo trong khoảng thời gian tương ứng, không bị hạn chế bởi thời gian xử lý của công chức hải quan là trong giờ hành chính.

Thứ hai, về xác nhận của cơ quan Hải quan trên tờ khai hải quan: Người khai hải quan được sử dụng chứng từ in ra từ Hệ thống khai hải quan điện tử (có xác thực của người khai hải quan điện tử) đối với lô hàng đã được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường.

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có thể đảm bảo chia sẻ thông tin về các quyết định hành chính đối với lô hàng đến từng địa điểm giám sát hải quan, đến các cơ quan quản lý Nhà nước khác (nếu có yêu cầu). Do vậy, người khai hải quan không nhất thiết phải đến địa điểm nơi làm thủ tục hải quan để xác nhận trên tờ khai hải quan để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường. Đây là một tiến bộ trong việc giảm thủ tục hành chính khi thực hiện thủ tục hải quan mà vẫn đảm bảo quản lý.

Thứ ba, trong dự thảo Nghị định này, Bộ Tài chính đề nghị áp dụng quản lý rủi ro ở mức độ cao đối với việc ra quyết định thông quan hàng hóa. Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK khi thực hiện TTHQĐT. Căn cứ trên kết quả của quản lý rủi ro, cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan chỉ trên cơ sở thông tin khai Tờ khai hải quan điện tử.

Việc áp dụng quản lý rủi ro này để giảm thời gian trong quá trình thông quan mà vẫn đảm bảo quản lý hải quan, thực hiện chính sách chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm thì việc đưa ra quyết định thông quan trên cơ sở thông tin khai Tờ khai hải quan điện tử đối với những người khai hải quan có quá trình chấp hành pháp luật tốt là có cơ sở thực hiện. Việc kiểm tra các thông tin khai báo có thể thực hiện thông qua công tác kiểm tra sau thông quan.

Thứ tư, là chuẩn hóa và trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa XK, NK để thực hiện quản lý chuyên ngành và nối kết việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia với việc thực hiện TTHQĐT.

Dự thảo Nghị định cũng quy định nguyên tắc yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc chuẩn hóa danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành; cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa XK, NK của các cơ quan quản lý chuyên ngành và các đối tượng có liên quan cho cơ quan Hải quan để phục vụ việc đưa ra các quyết định thông quan hàng hóa.

Việc chuẩn hóa danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành sẽ tạo điều kiện tăng tính tự động hóa của Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, giảm thiểu các thủ tục hành chính và các thao tác thủ công khi thực hiện kiểm tra, đối chiếu. Cơ quan Hải quan là cơ quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan, giải phóng hàng hóa căn cứ vào các quyết định của các cơ quan Nhà nước có liên quan; thời gian phân tích và đưa ra các quyết định phụ thuộc vào thời gian cơ quan Hải quan tiếp nhận thông tin.

Vì vậy, cần thiết phải quy định trách nhiệm cung cấp và trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa XK, NK của các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành cho cơ quan Hải quan để tạo điều kiện cắt giảm thủ tục hành chính cho người khai hải quan và giảm thời gian thông quan, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính thức Cơ chế hải quan một cửa quốc gia do các quy định hiện hành về vấn đề này mới chỉ mang tính chất thí điểm (theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31-8-2011).

Dự kiến Nghị định có hiệu lực thi hành vào đầu quý III-2012.

Theo Hải quan Online.

Tin liên quan

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đạt giải Nhì Cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào
Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/DTGTU ngày 06/7/2017 của Ban Tuyên giao tỉnh ủy và Kế hoạch số 63/KH-BTG ngày 13/7/2017 của...
Cục HQQB tập huấn VNACCS cho doanh nghiệp XNK trên địa bàn
Ngày 26/02/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty phần mềm Thái Sơn (Đà Nẵng) và Chi nhánh Viễn...
Đội Kiểm soát Hải quan dâng hương nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016), sáng ngày 25 tháng 7 năm 2016, đại diện Chi bộ,...
Công tác chuẩn bị triển khai thủ tục Hải quan điện tử
Trong những năm qua, lưu lượng hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK), người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (XNC) qua...
Hải quan Quảng Ninh mở rộng địa điểm kiểm tra hàng hóa XK
Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 314/QĐ-HQQN về việc mở rộng địa điểm kiểm tra hàng hóa XK...
Hải quan Dubai được cấp chứng nhận ISO
Hải quan Dubai (thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất-UAE) vừa được cấp chứng nhận ISO 10002 : 2004 về...
Chi cục HQCK Cha Lo tổ chức thăm hỏi gia đình CBCC bị thiệt hại sau cơn bão số 11
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, song song với các hoạt động quyên góp ủng hộ người dân bị thiệt hại sau...