CBCC Hải quan Chi cục Bắc Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho DN. CBCC Hải quan Chi cục Bắc Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho DN. Trước ý kiến của Ủy ban Tài chính- Ngân sách và đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, theo đó đề nghị quy định cụ thể hơn về phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK, tránh tình trạng luật khung, luật ống... Sau khi thống nhất ý kiến các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính về vấn đề này.

Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật Quản lý thuế đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2a điều 6, khoản 3a Điều 8 Luật Quản lý thuế về quyền của người nộp thuế được yêu cầu cơ quan Hải quan và cơ quan Hải quan có trách nhiệm: thực hiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng luật khung, luật ống theo ý kiến của Ủy ban Tài chính- Ngân sách và đại biểu Quốc hội, Tổng cục Hải quan đã gạch bỏ cụm từ  “theo quy định của Chính phủ”. Theo đó, nội dung sửa cụ thể như sau:

“Yêu cầu cơ quan Hải quan phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK; giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá XNK”.

“Cơ quan Hải quan có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế thuế; phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK theo quy định của Chính phủ”.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ bổ sung thêm 1 điều (điều 35A) với nội dung quy định về thẩm quyền, thủ tục, điều kiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ và các quy định về trách nhiệm của người khai hải quan, của cơ quan Hải quan và thời hạn hiệu lực áp dụng văn bản xác định mã số, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan (các nội dung này được hoàn thiện lại trên cơ sở các nội dung dự kiến quy định tại dự thảo Nghị định. Nội dung Điều 35A cụ thể như sau:

“ Bổ sung điều 35A: Phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK như sau:

1. Để thực hiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK, tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ bao gồm cả mẫu hàng hóa (nếu có) đến cơ quan Hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính .

2. Cơ quan Hải quan căn cứ quy định của pháp luật về phân loại, xác định trị giá hải quan, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK, cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan, thông tin thu thập, cập nhật và hồ sơ do tổ chức, cá nhân cung cấp để có văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK do tổ chức, cá nhân yêu cầu phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK.

3. Cơ quan hải quan có trách nhiệm bảo mật các thông tin do tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp .

4. Trừ trường hợp có sự thay đổi về chính sách, pháp luật, hoặc trị giá giao dịch, văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK có hiệu lực trong thời hạn tối đa là 3 năm kể từ ngày cơ quan Hải quan có văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK đó.” 

Theo Hải quan Online.

Tin liên quan

Hải quan Thanh Hóa: Lập nhiều thành tích trên mặt trận “nóng”
Thanh Hóa là một trong những địa bàn được đánh giá là nóng bỏng về hoạt động của tội phạm ma túy. Thực hiện...
Ngày Pháp luật năm 2015 tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật
Theo quy định tại Điều 8- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thì ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng...
Thủ tục hải quan điện tử tái xuất hàng đã tái chế đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại
 Trình tự thực hiện:  + Đối với người khai hải quan - Khai báo như đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua...
Truy thu 13,1 tỉ đồng từ linh kiện ô tô nhập khẩu
Trong quá trình khai báo hải quan, 1 doanh nghiệp (DN) ở Thừa Thiên- Huế đã có hành vi gian lận thuế suất (do cố tình khai...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 08/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình hướng dẫn, triển khai thi hành...
Hướng tới không còn người nhiễm HIV!
Nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về chủ đề chung cho các...
Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu
I. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm...