CBCC Hải quan Chi cục Bắc Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho DN. CBCC Hải quan Chi cục Bắc Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho DN. Trước ý kiến của Ủy ban Tài chính- Ngân sách và đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, theo đó đề nghị quy định cụ thể hơn về phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK, tránh tình trạng luật khung, luật ống... Sau khi thống nhất ý kiến các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính về vấn đề này.

Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật Quản lý thuế đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2a điều 6, khoản 3a Điều 8 Luật Quản lý thuế về quyền của người nộp thuế được yêu cầu cơ quan Hải quan và cơ quan Hải quan có trách nhiệm: thực hiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng luật khung, luật ống theo ý kiến của Ủy ban Tài chính- Ngân sách và đại biểu Quốc hội, Tổng cục Hải quan đã gạch bỏ cụm từ  “theo quy định của Chính phủ”. Theo đó, nội dung sửa cụ thể như sau:

“Yêu cầu cơ quan Hải quan phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK; giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá XNK”.

“Cơ quan Hải quan có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế thuế; phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK theo quy định của Chính phủ”.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ bổ sung thêm 1 điều (điều 35A) với nội dung quy định về thẩm quyền, thủ tục, điều kiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ và các quy định về trách nhiệm của người khai hải quan, của cơ quan Hải quan và thời hạn hiệu lực áp dụng văn bản xác định mã số, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan (các nội dung này được hoàn thiện lại trên cơ sở các nội dung dự kiến quy định tại dự thảo Nghị định. Nội dung Điều 35A cụ thể như sau:

“ Bổ sung điều 35A: Phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK như sau:

1. Để thực hiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK, tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ bao gồm cả mẫu hàng hóa (nếu có) đến cơ quan Hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính .

2. Cơ quan Hải quan căn cứ quy định của pháp luật về phân loại, xác định trị giá hải quan, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK, cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan, thông tin thu thập, cập nhật và hồ sơ do tổ chức, cá nhân cung cấp để có văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK do tổ chức, cá nhân yêu cầu phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK.

3. Cơ quan hải quan có trách nhiệm bảo mật các thông tin do tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp .

4. Trừ trường hợp có sự thay đổi về chính sách, pháp luật, hoặc trị giá giao dịch, văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK có hiệu lực trong thời hạn tối đa là 3 năm kể từ ngày cơ quan Hải quan có văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK đó.” 

Theo Hải quan Online.

Tin liên quan

Phát hiện gần 300 chiếc ĐTDĐ trong lô hàng quà biếu
Ngày 26-9, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh -Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa tạm giữ lô hàng quà biếu gồm 285 chiếc...
Hải Phòng: Buộc tái xuất hơn 1.000 tấn đường
Cục Hải quan Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp và buộc tái xuất 1.010...
Hải quan Quảng Ninh mở rộng địa điểm kiểm tra hàng hóa XK
Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 314/QĐ-HQQN về việc mở rộng địa điểm kiểm tra hàng hóa XK...
Tích cực tập luyện tham gia Hội thao Hải quan các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XIII – 2017
Để chuẩn bị tham gia Hội thao Hải quan các tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XIII – 2017 được tổ chức...
Hội nghị giao ban về công tác đấu tranh phòng chống ma túy 6 tháng cuối năm 2014
Ngày 16/01/2015, Đội Kiểm soát Hải quan, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy và...
Bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra cho lực lượng Kiểm soát hải quan
Thực hiện kế hoạch phối hợp đào tạo giữa Tổng cục Hải quan và Học viện Cảnh sát Nhân dân, ngày 13-9-2012, tại...
Sẽ tịch thu ụ nổi triệu USD nếu DN không đến làm thủ tục
Ngày 14-6, Cục Hải quan Khánh Hòa đã ban hành công văn số 460/HQKH-KS gửi Công ty Cổ phần vận tải biển Long Sơn (Công ty...