Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị. Ngày 9-7, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính (TTHC) cho cán bộ công chức trong ngành và tiến hành đợt rà soát TTHC tập trung nhằm hướng tới mục tiêu cắt giảm 30% chi phí tuân thủ TTHC liên quan đến lĩnh vực Hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, CBCC Hải quan được nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; thấy rõ hơn vai trò của công tác quản lý trong tiến trình và yêu cầu của cải cách TTHC; hiểu rõ hơn về phạm vi thực hiện công tác quản lý đối với các hoạt động XNK của tổ chức, cá nhân.

Từ đó, công tác quản lý đối với các hoạt động XNK được thực hiện theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật và các TTHC tương ứng, đồng thời phải tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa.

Công tác cải cách TTHC đã được áp dụng và thực hiện thường xuyên, thống nhất trong hoạt động quản lý hải quan; việc thực hiện bảo đảm sự đồng bộ, xuyên suốt từ cấp Tổng cục xuống đến các chi cục, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; từng bước đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế.

Các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC tương ứng đã được đơn giản hóa, minh bạch, thuận lợi và công khai kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho người khai hải quan, người nộp thuế khi thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Các chi phí phát sinh trong việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp đã được giảm đáng kể.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung về kiểm soát TTHC, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC cho CBCC trong nội bộ một số đơn vị chưa được quan tâm triển khai đầy đủ, hiệu quả; việc tổ chức, triển khai hoạt động cải cách TTHC còn lúng túng, mang tính hình thức, chưa đạt yêu cầu,...

Ngày 5-3-2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2012; Công văn 219/KSTT-KTN của Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) hướng dẫn nghiệp vụ rà soát TTHC, quy định có liên quan. Ngày 10-5-2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, theo đó tiếp tục giao nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách TTHC lĩnh vực hải quan.

Theo các văn bản trên, mục tiêu đặt ra là ngành Hải quan phải đảm bảo chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% các chi phí tuân thủ TTHC, báo cáo Bộ Tài chính kết quả rà soát trước 20-8. Trong khi đó việc rà soát TTHC thực hiện theo phương pháp sơ đồ hóa là phương pháp hoàn toàn mới so với cách thức rà soát TTHC theo Đề án 30 trước đây. Do đó, việc giao về các đơn vị tự tổ chức rà soát TTHC đến nay chưa đạt hiệu quả cao, khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

Từ những nguyên nhân đó, Tổng cục Hải quan tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về rà soát TTHC nhằm các mục tiêu: khẳng định công tác rà soát TTHC, công bố, công khai TTHC là công tác phải được duy trì thường xuyên; tập huấn cho CBCC Tổng cục Hải quan về quy trình rà soát TTHC theo phương pháp sơ đồ hóa; giúp cho các CBCC làm công tác rà soát nắm bắt kỹ phương pháp rà soát và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để phục vụ trực tiếp đợt rà soát tập trung này và những đợt rà soát khác trong quá trình xây dựng các dự án văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan, việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về Hải quan theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, thống nhất thủ tục hải quan trong phạm vi toàn quốc, từng bước xóa bỏ các hàng rào phi thuế quan và tạo thuận lợi cho thương mại nói chung, hoạt động XNK hàng hóa nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Phó Tổng cục trưởng yêu cầu, bên cạnh nhiệm vụ trước mắt là rà soát TTHC năm 2012, các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan lưu ý tổ chức thực hiện tốt các công tác liên quan đến TTHC như đánh giá tác động, đảm bảo hiệu quả của các quy định TTHC, đặc biệt ở khâu lấy ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản; công bố, công khai TTHC; tổ chức, tuyên truyền, giới thiếu, cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân làm thủ tục hải quan,...

Sau hội nghị tập huấn, từ chiều nay đến hết ngày 14-7, các chuyên viên tham gia sẽ chia thành 3 nhóm, tập trung rà soát tổng thể các nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực hải quan để kịp báo cáo Bộ trước ngày 20-8 theo kế hoạch.

Ngày 10-1-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-CP phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30), đưa ra một hệ thống giải pháp tổng thể, nhằm đảo bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai TTHC.

Thực hiện Đề án 30, ngành Hải quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung 239 TTHC còn 180 TTHC, cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP và Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày 8-6-2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC làm cơ sở cho việc duy trì kết quả bền vững của Đề án 30 sau khi kết thúc. Theo yêu cầu của Nghị định này, công tác kiểm soát TTHC trong đó có rà soát TTHC trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có hiệu quả nhất định.

Theo Hải quan Online.

Tin liên quan

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cơ quan hải quan: Bước 1: Lập kế hoạch kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra được...
Đội Kiểm soát Hải quan tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 24/01/2018, Đội Kiểm soát Hải quan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm...
Thông báo triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM)
Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan và Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/05/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai...
Hội nghị giao ban quý II/2013 giữa Chi cục HQCK Cha Lo và HQCK Na Phàu (Lào)
Thực hiện chế độ làm việc thường niên, ngày 04/07/2013, Chi cục HQCK Cha Lo đã chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban quý...
Tổng kết công tác Công đoàn Tổng cục Hải quan năm 2011
Ngày 10/1/2012, Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công...
Ô tô điện NK phục vụ du lịch phải chịu thuế TTĐB
Xung quanh kiến nghị của Công ty TNHH Xuân Cương với Bộ Tài chính về việc xem xét miễn thuế tiêu thụ đặc biệt...
Hải quan Đồng Nai: Những tín hiệu lạc quan cho năm 2012
Kết thúc quý I-2012, Cục Hải quan Đồng Nai đã đạt được một số kết quả tốt về thu ngân sách, hiện đại hóa,...