Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV2 Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV2 Trước những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về quy định khai hải quan tại Luật Hải quan hiện hành, ý kiến hải quan các địa phương đều cho rằng, Luật Hải quan sửa đổi cần phải sửa những quy định về khai hải quan theo hướng đảm bảo tính thống nhất với Luật Quản lý thuế và giải quyết những vướng mắc trong thực tế thực hiện.

Theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan, thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hoá NK thực hiện trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu. Đối với hàng hoá XK thực hiện chậm nhất là 8 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký.

Qua quá trình triển khai và thực hiện, quy định được khai hải quan trước khi có hàng hoá XNK và tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký đã bộc lộ những bất cập. Một mặt, nếu thời hạn quá 15 ngày, người khai hải quan phải xin huỷ tờ khai đã quá hạn và mở tờ khai mới với nội dung giống tờ khai cũ. Trong trường hợp chính sách XNK, chính sách thuế không thay đổi thì việc huỷ tờ khai chỉ gây phiền hà về mặt thủ tục cho người khai hải quan, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc theo dõi, quản lý, thống kê số liệu hàng hoá XNK mà vẫn không đạt được mục đích quản lý nào khác.

Bên cạnh đó, Điều 22 Luật Hải quan quy định người khai hải quan được bổ sung, sửa chữa tờ khai trong thông quan, nhưng chưa có quy định về khai bổ sung sau thông quan. Khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế chỉ đề cập đến việc khai bổ sung về thuế sau khi hàng hoá đã thông quan. Thực tế đã phát sinh một số trường hợp người khai hải quan có yêu cầu khai bổ sung sau khi hàng hoá đã thông quan nhưng không ảnh hưởng đến thuế, tuy nhiên không có cơ sở để cơ quan Hải quan xem xét, giải quyết.

Vì vậy, theo Ban soạn thảo, dự án Luật Hải quan sửa đổi sẽ bổ sung nội dung này để đảm bảo tính thống nhất với Luật Quản lý thuế và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực tế thực hiện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK, tại Điều 26 Luật Hải quan sửa đổi dự kiến sẽ bổ sung quy định về khai hải quan như sau: Bổ sung quy định về khai trước nội dung khai báo trên hệ thống, sau đó khai chính thức trong thời hạn quy định. Sau khai chính thức, không được huỷ tờ khai nếu không có sự chấp nhận của cơ quan Hải quan; quy định cụ thể việc khai thông tin tối thiểu để thông quan đối với hàng hoá phục vụ yêu cầu khẩn cấp.

Bên cạnh đó quy định rõ thời điểm đăng ký tờ khai là thời điểm khi có hàng XNK thì người khai hải quan mới chính thức được đăng ký tờ khai hải quan; bỏ quy định về thời hạn giá trị làm thủ tục của tờ khai hải quan trong Luật Hải quan và bổ sung quy định về khai bổ sung sau khi hàng hoá đã thông quan.

Góp ý về vấn đề này, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, hiện có 2 chiều ý kiến khác nhau: ý kiến thứ nhất cho rằng quy định như trên chưa phù hợp với thực tế sản xuất của DN, đặc thù của cảng Hải Phòng khác với cảng TP.HCM về quy hoạch cảng cũng như địa điểm tập kết hàng hoá và DN XK khó đáp ứng quy định về thời gian như trên khi việc đủ hàng thường sát với giờ tàu chạy (xuất cảnh). Ý kiến thứ  hai cho rằng, nên quy định như dự thảo vì việc làm thủ tục và tập kết sản phẩm là do DN chủ động, DN có trách nhiệm trong việc sản xuất và tập kết sản phẩm theo thời hạn quy định.

Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị giữ nguyên như dự luật vì khi có đủ hàng DN có trách nhiệm tự khai, tự chịu trách nhiệm và tính toán về thời gian để cơ quan Hải quan kiểm tra, hơn nữa cơ quan Hải quan không có trách nhiệm theo dõi thời gian khởi hành của phương tiện xuất cảnh.

Đồng ý với hướng sửa đổi của dự thảo Luật Hải quan, theo Cục Hải quan Bình Định, quy định mới đảm bảo được tính thống nhất của Luật Quản lý thuế, đồng thời giải quyết được những nhu cầu của DN phát sinh trong thực tế mà chưa có cơ sở pháp lý điều chỉnh, hạn chế kẽ hở DN lợi dụng đối phó với việc quản lý Nhà nước về hải quan, quy định cụ thể các trường hợp được sử dụng tờ khai hàng hoá, giảm thiểu nhân lực, chi phí phục vụ việc huỷ tờ khai.

Tuy nhiên, Hải quan Bình Định cho rằng, với quy định “khi có hàng XNK thì người khai hải quan mới chính thức được đăng ký tờ khai hải quan” có thể gây ách tắc và khó khăn cho hoạt động XNK của DN trong điều kiện kho, bãi chịu sự giám sát hải quan của các cục hải quan địa phương không đảm bảo cho việc tập kết hàng với số lượng lớn và của nhiều DN trong thời gian chờ đăng ký tờ khai hải quan.

Theo ý kiến của Cục Hải quan Đồng Nai, việc bỏ quy định về thời hạn giá trị làm thủ tục của tờ khai hải quan là 15 ngày sẽ hạn chế việc phải huỷ tờ khai do hết hạn. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để trường hợp DN đã làm thủ tục hải quan nhưng vì lý do nào đó không tiếp tục XK hàng hoá được thì phải huỷ tờ khai.

Cục Hải quan TP.HCM đề nghị, nhằm công khai, minh bạch về thời gian làm thủ tục của công chức hải quan, cần quy định cụ thể khoảng thời gian công chức hải quan hoàn thành thủ tục cho từng trường hợp: miễn kiểm tra hồ sơ và hàng hóa (luồng Xanh); kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra hàng hóa (luồng Vàng); kiểm tra hồ sơ và hàng hóa (luồng Đỏ).

Điều 25 quy định về khai hải quan, Cục Hải quan TP.HCM đề nghị sửa quy định thời hạn khai bổ sung cho phù hợp với thực tế: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra, thanh tra (a). Sau 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra, thanh tra; trường hợp này bị xử phạt theo quy định (b).

Đề nghị bỏ nội dung: “Quy định nêu điểm a, b Khoản này không áp dụng đối với trường hợp khai bổ sung liên quan đến hàng hoá XK, NK có điều kiện sau khi hàng hoá đã được thông quan”. Lí do, đảm bảo sự thống nhất với Luật Quản  lý thuế là được khai bổ sung sau khi thông quan nhưng phải trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra, thanh tra. Vì hàng hóa XNK có điều kiện vẫn có thể sai sót khi khai báo nên được khai bổ sung.

Bên cạnh đó, tại Khoản 7 Điều 25, nên bỏ nội dung: “Người khai hải quan được thay tờ khai hải quan khi thay đổi loại hình XK, NK đối với hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan”. Vì thực chất việc thay tờ khai là  hủy tờ khai cũ, đăng ký tờ khai mới; nên quy định đây là một trường hợp được hủy tờ khai tại Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Theo Hải quan Online.

Bài ngẫu nhiên

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tăng cường ứng dụng thủ tục Khai hải quan từ xa, tiến tới thực hiện thủ tục Hải quan điện tử
Khai hải quan từ xa là một trong những biện pháp của ngành Hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và...
Xử lý thuế đối với nguyên liệu đóng tàu xuất khẩu chuyển sang nội địa
Bộ Tài chính vừa có công văn 10312/BTC-TCHQ tháo gỡ vướng mắc về thuế đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ CỤC HẢI QUAN TỈNH
Ngày 22/3/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện Kế hoạch...
Hải quan Hàn Quốc tuyên chiến với ma túy mới
Hải quan Hàn Quốc đã tuyên chiến với loại ma túy mới đang lây lan nhanh chóng đặc biệt là giữa các binh sĩ Hoa Kỳ...
Phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 55 viên ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cà Roòng
Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 09/03/2015, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng, lực lượng Hải quan (Đội...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tập huấn Quản lý rủi ro
          Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016, ngày 23/3/2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức...
Hải quan Việt Nam sẵn sàng trao đổi thông tin với Liên bang Nga
Sáng 10-7, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã tiếp ngài Maxim Golikov, Đại...