Công chức Hải quan CK cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) kiểm tra hàng hóa NK Công chức Hải quan CK cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) kiểm tra hàng hóa NK Khu bảo thuế là nội dung mới sẽ được đưa vào Luật Hải quan sửa đổi. Về nội dung này, Hải quan các địa phương đã đóng góp ý kiến cho rằng, cần quy định các loại hàng hoá hoặc dịch vụ được thực hiện trong khu bảo thuế và trách nhiệm của DN kinh doanh các khu bảo thuế, trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc quản lý hoạt động của khu bảo thuế.

Phân loại theo mục tiêu quản lý

Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi có một chương riêng quy định về khu bảo thuế và thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với khu bảo thuế. Dự thảo đưa ra 2 phương án quy định về khu bảo thuế.

Phương án 1: Khu bảo thuế bao gồm: Khu bảo thuế chỉ định, kho ngoại quan, nhà máy bảo thuế, khu bảo thuế tại cảng nội địa, địa điểm thu gom hàng lẻ và các khu vực khác do Chính phủ quy định.

Theo phân tích của Ban soạn thảo, thực hiện theo phương án này sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan trong việc quản lý hàng hoá XNK tại cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế. Tuy nhiên, điều kiện thành lập, hệ thống bến bãi, các cảng biển quốc tế, cảng sông… quy định tại Luật Hàng hải và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hàng hải, Luật Hàng không dân dụng… Nay quy định thêm thủ tục công nhận của Bộ Tài chính sẽ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, có thể sẽ gây phản ứng từ các DN kinh doanh kho bãi, cơ quan có liên quan.

Phương án 2: Khu bảo thuế bao gồm: Khu bảo thuế chỉ định, kho ngoại quan, nhà máy bảo thuế, các khu khác do Chính phủ quy định.

Theo phương án này, khu bảo thuế chỉ định ngoài khu vực như phương án 1 còn bổ sung khu bảo thuế tại cảng nội địa và điểm thu gom hàng bán lẻ. Các quy định về kho ngoại quan và nhà máy bảo thuế như quy định tại phương án 1. Dự thảo cũng quy định các loại hàng hoá hoặc dịch vụ thực hiện trong khu bảo thuế, quy định cụ thể trách nhiệm của DN kinh doanh các khu bảo thuế, trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc quản lý hoạt động của khu bảo thuế như phương án 1.

Để tránh chồng chéo với Luật Hàng hải, Luật Hàng không dân dụng, dự thảo không quy định điều kiện để được công nhận khu bảo thuế chỉ định tại cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế. Đối với các khu này chỉ quy định khi lưu giữ hàng hoá nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về giám sát.

Cần cân nhắc một số nội dung

Góp ý cho vấn đề này, đa số ý kiến của hải quan địa phương chọn phương án 2. Theo Cục Hải quan Khánh Hoà, việc quy định khu bảo thuế và thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hoá XNK được bảo thuế là phù hợp, đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan và đáp ứng nhu cầu XNK, quá cảnh hàng hoá ngày càng gia tăng trong sản xuất và kinh doanh; thống nhất được chế độ ưu đãi về thuế, giảm áp lực, khối lượng công việc của công chức hải quan trong quá trình theo dõi, kiểm tra, thanh khoản. Chọn phương án 2, Hải quan Khánh Hoà cho rằng, vì có thể phát sinh các hình thức về kho bảo thuế khác nên để Chính phủ quy định để đảm bảo thuận tiện, kịp thời.

Cùng thống nhất chọn phương án 2, theo Cục Hải quan Điện Biên cần bổ sung thêm khu bảo thuế tại cảng nội địa và địa điểm thu gom hàng lẻ. Dự thảo cũng cần quy định các loại hàng hoá hoặc dịch vụ được thực hiện trong khu bảo thuế, quy định cụ thể trách nhiệm của DN kinh doanh các khu bảo thuế, trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc quản lý hoạt động của khu bảo thuế

Góp ý cho nội dung này, Cục Hải quan Quảng Ninh cho rằng, cần lưu ý tới việc quy định các khu bảo thuế là những cảng quốc tế, vì tại đây không chỉ có hàng hoá XNK mà còn có cả hàng hoá nội địa. Do Hải quan chỉ quản lý đối với hàng XNK qua cảng, vì vậy, cũng nên cân nhắc việc quy định cứng về “hàng rào ngăn cách” từng khu vực hàng hoá XNK và hàng nội địa tại các cảng này.

Đối với quy định về tiêu chuẩn “nhà máy bảo thuế”, theo Hải quan Quảng Ninh cần phải cân nhắc kỹ vì nếu không chỉ có lợi cho các DN có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh lớn (phần nhiều là các DN liên doanh, DN đầu tư nước ngoài). Các DN trong nước với quy mô sản xuất nhỏ sẽ không được hưởng lợi và bị thiệt thòi.

Ý kiến Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng, cần làm rõ khái niệm bảo thuế là chưa phải nộp thuế mà chỉ bảo quản hàng hoá. Nếu quy định và thiết kế như dự thảo chưa được rõ nét, dễ gây nhầm lẫn. Thực tế tại Hải Phòng và một số tỉnh lân cận, đa số DN gia công được thành lập ở các vùng nông thôn, đông dân cư, không có hàng rào cứng bao quanh nên khó đáp ứng các yêu cầu như quy định về nhà máy bảo thuế. Đặc biệt, với loại hình nhập nguyên liệu để đóng tàu theo đặc thù phải tập trung tại các bến sông, bến cảng. Nếu quy định nhà máy bảo thuế phải có “ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hàng rào cứng” là không phù hợp thực tiễn.

Bên cạnh đó, theo Hải quan Hải Phòng, việc quy định thời hạn bảo thuế 2 năm kể từ ngày chấp nhận đưa vào nhà máy bảo thuế là chưa có cơ sở. Trường hợp hợp đồng ký dài hơn hoặc ít hơn 2 năm thì thực hiện thế nào? Quá thời hạn bảo thuế phải nộp thuế không hay xin tái xuất khỏi nhà máy bảo thuế rồi lại đưa vào tái nhập vào nhà máy bảo thuế? 

Theo Hải quan Online.