Vòng đệm thuộc nhóm 73.18 Vòng đệm thuộc nhóm 73.18 Ngày 24-9-2012, Tổng cục Hải quan có văn bản số 5057/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH TOPY FASTENERS Việt Nam về đề nghị phân loại trước đối với các mặt hàng vòng hãm, vòng đệm, kẹp ống dẫn khí hoặc chất lỏng.

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XK, NK và Biểu Thuế XK, Biểu Thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời tham khảo tài liệu do công ty cung cấp, mặt hàng vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) có thể tham khảo nhóm 73.18 và mặt hàng kẹp ống dẫn khí hoặc chất lỏng có thể tham khảo nhóm 73.26.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế NK và Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, Biểu Thuế XK, Biểu Thuế NK ưu đãi để phân loại hàng hóa theo đúng qui định. Đồng thời liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục XK, NK để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Hải quan Online

Tin liên quan

Chi cục HQCK Cà Roòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ giá, thuế
Triển khai Kế hoạch số 19/KH-HQCR của Chi cục HQCK Cà Roòng về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2012....
Hải quan Bình Dương: Hiện đại hóa gắn liền với lợi ích DN
Công tác cải cách thủ tục, hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan Bình Dương trong những tháng đầu năm đều đạt...
Hải quan Đồng Nai: Tiếp tục ứng dụng CNTT đạt hiệu quả
Năm 2012, Cục Hải quan Đồng Nai đã xác định việc nghiên cứu ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ, quản lý là...
Một gia đình được NK mấy xe ô tô theo diện tài sản di chuyển?
Cục Hải quan TP.HCM đang gặp vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục nhập khẩu xe ô tô theo diện tài sản di chuyển...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổng kết công tác 2017 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Được sự đồng ý của Tổng cục Hải quan, ngày 15/01/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng...
Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Tăng cường chống buôn lậu cuối năm
Nhiều hình thức buôn lậu, gian lận thương mại qua các cửa khẩu TP.HCM đang có chiều hướng phức tạp, Cục Hải quan...
Nộp tiền vào ngân sách cần ghi mã đơn vị quan hệ ngân sách
Báo Hải quan vừa nhận được phản ánh của Công ty TNHH Chang sung Vi Na (Bắc Ninh) phản ánh việc Công ty nộp tiền thuế...