(HQ Online)- Sáng nay 20-5, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo Đề án quản lý doanh nghiệp tuân thủ và triển khai Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyên tuân thủ pháp luật. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình chủ trì Hội thảo. Hội nghị có sự tham gia của hơn 80 CBCC Hải quan tại 34 tỉnh, thành phố.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Q.H

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình nhấn mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng, cũng như Chiến lược phát triển của Hải quan Việt Nam (phấn đấu đạt mức ASEAN +3 về nền kinh tế và cơ quan Hải quan phấn đấu đạt mức hàng đầu khu vực), những năm qua, Hải quan Việt Nam nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang quản lý hải quan hiện đại, dựa trên nền tảng, nguyên tắc quản lý rủi ro (QLRR). 

Về mặt thể chế, trước đó Tổng cục Hải quan đã xây dựng các quy trình cấp Tổng cục, Quyết định , Thông tư của Bộ Tài chính, hiện công tác QLRR được quy định rõ trong Luật Hải quan, Nghị định, tạo ra hành lang pháp lý để thực hiện. 

Quản lý tuân thủ dựa trên QLRR là chìa khóa để cơ quan Hải quan thực thi có hiệu quả giữa kiểm tra, kiểm soát pháp luật hải quan và các pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện qua biên giới. Đồng thời, cơ quan Hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, nâng cao môi trường cạnh tranh quốc gia, cân bằng giữa thực thi kiểm soát thủ và tạo thuận lợi hóa, đây được coi là xu hướng bắt buộc của hải quan các nước.

Việc chuyển đổi phương thức quản lý từ quản lý hải quan truyền thống sang quản lý hải quan hiện đại dựa trên QLRR đã đạt được hiệu quả tích cực.

Cụ thể,  thay vì xây dựng môt quy trình áp dụng cho tất cả các loại hình, dựa trên áp dụng QLRR việc phân luồng Xanh-Đỏ-Vàng được thực hiện linh hoạt (như đánh giá rủi ro doanh nghiệp, hàng hóa)… Đồng thời, trước đây trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp (khai, tính, nộp…), hiện tại trách nhiệm thuộc về Chính phủ đặt ra yêu cầu phải xây dựng hành lang pháp lý thừa nhận trách nhiệm của cơ quan Hải quan, song song với mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Trước đây kiểm tra 100% đối với hàng hóa, hiện tại dựa trên áp dụng QLRR giúp cân bằng giữa kiểm soát và tạo thuận lợi. Số liệu chứng minh, tỷ lệ luồng Đỏ ngày càng giảm và tỷ lệ luồng Xanh tăng cao…

Phó Tổng cục trưởng chỉ rõ, Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính pho phép nghiên cứu, xây dựng Đề án cấp Bộ về quản lý doanh nghiệp tuân thủ và triển khai Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật. Tổng cục Hải quan dự kiến đề xuất Bộ Tài chính ban hành hành lang pháp lý, quy định các chính sách cụ thể áp dụng đối với các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Với chính sách này, các doanh nghiệp tuân thủ sẽ được tạo thuận lợi ở mức cao nhất, giảm thiểu việc kiểm tra trong thông quan.  

Phó Tổng cục trưởng đề nghị các cán bộ, công chức tham gia hội thảo tập trung tham gia ý kiến trên cơ sở một số vấn đề mà Tổng cục Hải quan đề ra. Từ đó, để doanh nghiệp tự đánh giá năng lực của mình về khả năng có thể tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật. Giao cho Ban QLRR Hải quan lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, trình Bộ Tài chính ký ban hành Chương trình.

Phó Tổng cục trưởng mong muốn các cán bộ, công chức tập trung trí tuệ, tham gia ý kiến với trách nhiệm cao. 

Quang Hùng - Báo Hải quan


(HQ Online)- Để chuẩn bị cho năm Việt Nam là chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017, Hải quan Việt Nam đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Tiểu ban Thủ tục hải quan (SCCP) APEC 2017 tại Việt Nam.

Ảnh - Internet

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức và điều hành thành công các hoạt động của SCCP 2017; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động của SCCP; xây dựng kịch bản điều hành cho Chủ tọa tại các cuộc họp của SCCP, hội nghị đối thoại hải quan-DN; chuẩn bị các nội dung và phương án của đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp; chuẩn bị các nội dung cho các cuộc họp song phương giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan một số nền kinh tế...; phối hợp với Tiểu ban Vật chất-Hậu cần APEC 2017 (Văn phòng Chính phủ), Ủy ban Quốc gia APEC 2017 chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động của SCCP; tổ chức tuyên tuyền, giới thiệu về năm Chủ tịch SCCP APEC 2017; giới thiệu về Hải quan Việt Nam và những tiến bộ đạt được trong thời gian qua.

Như vậy, đây sẽ là lần thứ hai Việt Nam được tín nhiệm giao trọng trách là nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao APEC, tiếp theo thành công của Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội tháng 11 năm 2006.

APEC là một diễn đàn kinh tế mở, nhằm xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện trong khi thực sự mở cửa đối với tất cả các nước và khu vực khác. Hiện nay, APEC có 21 thành viên chiếm khoảng 52% diện tích lãnh thổ, 59% dân số, 70% nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và đóng góp khoảng 55% GDP toàn cầu và gần 43% thương mại thế giới.

Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC năm 1998, Hải quan Việt Nam tham gia tích cực và triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương APEC, chủ yếu thông qua Tiểu ban Thủ tục hải quan APEC (SCCP) và Ủy ban Thương mại và đầu tư APEC (CTI). 

Những nghĩa vụ và hoạt động hợp tác trọng tâm trong khuôn khổ APEC mà Việt Nam đã và đang triển khai là: Hải quan Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan xây dựng chương trình hành động riêng (IAP). Mỗi chương trình hành động riêng của mỗi thành viên bao gồm 15 lĩnh vực theo chương trình hành động Osaka. Một số chương trình thuộc những lĩnh vực sau: Thuế quan, liên tục giảm thuế, làm rõ, công khai hoá chính sách thuế; phi thuế quan, liên tục giảm hàng rào phi thuế quan, làm rõ, công khai hoá chính sách phi thuế quan cuả nước mình; liên tục giảm những hạn chế để mở cửa cho thương mại dịch vụ, đặc biệt là 4 lĩnh vực: viễn thông, giao thông vận tải, năng lượng, dịch vụ; thực hiện tự do hoá chế độ đầu tư dành cho nhau, tạo thuận lợi cho đầu tư; thống nhất tiêu chuẩn hoá và đánh giá sự phù hợp; thống nhất thủ tục Hải quan; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chính sách cạnh tranh công bằng; xây dựng quy chế xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh thương mại cuả các nước APEC.

Cho đến nay các hoạt động của SCCP được đánh giá thông qua việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hành động tập thể - CAP, Hải quan Việt Nam đã tích cưc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ CAP, bao gồm các nội dung liên quan đến nghiệp vụ Hải quan, chẳng hạn như: Hài hoà biểu thuế với Công ước HS; ban hành rộng rãi ấn phẩm về luật Hải quan, các quy định và hướng dẫn hành chính cho cộng động DN; ap dụng và hỗ trợ cho thương mại phi giấy tờ/UN/EDIFAC; áp dụng các nguyên tắc của Hiệp định trị giá WTO; áp dụng các quy định về khiếu nại minh bạch; áp dụng hệ thống ra quyết định trước; kỹ thuật quản lý rủi ro; liêm chính; quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp; đơn giản hoá và hài hòa hóa trên cơ sở Công ước Kyoto; đo lường thời gian thông quan; phát triển chương trình DN ưu tiên; thực thi kiểm soát sở hữu trí tuệ tại biên giới.

Ngoài ra, Hải quan Việt Nam cử cán bộ tham gia các hội thảo, phiên họp chương trình đào tạo nghiệp vụ do APEC tổ chức; tích cực chủ động tham gia các phong trào, chiến dịch do các thành viên APEC đề xuất.

Theo Tổng cục Hải quan, thông qua hoạt động hợp tác hải quan APEC, Việt Nam đã nâng cao uy tín và vị thế của mình tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt sau việc đăng cai và chủ trì thành công các hoạt động hải quan trong năm APEC 2006 tại Việt Nam; tận dụng cơ hội tiếp cận với các kỹ thuật quản lý hải quan hiện đại tiên tiến góp phần thúc đẩy quá trình cải cách hiện đại hóa; đồng thời tranh thủ được các nguồn lực hỗ trợ trong APEC để tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nghiệp vụ cũng như mời chuyên gia sang giúp ta đào tạo, giới thiệu cho CB hải quan về lĩnh vực nghiệp vụ như: Cơ chế một cửa, trị giá, HS, thương mại điện tử…

Trong thời gian tới, Hải quan Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác tại diễn đàn APEC nói riêng cũng như các tổ chức, diễn đàn đa phương khác có liên quan như: ASEAN, WTO, ASEM. Gắn kết chặt chẽ hoạt động hợp tác quốc tế với hoạt động nghiệp vụ, phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của Ngành, đặc biệt hỗ trợ mạnh mẽ cho cải cách hiện đại hóa hải quan.

Ngọc Linh - Báo Hải quan


(HQ Online)- Sáng nay, 29-3, tại Hải Phòng, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2016. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung dự và chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Trương Chí Trung phát biểu khai mạc.

 Thống nhất nhận thức là quan trọng

 Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trương Chí Trung cho biết: Thời gian qua, lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được những kết quả quan trọng như hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam- Liên minh châu Âu, triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc, Hiệp định Việt Nam- Liên minh Kinh tế Á- Âu và một loạt các hiệp định song phương và đa phương khác. Đây là những nền tảng quan trọng để Việt Nam có thể tham gia vào sân chơi chung của kinh tế khu vực và toàn cầu.

 Mặc dù vậy, việc ký kết hiệp định mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ hội nhập quốc tế trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức. Công tác triển khai các cam kết hội nhập đòi hỏi nỗ lực đồng bộ từ các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. 

 Bên cạnh những cam kết cắt giảm thuế quan đối với thương mại hàng hóa, dỡ bỏ các rào cản đối với thương mại dịch vụ, Việt Nam còn phải điều chỉnh hàng loạt các quy định hiện hành để phù hợp với các điều khoản cam kết. 

 “Nhưng đó mới chỉ là một phần của câu chuyện hội nhập”- Thứ trưởng khẳng định. Vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để tận dụng được những cơ hội mà hội nhập đem lại, đồng thời hạn chế những khó khăn do mở cửa thị trường trong nước. 

 Không những thế, còn phải tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường bên ngoài, tận dụng những điều khoản cam kết mà nước ta đã dành được trên bàn đàm phán. Việc Việt Nam có thể tận dụng được các lợi thế của quá trình hội nhập, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng hay không phụ thuộc rất lớn vào kết quả công tác triển khai hiệp định.

 Tự do hóa đạt 70% vào 2018

 Chia sẻ về những hoạt động phục vụ công tác hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Tài chính, ông Vũ Nhữ Thăng- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết: Bộ Tài chính đã tích cực triển khai thực thi các cam kết cắt giảm thuế quan, cam kết mở cửa thị trường dịch vụ trong các thỏa thuận song phương cũng như đa phương.

 Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn đã chủ động xây dựng phương án để đảm bảo kết thúc đàm phán các FTA quan trọng trong năm 2015 như Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á- Âu, TPP; Việt Nam – Liên minh châu Âu.

 Bộ Tài chính cũng đã ban hành 9 Thông tư thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu giai đoạn 2015-2018 trong khuôn khổ các FTA đã ký kết bao gồm: Khu mậu dịch tự do ASEAN, Khu mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Nhật Bản, Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Chi lê, ASEAN-Úc-New Zealand, ASEAN - Ấn Độ và mới đây là Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực từ 20-12-2015.

 Thông tư thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ Hiệp định Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á- Âu đang trong quá trình xin ý kiến.

 Đối với Hiệp định TPP và Hiệp định Việt Nam – Liên minh châu Âu, Bộ Tài chính đang rà soát nội dung kỹ thuật để đảm bảo cho việc ký kết. Đây là 2 FTA thế hệ mới với diện cam kết rộng và mức cam kết sâu, trong đó gắn với nhiệm vụ triển khai của ngành Tài chính.

 Về năm 2016, ông Vũ Nhữ Thăng cho biết: Đây là dấu mốc tự do hóa quan trọng của các FTA mà Việt Nam đã tham gia với mặt bằng tự do hóa thuế quan đạt khoảng 60% các dòng thuế. Trong đó, nhiều mặt hàng quan trọng có lộ trình xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan trong năm 2016 như xăng dầu trong ASEAN về 0%; ô tô nguyên chiếc trong ASEAN về 40%.

 Trong FTA Việt Nam – Hàn Quốc, gần 1.000 dòng thuế về 0% ngay trong năm 2016 với nhiều mặt hàng là nguyên phụ liệu dệt may, máy móc thiết bị. 2.453 dòng thuế trong ASEAN-Úc-New Zealand và 312 dòng thuế Việt Nam – Nhật Bản cũng về 0%.

 Dự kiến đến năm 2018, mặt bằng tự do hóa chung của các FTA đạt trên 70% số dòng thuế.

Quang cảnh hội nghị.

Tích cực đánh giá tác động

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Ngân hàng Phát triển châu Á và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính về các giải pháp thực thi các cam kết quốc tế hiệu quả, qua đó tận dụng được cơ hội và khắc phục thách thức đối với ngành Tài chính.

Các khuyến nghị đều đồng tình rằng, việc đầu tiên cần làm là tích cực thực thi cam kết tự do hóa mà cụ thể là lộ trình cam kết thuế trong các Biểu FTA, chuyển đổi các Biểu thuế theo Danh mục AHTN của ASEAN.

Bên cạnh đó, ngành Tài chính cũng cần đẩy mạnh công tác đánh giá tác động của hội nhập đối với các lĩnh vực như thu chi ngân sách Nhà nước, cân đối vĩ mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngành hàng để tham mưu kịp thời những cơ chế chính sách hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải cách cơ cấu, phát triển lành mạnh thị trường kết hợp với các chính sách an sinh xã hội.

Những giải pháp này sẽ góp phần giảm thiểu các tác động của hội nhập, kết nối các cam kết với xây dựng chính sách tài chính trong nước, đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán nhằm khai thác tối đa hiệu quả cam kết.

Thực tế, Bộ Tài chính cũng đã bắt tay triển khai các giải pháp này, trong đó đã thành lập Tổ rà soát pháp lý các nội dung cam kết thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; đang liên hệ với các đối tác cung cấp các chương trình hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho cán bộ đánh giá tác động cam kết hội nhập,…

Đây là năm thứ hai Bộ Tài chính tổ chức hội nghị công tác đối ngoại. Với chủ đề về hội nhập quốc tế, hội nghị năm nay nhằm quán triệt đến các cán bộ, công chức trực tiếp tham gia hoạt động hợp tác quốc tế trong ngành Tài chính những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để ứng phó với cơ hội và thách thức trước mắt.

Hồng Vân - Báo Hải quan


Sau những phiên đàm phán căng thẳng, ngày 4-2, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết tại Auckland-New Zealand. 

Hiệp định TPP được ký kết vào ngày 4-2


 Hiệp định thế kỷ này sẽ là cú hích lớn, tạo đà phát triển cho nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội sẽ là những thách thức không nhỏ.

 Theo tính toán của các chuyên gia độc lập, khi Hiệp định TPP được ký kết, sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025. Xuất khẩu sẽ tăng thêm được 68 tỷ USD vào năm 2025. Đáng chú ý là việc các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Canada giảm thuế nhập khẩu về 0% sẽ giúp tạo ra “cú hích” lớn đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Các ngành xuất khẩu quan trọng như dệt may, giày dép, thủy sản... nhiều khả năng sẽ có bước phát triển vượt bậc về kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này. 

TPP cũng sẽ tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn của các nước TPP, nhất là những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. 

Khi Hiệp định TPP có hiệu lực, một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất là dệt may. Đây là yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam mở rộng thị phần xuất khẩu, đặc biệt là ở thị trường Hoa Kỳ, bởi hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ hiện chịu thuế suất khoảng 17% - 18%, khi TPP được ký kết thuế suất này sẽ giảm dần xuống 0%. 

Với các quy tắc xuất xứ có khuyến khích sử dụng nhiều nguyên liệu nội khối TPP, nên trong dài hạn điều này sẽ thúc đẩy Việt Nam đầu tư vào khâu sản xuất nguyên liệu, cụ thể là sản xuất sợi, dệt nhuộm. Và điều quan trọng là dệt may Việt Nam sẽ có thêm cơ hội xây dựng ngành phụ trợ cho mình. 

Bà Đặng Phương Dung, Tổng Thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết: "TPP là hiệp định có tính thế kỷ, nếu ký được thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, trong đó có các doanh nghiệp trong ngành dệt may của chúng ta nói riêng.

 Đối với các FTA hay TPP khi được ký kết thường mang lại những lợi ích đầu tiên đó là được giảm thuế đối với hàng nhập khẩu mà cụ thể là đối với ngành dệt may. Rõ ràng là chúng ta chưa có nỗ lực nào khác nếu chúng ta đáp ứng được các yêu cầu về xuất xứ của các hiệp định này thì chúng ta đã nghiễm nhiên có được sự cạnh tranh. Nếu như có khoảng 15, 16% bình quân về thuế thì nó giảm xuống 7,8%, điều này đã rất thành công và rất thuận lợi cho các doanh nghiệp". 

Hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng luôn đi kèm với các rủi ro và thách thức. Điều khiến nhiều người lo ngại là việc giảm thuế quan có thể khiến luồng hàng nhập khẩu từ các nước TPP vào Việt Nam gia tăng với giá cả cạnh tranh hơn. Thị phần hàng hóa liên quan tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng và cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Sản phẩm nông nghiệp, doanh nghiệp và nông dân Việt Nam đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, nhất là các hàng nông sản. Một điểm nữa là, quy tắc xuất xứ hàng hóa trong TPP yêu cầu các sản phẩm xuất khẩu từ một thành viên của TPP sang các thành viên khác phải có xuất xứ nội khối, không sử dụng các nguyên liệu của nước thứ ba ngoài thành viên TPP mới được hưởng ưu đãi thuế suất 0%. Đây là khó khăn đối với doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, nhất là ngành xuất khẩu hàng may mặc và da giày. 

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết, TPP là hiệp định đặt ra tiêu chuẩn rất cao trong đó có phần cam kết mở cửa thị trường các nước dành cho nhau và đây là cơ hội trực tiếp mà các nước đều hướng đến.

 Tuy nhiên, khả năng tận dụng các cơ hội như thế nào là vấn đề cần đặt ra. Ví dụ, để được hưởng các ưu đãi thuế nhập khẩu trong lĩnh vực dệt may, Việt Nam cần đáp ứng được quy tắc về xuất xứ, làm được một số khâu ở Việt Nam thì mới được hưởng ưu đãi của TPP. Sau quá trình ký kết, sẽ có 2 năm cho các nước phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước. Chính vì vậy, quá trình chuẩn bị để phê chuẩn hiệp định thì cũng chính là giai đoạn để chúng ta chuẩn bị nhằm tận dụng được những cơ hội mà hiệp định mang lại. 

Ông Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, khi tham gia TPP thì rào cản lớn nhất của Việt Nam hiện nay là sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu. Để nâng lên ngang tầm với những yêu cầu kinh tế quốc tế, Việt Nam cần phải có thời gian để hoàn thiện, cải cách mạnh mẽ về thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm bớt chi phí không chính thức… Với các doanh nghiệp, đây sẽ là cơ hội lớn để đổi mới toàn diện: 

"Trước hết doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện nhanh chương trình tái cơ cấu mà đã được thúc đẩy từ mấy năm nay rồi. Phải cổ phần hóa, phải rút bớt vốn, thoái vốn và trên cơ sở đó, đồng bộ với nó là phải đổi mới năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới năng lực quản trị theo hướng hiện đại. Tức là tất cả những gì đã đúc kết được cũng như những gì chúng ta có thể tiếp thu được của thế giới thì phải cố gắng làm" - ông Lưu Bích Hồ cho biết thêm.

 Trải qua hơn 20 vòng đàm phán, TPP khi được ký kết sẽ là khu vực thương mại tự do lớn nhất, với 800 triệu dân, tổng GDP lên tới 28 nghìn tỷ USD, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới. Với các kết quả đàm phán đã đạt được, TPP sẽ là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao trên cơ sở cân bằng lợi ích và lưu ý tới trình độ phát triển khác nhau giữa các nước tham gia Hiệp định sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại tất cả các nước TPP trong đó có Việt Nam.

Theo vov.vn


(HQ Online)- Quyết định 65/2015/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 5-2-2016) có nội dung nâng cấp Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK thành Cục Kiểm định Hải quan. Phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Huân (ảnh), Giám đốc Trung tâm PTPL hàng hóa XNK.

 ông Nguyễn Ngọc Huân, Giám đốc Trung tâm PTPL hàng hóa XNK

Sự kiện nâng cấp Trung tâm PTPL hàng hóa XNK thành Cục Kiểm định Hải quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục Hải quan quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong nghiệp vụ kiểm tra, xác định và phân loại hàng hóa XNK, kiểm tra chuyên ngành. Ông nhận định thế nào về nhiệm vụ được giao của đơn vị trong thời gian tới?

 Phải nói rằng, Đề án phát triển Trung tâm PTPL hàng hoá XNK thành Cục Kiểm định Hải quan là bước tiến mạnh để đơn vị có tư cách pháp nhân cao hơn, tham gia có hiệu quả hơn trong công tác PTPL và kiểm soát chất lượng hàng hóa XNK. Tôi cho rằng, trong bối cảnh ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm 50% thời gian thông quan hàng hoá XNK theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Hải quan nói chung, Trung tâm PTPL hàng hoá XNK nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCC phải nỗ lực hết mình cùng toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Cục Kiểm định Hải quan sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Hải quan địa phương, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra bản chất hàng hóa và xác định mã số hàng hóa XNK tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc giảm chi phí đi lại, thời gian thông quan hàng hóa. Cục Kiểm định Hải quan sẽ đảm bảo khắc phục những hạn chế về công tác PTPL hàng hóa trong thời gian vừa qua. Trong đó, giảm thiểu thời gian ban hành thông báo kết quả phân loại. Cụ thể, trước đây cần phải qua 2 đơn vị cùng thực hiện (Trung tâm ban hành thông báo kết quả phân tích và chuyển Cục Thuế XNK tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ban hành thông báo kết quả phân loại) nhưng khi có Cục Kiểm định Hải quan sẽ giúp công tác này đưa về một mối, một đơn vị thực hiện tham mưu. Điều này sẽ giúp vừa tiết kiệm được nguồn nhân lực, thời gian nhưng vẫn đạt hiệu quả, chính xác và chất lượng cao.

 Nhiệm vụ mới của Cục Kiểm định Hải quan là tham gia trực tiếp công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm ngay tại cửa khẩu. Hiện nay thời gian thực hiện kiểm tra chuyên ngành chiếm tới 70% thời gian thông quan hàng hóa, do các địa điểm kiểm tra, thủ tục kiểm tra còn nhiều bất cập. Việc cơ quan Hải quan tham gia làm đầu mối, trực tiếp thực hiện kiểm tra chuyên ngành sẽ góp phần giảm tải đáng kể cho thời gian thông quan hàng hóa.

 Chúng tôi nhận thức rõ và quán triệt sâu rộng đến toàn thể CBCC về tầm quan trọng của những nhiệm vụ này.

 Với nhiệm vụ này, đơn vị cần phải làm gì để đáp ứng nhiệm vụ được giao, thưa ông?

 Xác định công tác PTPL không thể thiếu trong hoạt động hải quan hiện đại. Do đó, để đáp ứng nhiệm vụ được giao, trước hết, đơn vị sẽ từng bước rà soát, đánh giá và sắp xếp lại bộ máy tổ chức toàn Trung tâm hiện nay theo hướng quản lý tập trung cao hơn, phân cấp và mở rộng hoạt động xuống đến tận các Chi cục lớn, hoặc cửa khẩu có yêu cầu liên quan đến công tác PTPL hàng hoá XNK và kiểm soát chất lượng hàng hóa.

 Cụ thể, tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố lực lượng cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phân tích; kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị và các chi nhánh (Cục Kiểm định Hải quan và các chi cục trong thời gian tới), tăng cường hợp tác quốc tế, trước mắt là đối với các đồng nghiệp hải quan các nước ASEAN. Trong đó, củng cố và mở rộng áp dụng các tiêu chí của Hệ thống quy trình quản lý chất lượng ISO/IEC 17025 (các phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas), để đảm bảo kết quả phân tích chính xác và có độ tin cậy cao, tiến tới mục tiêu thực hiện các thỏa thuận công nhận lẫn nhau trên phạm vi quốc tế.

 Xác định rằng, lực lượng, năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ là yếu tố then chốt để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, nên chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính, hợp tác với các đơn vị hải quan quốc tế trong công tác quản lý Nhà nước về hải quan, cơ quan quản lý Nhà nước của các nước cho mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia và cộng đồng.

Hoạt động PTPL của cơ quan Hải quan xử lý trên 100.000 mẫu mỗi năm

Tuy nhiên, hiện vấn đề gửi mẫu phân tích, xác định mã số hàng hóa cho DN vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập. Do vậy, để tránh việc “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, theo ông cần phải hạn chế vấn đề này như thế nào?

Phải nói rằng, trong những năm qua đã phát sinh một số vấn đề như: Cách thống nhất kết quả PTPL, thời gian PTPL còn kéo dài, cũng có những nguyên nhân khách quan như liên quan đến việc lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển chưa đúng quy định. Tuy nhiên, những vấn đề này phát sinh thường do việc áp dụng các văn bản hướng dẫn phân loại, biểu thuế, văn bản quy phạm pháp luật tại các thời điểm có hiệu lực khác nhau, chú giải HS có các phiên bản khác nhau. DN chưa nắm bắt được đầy đủ thông tin hướng dẫn, hiệu lực và thời hiệu của các văn bản kết quả PTPL nên vẫn có việc áp dụng chưa thống nhất. Nhằm tìm giải pháp đồng thuận, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng cùng với Hải quan địa phương, làm việc trực tiếp với các DN để trao đổi, giải thích, chứng minh, khảo sát thực tế quy trình sử dụng và đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa để làm rõ bản chất, mục đích sử dụng theo tiêu chí phân loại của biểu thuế. Điều đó đã, đang và sẽ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa DN và Hải quan, đảm bảo DN chấp hành tốt pháp luật và nghĩa vụ thuế.

Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam để phổ biến hướng dẫn lấy mẫu PTPL, phối hợp với các đơn vị Hải quan địa phương hướng dẫn trực tiếp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển đối với một số hàng hóa thực tế NK. Chúng tôi đang xây dựng phương án phòng thí nghiệm di động để có thể đáp ứng ngay tại chỗ theo yêu cầu cấp thiết của các đơn vị Hải quan địa phương, nhất là các đơn vị Hải quan cửa khẩu trong thời gian tới. Về lâu dài chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một số đơn vị PTPL tại một số đơn vị Hải quan địa phương có số lượng yêu cầu PTPL nhiều và cần tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa XNK, nhất là mặt hàng rau củ quả, thực phẩm cho mục đích kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xin cảm ơn ông!

Tuấn Kiệt - Báo Hải quan


Tin liên quan

Giao ban quý I năm 2016 giữa Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - NaPhau (Lào)
Ngày 31/3/2016, tại trụ sở Hải quan cửa khẩu Quốc tế NaPhau (Lào), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo và Hải quan cửa...
Khai trương hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS
Sáng ngày 9/6/2014, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ khai trương hệ...
Hải quan CK Hoa Lư – Bình Phước kí kết hợp tác với DN
Ngày 14-6-2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư- Cục Hải quan Bình Phước đã tổ chức Hội nghị...
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK đóng ghép chung container
Sáng 30-7, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá...
THÔNG BÁO: Chuẩn bị tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014
Thực hiện Thông tư số 80/2011/TT - BTC ngày 9/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị...
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
(HQ Online)- Kể từ ngày 1-7, hàng loạt chính sách mới liên quan đến hoạt động XNK cũng như trong lĩnh vực kinh tế - xã...
Tăng gia sản xuất tại Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Bình
Trụ sở chính của Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được chuyển đến xã Hạ Trạch...