Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020, thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016. Để triển khai thực hiện Nghị định trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn Nghị định số 128/2020/NĐ-CP thông qua Hội nghị truyền hình trực tiếp vào ngày 18/11/2020.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan đã trình bày sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của Nghị định số 128/2020/NĐ-CP, tập trung chú trọng giới thiệu các điểm mới của Nghị định so với các Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016. Các đơn vị Hải quan địa phương cũng đã tiếp thu và thảo luận, trao đổi nhiều ý kiến và được Vụ Pháp chế - Tổng Cục Hải quan giải đáp thỏa đáng.

Đầu cầu Tổng Cục Hải quanĐầu cầu Tổng Cục Hải quan

Nghị định này đã đổi lại tên gọi là: “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan”. Nội dung Nghị định có 3 Chương với 37 Điều (trong đó: Chương I (quy định chung) gồm 6 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6), Chương II (các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt) gồm 27 Điều (từ Điều 7 đến Điều 34), Chương III (điều khoản thi hành) gồm 3 Điều (từ Điều 35 đến Điều 37).

Điểm cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng BìnhĐiểm cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Nghị định được xây dựng trên cơ sở đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự và các quy định của pháp luật về xử phạt VPHC, Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, các luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan. Mặt khác, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP cũng kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP; bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về hải quan; khắc phục, xử lý những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các Nghị định này.

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP được ban hành nhằm đảm bảo việc xử phạt nghiêm minh và tăng tính khả thi, phù hợp với thức tế, góp phần đảm bảo duy trì trật tự quản lý nhà nước về Hải quan, đồng thời, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan.